" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Γιατί ἔπρεπε νά γίνουν ὅλα αὐτά καί στήν Συρία;

Πώς ἦταν ἡ Δαμασκός τῆς Συρίας, πρίν οἱ "δημοκράταροι" ἐπαναστάτες μέ τήν ἀρωγή τῶν ΗΠΑ ( βλέπε σιῶνες) εἶπαν νά ...ἀπελευθέρωσουν τήν χώρα τους ἀπό τόν ...δυνάστη Ἄσαντ !


Καί πώς εἶναι σήμερα ...


Βέβαια οἱ "δημοκράταροι" ἐπαναστάτες πῆραν τό εἰσητήριο γιά τά λιβάδια τοῦ Ἀλλάχ ὅμως τό κακό ἔχει γίνει ὅπως ἔγινε στήν Λιβύη,τό Ἰράκ,τήν Οὐκρανία καί γίνεται ἀκόμη στήν Ὑεμένη...

Τό ἐρώτημα εἶναι : γιατί ἔπρεπε νά γίνουν ὅλα αὐτά; Καί ποιός τελικῶς ὠφελεῖται; 

Φυσικά ἡ ἐρώτησις εἶναι ρητορική ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουμε ποιός εἶναι πίσω ἀπό τίς κάθε εἴδους ἔγχρωμες ἐπαναστάσεις ! 

Διαδίδοντας τὴν ...δημοκρατία!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου