" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Σκοτῶστε τὰ κατοικίδιά σας!!!


Σκοτῶστε τὰ κατοικίδιά σας!!! 
Χίτλερ, μεγάλος …φιλόζῳος, μείωσε (καὶ τελικῶς κατήργησε) ἕναν νόμο ποὺ ἐπέβαλε φορολογία στὰ κατοικίδια τῶν Γερμανῶν.

 
Βάσει αὐτοῦ τοῦ νόμου, ποὺ ἐπεβλήθη τὸ 1830 ἀπὸ τὸν Φρειδερίκο Γουλιέλμο Γ΄, ὁ κάθε ἰδιοκτήτης σκύλου ὄφειλε τρία τάλιρα στὸ κράτος. Μόνον γιὰ τὴν φιλοζῳΐα του. Ὁ φόρος ἐξελίχθηκε στὰ 60 μάρκα (περίπου στὰ 500 εὐρῶ) ἐτησίως, τὴν περίοδο ποὺ ἀνέβηκε ὁ Χίτλερ στὴν ἐξουσία.
Αὐτὸς ὁ φόρος ὁδήγησε στὴν θανάτωσιν περισσοτέρους ἀπὸ 40.000 σκύλους, ἐφ΄ ὅσον οἱ ἰδιοκτῆτες τους ἀδυνατοῦσαν νὰ τοὺς συντηρήσουν, πληρώνοντας καὶ τὸν φόρο.

Βερολινέζοι περιμένουν στην ουρά για να θανατώσουν τα σκυλιά τους, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τον υψηλό φόρο σκύλου…

Το 1830, με εντολή του βασιλιά της Πρωσίας Φρειδερίκου Γουλιέλμου Γ’, επιβλήθηκε φόρος στους ιδιοκτήτες σκύλων στο Βερολίνο, αξίας 3 ταλίρων. Ήταν ένα σημαντικό ποσό και το μέτρο είχε ως στόχο να μειώσει την εξάπλωση των ασθενειών, που προκαλούντο από τα σκυλιά. Τα έσοδα θα χρησιμοποιούντο για να κατασκευασθούν πεζοδρόμια στην πόλη. Τα σχέδια του βασιλιά απέτυχαν, καθώς οι Βερολινέζοι απλώς σταμάτησαν να παίρνουν σκυλιά για να αποφύγουν τον φόρο.

Μέσα σε πέντε χρόνια, από το 1830 έως το 1835, ο πληθυσμός των σκύλων στο Βερολίνο μειώθηκε από 5.900 σε 3.300. Με το πέρασμα του χρόνου, η αγάπη των Βερολινέζων για τα τετράποδα επικράτησε και άρχισαν να αποδέχονται τον φόρο. Τα σπίτια γέμισαν πάλι με κατοικίδια και οι δρόμοι με πεζοδρόμια.

Όμως το 1926, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, ο φόρος αυξήθηκε δραματικά. Το Βερολίνο του μεσοπολέμου είχε ανάγκη τα έσοδα και πλέον οι ιδιοκτήτες σκύλων έπρεπε να καταβάλουν 60 μάρκα, ποσό που θα αντιστοιχούσε σήμερα σε περισσότερα από 500 ευρώ. Η αύξηση οδήγησε τους Βερολινέζους σε δύσκολες αποφάσεις. Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, χιλιάδες περίμεναν έξω από γραφεία κτηνιάτρων για να θανατώσουν τα κατοικίδια τους….
 

Μέσα σε τέσσερα χρόνια «εξαφανίστηκαν»40 χιλιάδες σκύλοι. Ο φόρος μειώθηκε πάλι με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Το καθεστώς των Ναζί ήταν πρωτοποριακό ως προς την προστασία των ζώων και πέρασε νόμους που απαγόρευαν οποιαδήποτε κακομεταχείρισή τους. 
 Αὐτὰ ὅμως ἀφῳροῦσαν στὴν Γερμανία τοῦ Γ΄ Ῥάιχ κι ὄχι στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν τοῦ Δ΄ Ῥάιχ.
Διότι ἄν καὶ γενικῶς τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἐφ΄ ὅσον ἐλέγχεται καὶ ἐξουσιάζεται ἀπὸ τὸ εὐρωπαϊκὸ καθεστὼς τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης» τοῦ Δ΄ Ῥάιχ, δείχνει φιλόζῳον, ἐν τούτοις προωθεῖ νόμους ποὺ προϋπῆρχαν τῶν ἐξουσιῶν τοῦ κάθε Ῥάιχ καὶ ἔρχονται σὲ ἀντίθεσιν μὲ τὶς φαινομενικὲς φιλοζῳϊκές του προθέσεις.

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Βλέπετε ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» τῶν πιθήκων καὶ τῶν μαϊμούδων, ποὺ μᾶς δουλοποιεῖ ἀδιακρίτως, βασιζομένη στὶς θεωρήσεις τῶν ἀπογόνων τῶν Φωκάδων-Καλλέργηδων, μεριμνᾶ γιὰ τὴν δική μας δουλοποίησιν περισσότερο, παρὰ γιὰ τὴν προστασία τῶν ζωντανῶν, ποὺ παραμένουν ἀπροστάτευτα.

Κι ἔτσι, στὴν λεηλατημένη χώρα μας, ἐντὸς τῆς ὁποίας «ἄρχουν» οἱ μαριονέτες τῶν Βρυξελλῶν, ἡ ὑπερφορολόγησις, ὡς μέσον …«ἀναπτύξεως» εἶναι δεδομένη, οἱ ἀλεξιάδηδες τρίβουν τὰ χέρια τους ποὺ ἔχουν …λαμβάνειν* καὶ ἡ Γενικὴ Γραμματεία Ἐσόδων, ποὺ φυσικὰ ἐλέγχεται ἐπίσης ἀπὸ τοὺς ἀνεγκεφάλους ἐγκεφάλους τῶν Βρυξελλῶν, στέλνει κάθε εὐρόπουλο στὶς τσέπες τῶν τοκογλύφων.


Ἀποτέλεσμα;
Ἡ εἰκόνα τοῦ Βερολίνου, μὲ τὰ χιλιάδες κατοικίδια πρὸς εὐθανασίαν, μετὰ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2016 θὰ εἶναι ἡ καθημερινότης μας, ἐφ΄ ὅσον στὰ συσσίτια δὲν παρέχεται ἐπὶ πλέον τροφὴ γιὰ αὐτά, μὰ οὔτε καὶ θὰ μᾶς …λυπηθοῦν, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον ἀποφασίσουμε νὰ τὰ διατηρήσουμε. Ὅποιος πεινᾷ σταδιακῶς χάνει καὶ τὴν ἀνθρωπιά του.
Πρὸς τοῦτο γέμισαν οἱ ἐξοχές μας ἀπὸ ἀγέλες ἀδεσπότων ζῴων, ποὺ ἐγκαταλείπονται ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες τους.

Γιὰ νὰ ἔχουμε λοιπὸν ἐπίγνωσιν τοῦ τὶ ἔρχεται, ἐὰν δηλωθοῦν τὰ κατοικίδια, τότε αὐτομάτως θὰ συμπεριληφθοῦν στὰ τεκμήρια φορολογήσεως. Ἐὰν ὄχι, συνειδητῶς, οἱ μὴ δηλωσίες, παρανομοῦν ἀλλὰ καὶ αὐτὰ προστατεύουν, μὰ καὶ τοὺς ἑαυτούς τους, ἀπὸ ἀκόμη μία φορεπιδρομή. Ἡ ἐπιλογὴ εἶναι δική μας. Μόνον!!!

Φιλονόη

* Εἶναι γελοῖον, ἀλλὰ πραγματικό. Τελειότερη μαριονέτα ἀπὸ κάτι τύπους, σὰν τοὺς ἀλεξιάδηδες, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ τοποθετήσουν οἱ τοκογλύφοι, σὲ μίαν τέτοιαν θέσιν. Αὐτὸ σημαίνει πὼς αὐτὰ τὰ σούργελα δὲν κόπτονται γιὰ τὶς εἰσπράξεις ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου συμφέροντος ἀλλὰ ὑπὲρ τῶν εἰσπράξεων πρὸς ὄφελος τῶν τοκογλύφων. Τόσο …ὑψηλὸς δείκτης νοημοσύνης τοὺς προέκυψε!!!

ἀναδημοσίευσις : Πηγή 

Διαβᾶστε κι'αὐτό Ἀκολουθεῖ τό τεκμήριον τῶν κατοικιδίων;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου