" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Ῥατσισμός τῆς ἀριστερής ἐξουσίας κατά Ἑλληνίδας μάνας καί τοῦ μέ εἰδικές ἀνάγκες, παιδιοῦ τηςΠῆγε σάν τόν κλέφτη,ὁ Τσίπρας στήν Χίο καί ὁ φόβος του μήπως "φάει" τά γιούχα τῆς ζωῆς του,ὁ ἀριστερούλης μέ τίς φιλολαϊκές κορῶνες,ὁ γιαλαντζί μπολσεβίκος ( ! ! ! ), διέταξε νά κλείσουν ἕως καί τήν εἴσοδο τοῦ ἀεροδρομίου ! 

Καί οἱ πιστοί γενίτσαροι- ἀστυνομικά ὄργανα, δέν ἐπέτρεπαν νά εἰσέλθουν οὐδέ κάν καί κάποιες εἰδικές περιπτώσεις ἀνθρώπων μέ εἰδικές ἀνάγκες ! 

Ὅπως θά δεῖτε στό βίντεο πού ἀκολουθεῖ, ἡ μητέρα μέ τόν γιό ΑΜΕΑ ὄχι μόνον δέν τῆς ἐπετράπει νά μπεῖ στό ἀεροδρόμιο,ἀλλά τῆς φέρθηκαν, τόσο αὐτῆς ὅσο καί τοῦ γιοῦ της μέ σκαιό τρόπο ! 

Τέτοια κατάντια, δέν εἴχαμε δεῖ οὔτε καί ἐπί "ἐπαράτου" 7ετίας, ὅταν, ὅπως λέγανε, ὅπου πήγαινε ὁ Παπαδόπουλος δέν περνοῦσε καρφίτσα ! ! ! Τί καρφίτσα,ἐδῶ ἐπί Τσίπρα οὔτε καί τά πουλιά δέν ἀφήνουν νά πετάξουν ἀπό ὅπου περνᾶ ὁ γιός τοῦ "Σκαπανέα" τῆς 7ετίας ! 

Φαίνεται πώς ἔχει μάθει καλά τό μάθημα τῆς ...ἐξουσίας ὁ φέρων τήν "ἐλπίδα" ἤ ἐπί τό σωστότερον τήν ΛΕΠΙΔΑ τῆς σφαγῆς ἑνός λαοῦ ! 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου