" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Διαταγή ἀπό κατσαπλιάδες : Σακατέψτε καί ἀφανίσατε τούς Ἕλληνες !

Ἀστυνομικές δυνάμεις,στήν ὑπηρεσίαν τῶν γουρουνιῶν τοῦ Σὀρος
Συνεχίζεται σέ ὅλο καί μεγαλύτερη ἔκτασιν,ἡ πρόκλησις κατά τῶν Ἑλλήνων ! Τό μόνον πού πρέπει νά ἔχεις σήμερα εἶναι: τήν καταγωγήν ἑλληνική, γιά νά ἀποτελέσῃς στόχον ἀπό κάθε βρωμερό ὑποκείμενον πού βρίσκεται ἐντός τῆς ἑλλαδικῆς καί τιτλοφορεῖται ἀριστεριστής ! 

Τά νέα ἐπεισόδια πού ἔλαβαν χώραν σήμερα στό 1ο Δημ. Σχολεῖον Ὡραιοκάστρου,ἀπέδειξαν περιτράνως πώς ἐπισήμως πλέον ἡ διαταγή εἶναι : Σακατέψτε τούς Ἕλληνες ! 

Τά μέσα τους γνωστά :  περιφερόμενες ὁμάδες τραμπούκων ἀριστεριστῶν,ἐγκληματικῶν ταγμάτων ἐφόδου καί ἡ ΑΜΕΡΙΣΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ τῆς ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ! 

Τῆς ἀστυνομίας πού πλέον παύει νά ὁνομάζεται ἑλληνική, ἀφοῦ εἶναι στήν ἀπόλυτον ὑπηρεσίαν τῶν ἀναρχοαπλύτων,τῶν γουρουνιῶν τοῦ Σόρος, καί βεβαίως σ'αὐτή τῶν λαθρομεταναστῶν ! 

Καί φυσικῶς,τό πιό «γερό» μέσο τους : τά βρωμερά,σκουπίδια (δημοσιο -ΚΑΦΡΟΙ),τῶν πορνοκάναλων ! 

Εἴδαμε,πρό τριῶν ἡμερῶν νά συλλαμβάνεται Ἕλληνας γονέας ἐπεί δή κρατοσε τήν ἑλληνική σημαῖαν καί διαμαρτυρόταν γιά τήν εἰσβολήν τῶν λαθροπροσφυγόπουλων στό σχολεῖο τῶν παιδιῶν του. Δέν συνελλήφθη κανείς ἀπό ἐκείνους πού ἔβριζαν Θεῖα, Ἱερά καί Ὅσια,ἀλλά οὕτε καί ἐκεῖνοι πού ἔφτυναν καί χυδαιολογοῦσαν κατά τοῦ ἑλληνικοῦ συμβόλου ! Σήμερα,ἕνας ἄλλος γονέας,στόν ἴδιον χῶρον,ἔπεσε θῦμα τῶν κόκκινων ἀλητῶν, τῶν δολοφόνων μέ τά κράνη καί τά λοστάρια πού εἶχαν πέσῃ ἐπάνω του ὡς σφῆκες καί τόν κτυποῦσαν ἀλύπητα καί βαναύσως ὅπου ἔβρισκαν ! 

Ἡ ἀστυνομία ἁπλῶς παρακολουθοῦσε ! Δέν προέβησαν σέ ΚΑΜΜΙΑΝ ἀπολύτως σύλληψιν ! Ὁ Ἕλληνας πού δέχτηκε τήν ἐπίθεσιν, μεταφέρθηκε μέ ἀσθενοφόρον στό νοσοκομεῖον καί ἐλπίζουμε νά εἶναι καλά.  

Τά τσογλάνια καί οἱ κατσαπλιάδες τοῦ Σόρος ἐκτελοῦν τό ἔργον τους. Τό θέμα εἶναι : Οἱ ἀστυνομικοί πού ἀκολουθοῦν αὐτές τίς ἐντολές,πῶς μποροῦν ; Πῶς ἀντέχει ἡ καρδιά τους νά προστατεύουν τούς δολοφόνους ἀριστεράντζες καί νά συλλαμβάνουν Ἕλληνες; Πῶς ἀνέχονται νά βλέπουν γονεῖς νά βρίζονται χυδαίως ἐπεί δή ἁπλῶς ζητοῦν τήν προστασίαν τῶν παιδιῶν τους; Πῶς μποροῦν νά παρακολουθοῦν χωρίς καμμίαν ἀπολύτως ἀντίδρασιν νά ὑβρίζονται τά Ὅσια καί Ἱερά τῆς ἴδιας τους τῆς Πατρίδος ; 

Δέν μπορῶ νά συνεχίσω ἄλλο. Εἶμαι σέ τέτοια σύγχισιν,εἶμαι τόσον ἀπογοητευμένη πού δέν ἐλπίζω πιά σέ τίπποτα ! Δέν περιμένω τίποτα. Δέν ἔχω καμμίαν ἀμφιβολίαν,πλέον,πώς ὅλο αὐτό εἶναι ἔτσι σχεδιασμένο καί ἐκτελεσμένον γιά νά μᾶς ὁδηγήσουν σέ αἰματοκύλισμα ! Τά κουμμούνια (καί ξέρετε τί ἀκριβῶς βρίσκεται πίσω ἀπό αὐτό) ἐπιζητοῦν ἐναγωνίως τόν τελικόν τους γῦρον ! 

Τό θέμα εἶναι,θά τούς περάσῃ; ...

Διαβᾶστε : 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου