" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

Τά Starbuck’s στήν Μαδρίτη μετονομάστηκαν σέ “Starburka Refugees” !


Σέ ὅλα τά καταστήματα Starbuck’s στήν Μαδρίτη ἀντικαταστάθηκαν τά σήματά τους ἀπό μέ τό  “Starburka Refugees”, μετά ἀπό μία ὁλονύκτια ἀκτιβιστική δρᾶσιν τῆς ἐθνικιστικῆς Hogar Social Madrid,διαμαρτυρώμενοι γιά τήν πρόσληψιν 10,000 λαθρομεταναστῶν, παγκοσμίως, ἀπό τά ἐν λόγῳ καταστήματα, εἰς ἀπάντησιν τῆς πολιτικῆς Τράμπ γιά τήν λαθρομετανάστευσιν !

 
Ἡ δρᾶσις διαμαρτυρίας τήν ὁποίαν πραγματοποίησε ἡ ἰσπανική ἐθνικιστική ὀργάνωσις Hogar Social Madrid (HSM), ἦταν ἡ ἐκτύπωσις σέ ὑπερμεγέθη αὐτοκόλλητα τοῦ σήματος τῶν γνωστῶν καταστημάτων τά ὁποῖα τοποθέτησαν ἐπάνω στά ὑπάρχοντα τῆς ἐταιρείας σ'ὁλόκληρη τήν πόλιν κατά τήν διάρκεια τῆς νύκτας. Μέ δήλωσιν πού δημοσίευσαν στήν ἱστοσελίδα τους στόν γνωστό ἱστότοπον κοινωνικῆς δικτυώσεως, Facebook,σημειώνουν πώς ἡ κίνησις αὐτή εἶχε σκοπόν τήν διαμαρτυρίαν ἀπέναντι στήν ἀπόφασιν τῆς ἐν λόγῳ ἐταιρείας νά προσλάβῃ 10,000 ἀπό τούς λαθραίους εἰσβολεῖς στήν Ἰσπανία, ἐνῶ ἡ ἀνεργία στήν χώραν ξεπερνᾶ τό 20% ! Τά καταστήματα αὐτά,συνεχίζει ἡ δήλωσις, τά ὁποῖα ἔχουν μεγάλη οἰκονομική ἀπόδοσιν, ποτέ δέν ἀποδίδουν τά κέρδη στήν ἰσπανική κοινωνία ! 


«Ἡ παγκόσμια Ἐλίτ,ἔχει δημιουργήσῃ συγκρούσεις στόν πλανήτη πού παράγουν κύματα προσφύγων πού μεταφράζονται σέ φθηνό ἐργατικό δυναμικό. Ἔτσι καί στήν χώρα μας ἡ εἰσβολή αὐτή ἔχει ὑποβαθμίσῃ τό σύνολον τῆς ἰσπανικῆς κοινωνίας,μέ τήν μείωσιν τῆς ἀπασχολήσεως καί κατ'ἐπέκτασιν τόν πλοῦτον τῆς χώρας,ξεχνόντας πώς τά κέρδη αὐτά προήλθαν ἀπό τούς εὐρωπαίους ἐργαζομένους πού ἐπί δεκαετίες προσέφεραν θυσιάζοντας τόσα πολλά. Ἐκμεταλεύονται λοιπόν τό γεγονός πώς ἡ πλειοψηφία τῶν «προσφὐγων» στεροῦνται τῆς συνειδήσεως καί τοῦ ἀγῶνος γιά τά δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων. 

» Ἡ πολιτική ὑπέρ τῆς εἰσβολῆς παρουσιάζεται ψευδῶς ὡς «ἀλληλεγγύη» καί τό ὑποκριτικό « refugees welcome» πού στήν οὐσία ὅλο αὐτό χρησιμοποιεῖται γιά νά δικαιολογηθῆ ...ἡθικῶς, ἡ ἐκμετάλευσις τῶν ἐργαζομένων ! 

» Οἱ παγκόσμιες οἰκονομικές ἐλίτ,εἶναι συνένοχοι σ' αὐτήν τήν ἐκμετάλευσιν καί τό HSM δέν θά δεχθῇ αὐτή τήν κατάστασιν καί θά καταδεικνύῃ τήν δυστυχία πού προκαλοῦν στούς ἁπλούς ἀνθρώπους»

Ἑλλάς Αἰώνιον / πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου