" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

Οὔτε ἡ Ἀθήνα εἶναι δική σας ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ Ἀθηνᾶ!Από την  Φιλονόη 

Συγγνώμη ἀλλά οὔτε ἡ Ἀθήνα εἶναι δική σας, οὔτε ἡ Ἀθηνᾶ εἶναι «δικιά σας».
Αὐτὸ τὸ λογοπαίγνιο εἶναι ἄκρως προσβλητικὸ γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ὅπως καὶ οἱ ὁμοφυλοφυλικές τάσεις ἑνός ἀρχεγόνου προτύπου, ποὺ δολίως χρησιμοποιεῖτε, προσβάλουν τὸ κάλλος καὶ τὴν ἀρετή του.
Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ δράσεις μποροῦν νὰ φέρουν ἀκραῖες ἀντιδράσεις,  διότι μετατρέπετε τὴν Ἐλευθερία λόγου σὲ Ἐλευθεριότητα καὶ τὴν Δημοκρατία σὲ ἀσυδοσία.
Συνέλθετε!!!

Κύρος Μανούσκας.

Ἐγὼ πάλι θὰ ἔλεγα νὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οὔτε πρόκειται νὰ κατανοήσουν, οὔτε νὰ μάθουν, οὔτε νὰ ἀντιληφθοῦν. Τὸ μοναδικὸ πρόβλημα τῆς ζωῆς τους ὅλης εἶναι ὁ κῶλος τους καὶ τὸ πῶς θὰ τὸν ἔχουν …πλήρη μὲ ὁμοίους τους. Μοῦ περιέγραφε μία φίλη, ποὺ ζεῖ στὸ ἐξωτερικό, πὼς κάποιος φίλος της, ὁμοφυλόφιλος, βρίσκεται διαρκῶς μὲ τὸ χέρι στὸ κινητό, πρὸ κειμένου νὰ δίδῃ στίγμα, γιὰ τὸ ποῦ ἀκριβῶς βρίσκεται. Βλέπετε, ἡ τεχνολογία ἔχει αὐξήσῃ τὶς δυνατότητες ἀνευρεύσεως …συντρόφου τους. Τοὺς βλέπεις λοιπόν, κατὰ πῶς περιγράφει ἡ φίλη, ὁπουδήποτε, νὰ ἀναζητοῦν σῆμα γιὰ τὸ κινητό τους, πρὸ κειμένου νὰ χαρῇ ὁ πισινός τους καὶ σήμερα… Μάλλιστα, ὁ συγκεκριμένος, ἔχει μόνιμο σχέσι.
Τί νά συζητήσουμε λοιπόν παρά πέρα; Σαφῶς καὶ δὲν ἀνήκει σὲ ἐτοῦτα τὰ σούργερα οὔτε ἡ Ἀθηνᾶ οὔτε καὶ ἡ Ἀθήνα. Ἀλλά νά σᾶς πῶ κάτι; Ἔτσι ὅπως τὴν κατήντησαν καὶ τὴν Ἀθήνα καὶ τὸ Ἑλλαδοκαφριστᾶν τους, ἄς τὸ χαίρονται. Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀσχολούμεθα μόνον μὲ τὴν Ἑλλάδα ποὺ πρέπει νὰ ἀνακαλύψουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ νὰ ἐπαναδομήσουμε. Τὰ σκουπίδια ἄς παραμείνουν μὲ τὰ σκουπίδια.

Φιλονόη.

Υ.Γ. 1. Ξεχάσαμε καὶ τὸ ΓΙΟΥΡΓΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ, γ@μ@το… Νά τό πῶ ἤ εἶναι ἀκόμη νωρίς;

Υ.Γ.2.Πατριῶτες, μὴν τὸ παίρνετε κατάκαρδα… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τῆς ἀποδομήσεως γίνεται… Ἄς χαροῦν κι αὐτὰ τὰ τελειωμένα γιὰ λίγο ἀκόμη…. Διότι μετὰ τὰ κεφάλια θὰ μποῦν μέσα… Πολὺ μέσα…

Υ.Γ.3. Εἴπαμε… Νὰ μὴν τὰ ξαναλέμε… Λαμπιρίκο θὰ τὸν κάνουμε τὸν πλανήτη!

 filonoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου