" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Ῥατσισμός ΚΑΤΑ τῶν Ἑλλήνων : Καστανᾶς συλλαμβάνεται καί οἱ νιγηριανοί κάνουν καθημερινά παρεμπόριο ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ !


Πήγανε νά πιάσουν ἕναν φουκαρᾶ γέροντα πού πουλοῦσε κάστανα ἔ; 

Ἔ,λοιπόν ἐμένα ξέρετε τί μέ ἐνοχλεῖ; Ὅλοι ἐκεῖνοι πού βρίσκονταν παρόντες στό περιστατικό καί δέν μίλησε κανείς. Πού δέν υπερασπίστηκε κανείς τόν γέροντα. Πού δέν σήκωσε ΚΑΝΕΙΣ τό ἀνάστημά του μπροστά στούς κυρίους πού ἀσκοῦν τήν "δική" τους ἐξουσία συλλαμβάνοντας ἀνήμπορους ἀνθρώπους. 

Πού κανείς,δέν ἄνοιξε τό στόμα του γιά νά τούς ἀποδείξει πώς μέ τό νά συλλαμβάνουν γέροντες καί γερόντισσες πού πουλοῦν κάστανα ἤ καλαμπόκια καί νά ἀφήνουν ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ καθημερινά νά ἀσκοῦν ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ οἱ κάθε λογῆς ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ἀπό τήν Νιγηρία, ἀποτελεῖ  ῬΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ! 

Ναί, ἐμένα αὐτό μέ ἐνόχλησε περισσότερο. ΚΑί ἄν ἤμουν ἐκεῖ ἤ ἀκόμη καί ἐάν τύχει νά βρεθῶ σέ ἀνάλογο περιστατικό,δέν θά κρατήσω καθόλου κλειστό τό στόμα μου καί ἄς μοῦ φορέσουν κι'ἐμένα χειροπέδες! Δέν θά τό δεχθῶ ἔτσι. Γιατί τελικῶς ἐκεῖ ἔχουν καταντήσει τόν ἕλληνα πολίτη νά ΜΗΝ ἀντιδρᾶ! ! ! Ἔ,λοιπόν τό χατήρι αὐτό δέν πρέπει νά τούς τό κάνουμε. 

Τήν ἐπομένη φορά λοιπόν πού θά συμβεῖ ἀνάλογο περιστατικό,ἄς ἀντιδράσει κάποιος. Ἄς μήν τό ἀφήσει νά περάσει ἔτσι. Εἶναι χρέος μας νά βοηθᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον στούς καιρούς αὐτούς πού μέ κάθε ἕναν τρόπο ψάχνονται γιά νά μᾶς ἀφανίσουν ! ! ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου