" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

Ὁ Τράμπ ἔβαλε στήν θέσιν τους Μάκ ΚέΪν κάι Γκράχαμ ! Ἐξελίσσεται σέ ἡγέτη !


«Ἐργαστεῖτε γιά τήν Πατρίδα καί σταματεῖστε νά εἶστε πολεμοχαρεῖς », εἶπε ὁ Τράμπ πρός τούς Γκράχαμ καί ΜακΚέϊν πού ἐπέκριναν τό διάταγμα γιά τήν παράνομη μετανάστευσιν ἀπό χῶρες ὅπου ὑφίσταται τό ριζοσπαστικό ἰσλάμ. 

Ἔτσι,ὁ Τράμπ,μέ μήνυμά του στό τουΐτερ,τούς ἐκθέτει ΚΑΝΟΝΙΚΑ,καταδεικνύοντάς τους ὡς μανιακούς πολεμοχαρεῖς πού προσπαθοῦν νά ξεκινήσουν ἕναν Γ΄Π.Π. μέσῳ τῶν ἰσλαμοφασιστῶν ! 

«The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III.»

Ἡ κοινή δήλωσις τῶν δύο ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία Μακ Κέϊν καί Γκράχαμ, εἶναι λάθος -δυστυχῶς εἶναι ἀδύναμοι ὅσον ἀφορᾶ τήν μετανάστευσιν. Οἱ δύο γερουσιαστές θά πρέπει νά ἑστιάσουν τίς ἐνέργειές τους στό ΙΣΙΣ,τήν παράμονη μετανάστευσιν καί τήν ἀσφαλεια τῶν συνόρων,ἀντί νά προσπαθοῦν πάντα νά ξεκινήσουν ἕναν Γ΄Π.Π.  

Ἔγραψε καί τήν ἀλήθεια ἔλεγε !
Ἐξελίσσεται σέ ἡγέτη,αὐτός ὁ ...τύπος ! ! ! 


Ἑλλάς Αἰώνον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου