" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Ποῦτιν : Πιστεύουμε ὅτι εἶναι σωστό καί δίκαιο νά ὑπερασπιστοῦμε καί νά διατηρήσουμε τίς χριστιανικές ἀξίες !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου