" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 16 Ιουνίου 2013

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣΤο παρακάτω απόσπασμα θα μπορούσε να αποτελεί άνετα το κατηγορητήριο του Ελληνικού λάου στους σημερινούς δυνάστες του.
Αν με μια απλή αλλαγή ονομάτων όπου στην θέση πχ των Μήδων τοποθετούσαμε την λέξη ΔΝΤ και τρόικα και στην λέξη διερμηνέας το όνομα οποιοδήποτε πολιτικού της τρικομματικής κυβέρνησης ή της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα φτάναμε εύκολα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Βλέπετε οι προγονοί μας στην άκρως δημοκρατική Αθήνα τους προδότες τους τιμωρούσαν σκληρά και αφήναν το όνομά τους μνημείο ατιμίας για της επόμενες γενιές. Τότε δεν ήθελαν να ξεχάσουν, η μνήμη και η υστεροφημία ήταν αυτή που ακλουθούσε αυτούς τους ΑΝΔΡΕΣ και όχι ο τραπεζικός τους λογαριασμός.

ΚΕΦ. 6

Μπροστὰ στὸν κίνδυνο τῶν Μήδων.

1
Ὅταν οἱ Μῆδοι κατέβαιναν στὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἀθηναῖοι σκέφτονταν ποιὸν νὰ ὁρίσουν στρατηγό, λένε πὼς ὅλοι οἱ ἄλλοι μόνοι τους παραιτήθηκαν ἀπὸ τὴ στρατηγία, γιατὶ εἶχαν τρομάξει μπροστὰ στὸν κίνδυνο, καὶ μόνο ὁ Ἐπικύδης, ὁ γιὸς τοῦ Εὐφημίδη, ποὺ ἦταν πολιτικὸς ἱκανὸς στὴ ρητορική, μὰ λιγόψυχος καὶ εὔκολα μποροῦσε νὰ ἐξαγοραστή μὲ χρῆμα, ἐπιθυμοῦσε νὰ ἀναλάβη τὴν ἀρχηγία καὶ εἶχε τὴν πιθανότητα νὰ ἐπικρατήση κατὰ τὴν ἐκλογή.
2
Τότε ὁ Θεμιστοκλῆς φοβήθηκε ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή, ἂν ἡ ἀρχηγία ἀνατεθῆ σ’ ἐκεῖνον καὶ λένε ὅτι μπροστὰ σ’ αὐτὸ τὸν κίνδυνο ἀγόρασε μὲ χρήματα ἀπὸ τὸν Ἐπικύδη τὴ φιλοδοξία του (γιὰ τὴ στρατηγία).
3
Πολλοὶ ἐπαινοῦν καὶ αὐτὸ ποὺ ἔκαμε στὸ διερμηνέα ποὺ ἦταν μαζὶ μ’ ἐκείνους τοὺς ὁποίους ἔστειλε ὁ βασιλιάς, γιὰ νὰ ζητήσουν «χῶμα καὶ νερό».
4
Δηλαδή, ἔπιασε τὸ διερμηνέα καὶ μὲ ψήφισμα τὸν καταδίκασε σὲ θάνατο, γιατὶ τόλμησε νὰ δανείση τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα σὲ βαρβαρικὲς προσταγές. Ἀκόμη ἐπαινοῦν καὶ αὐτὸ ποὺ ἔκαμε στὸν Ἄρθμιο τὸ Ζελείτη μὲ πρόταση τοῦ Θεμιστοκλῆ καὶ αὐτὸν καὶ τὰ παιδιά του καὶ τοὺς ἀπογόνους του τοὺς ἔγραψαν στὸν κατάλογο τῶν «ἀτιμασμένων» πολιτῶν, γιατὶ ἔφερε χρυσάφι ἀπὸ τοὺς Μήδους στοὺς Ἕλληνες.
 

Πλουτάρχου "Βίοι παράλληλοι"  κεφάλαιο 6, Θεμιστοκλής


Σκεφτείτε απλά τι μοίρα θα είχαν οι απόγονοι του Γεώργιου Παπανδρέου, του Καραμανλή και του Βενιζέλου αν ζούσαν στην Αθηναϊκή δημοκρατία. Οι λαμπροί προγονοί μας , μας έδειξαν ένα δρόμο φωτεινό το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να βαδίσουμε πάνω του.
ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ

ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου