" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Πρώτη φορά ἀριστερά; Δεῖτε λοιπόν τί παθαίνει κανείς !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου