" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Γιατί δέν ἀφήνουμε τήν ΕΡΤ νά σβήσῃ ἥσυχα ἥσυχα;


Αναδημοσίευσις από : Φιλονόη

Ἔχω πολὺ θυμό!!! Πάρα πολύ! Στὰ ὅρια τῆς ὀργῆς. Βαρέθηκα νὰ βλέπω «ἐπαναστᾶτες» ὑποστηρικτὲς ἔξω ἀπὸ τὸ κτίριον τῆς ΕΡΤ, τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ ναυπηγεῖα, ἡ πολεμικὴ βιομηχανία, ἡ κάθε μικρὴ ἤ μεγάλη ἐπιχείρισις ἔκλεισαν σιωπηλὰ σχεδόν, δίχως καμμίαν συμπαράστασιν καὶ δίχως καμμία ὑποστήριξιν. Τὴν στιγμὴ ποὺ χιλιάδες ἐργαζόμενοι καθημερινῶς ἀπολύονται κι ἄλλοι τόσοι καταλήγουν ἄστεγοι στοὺς δρόμους. Τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ κάθε βολεμένος ἔβρισκε θέσι ἐκεῖ μέσα, ἀρκεῖ νὰ ἔκανε τὸ κατάλληλον γλείψιμο…  
Θὰ ἤθελα ΕΡΤ ἀλλὰ ὄχι ἔτσι. Θὰ ἤθελα τὸ πνεῦμα τοῦ Χατζηδάκη, τὴν μελωδία του καὶ τὴν εὐαισθησία του. Μόνον! Ἀν τὶ αὐτοῦ ὅμως εἶχα ἕνα τέρας μὲ δώδεκα κεφάλια… Ἕνα ἀκόμη ἁρπακτικό… Μίαν ἀκόμη ὑβριστικὴ ἐτοῦτου τοῦ τελειωμένου Ἑλλαδοκαφριστᾶν.
Δὲν θέλω οὔτε  ἀριστεροὺς νὰ τὴν διοικοῦν, οὔτε δεξιούς, οὔτε κεντρώους. Θέλω μόνον Ἕλληνες. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ χάσαμε… Βλέπετε τὰ μπούτια καὶ οἱ κῶλοι τῆς κάθε τυχάρπαστης ἦταν πάντα πολὺ σημαντικότερα γιὰ νὰ φέρνουν νούμερα ἀπὸ τὰ …νούμερα.  
Θὰ ἤθελα ἔντιμες ἐκπομπὲς καὶ ἀκόμη πιὸ ἔντιμη δημοσιογραφία. Ἀλλά ποῦ; Σέ ἕνα ἀνέντιμο κράτος; Δέν ἔχουμε ἀντιληφθῇ πώς κάθε ἐπιχείρησις, μικρή ἤ μεγάλη, εἶναι ἕνα μικρό ἤ μεγάλο καθρέπτισμα τῆς κοινωνίας μας; Ἐφ΄ ὅσον ὁπουδήποτε κυβερνᾶ ἡ παράνοια, θά μποροῦσε νά συμβαίνῃ κάτι ἄλλο στήν ΕΡΤ;
Τί κι ἐάν ἕνα μεγάλο τμῆμα τῶν ἐργαζομένων της δούλευαν σκληρά σάν κάθε ἄλλον ἐργαζόμενον; Ἔχει σημασία; Σημασία ἔχει πὼς αὐτοὶ ποὺ ἔπερναν τὰ πολλά, ὅσο δῆλα δὴ οἱ ὑπόλοιποι 2700 ἐργαζόμενοι, θὰ πάρουν καὶ ἀποζημιώσεις καὶ θὰ βολευτοῦν σὲ νέες ἑταιρικὲς θέσεις, σὲ κάποιον ἄλλον ὀργανισμὸ τοῦ δημοσίου, τῶν ὁποίων τοὺς ἐξωφρενικοὺς μισθοὺς πάλι ἐμεῖς θὰ πληρώνουμε… Σχέσεις εἶναι αὐτές.
Οἱ ὑπόλοιποι; Χμμμ… Γιὰ τὴν ὥρα δουλεύουν δωρεάν!!! Δῆλα δὴ καὶ δουλεύουν καὶ δὲν πρόκειται νὰ πληρωθοῦν…. Ἀφῆστε ποὺ οἱ βαρδαρσκανοί, παρέα μὲ τὰ μογγόλια, ἐξ ὅσων διαβάζω, ἔχουν ἤδη καταλάβῃ τὶς συχνότητες; Ποιός λοιπόν νά ἀνοίξῃ ποιάν ΕΡΤ; Καί πότε; Καί πῶς; Καί ποῦ; Καί μέ ποιούς; Ποιός δουλεύει ποιόν λοιπόν; Γιατί δέν βλέπουμε τά πράγματα ὥς ἔχουν;
Ἀπὸ τὴν ἄλλην…. Θά μπορούσαμε νά ἀποκτήσουμε στό ἐδῶ καί τώρα μίαν ἔντιμο ΕΡΤ μέ ἠθικές θέσεις καί δικαία διοίκησι; Θά μπορούσαμε νά ἔχουμε, ὑπό τίς ὑπάρχουσες συνθῆκες, μίαν ὑποδειγματική κατάστασιν τέτοια, πού νά τήν χρησιμοποιήσουμε ὥς παράδειγμα πρός μίμησιν; Θά μπορούσαμε νά ἐμπνευστοῦμε ἀπό τό γκρέμισμα καί τήν ἐπαναδόμησι γιά νά τό πιάσουμε, ὄχι ἀπό ἐκεῖ πού χάλασε, ἀλλά ἀπό τήν ἀρχή;
Ὄχι, δὲν θὰ μπορούσαμε. Εἴμαστε σάπια. Σάπιοι ἔως τὸ κόκκαλο… Σάπιοι καὶ βρώμικοι. Ἀκόμη κι ἐὰν κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς παραμένουν καθαροί, εἶναι τόσο πολλοὶ οἱ ἄλλοι, ποὺ δὲν ἔχει νόημα πλέον.  Γίνεται τό 1% ἤ τό 2% ἤ τό 3% νά ἀλλάξῃ ὅλην τήν πορεία τοῦ συνόλου; (Ἄλλο μεγάλο θέμα ἐτοῦτο….!!!)
Ἄς ἀφήσουμε λοιπὸν τὴν ΕΡΤ νὰ τελειώσῃ… Αὐτὰ τὰ καραγκιοζιλίκια θὰ λήξουν συντόμως. Πίσω ἀπὸ τὶς κατεβασμένες αὐλαῖες φυσικὰ πάντα περιμένουν οἱ «ἄλλες συμφωνίες»,  ποὺ ἐμᾶς οὐδόλως μᾶς ἀφοροῦν. Ἐμᾶς πρέπει νὰ μᾶς ἀφορᾷ ἕνα μόνον: δὲν γίνεται νὰ φτιάξῃς σπανακόπιττα μὲ σάπιο σπανάκι, κλούβια αὐγά, μουχλιασμένο ἀλεύρι…  Ὅλα φρέσκα χρειάζονται. Δὲν γίνεται νὰ φτιάξουμε τὴν ΕΡΤ μὲ τὰ παλαιά της ὑλικά. Οὔτε τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν γίνεται Ἑλλὰς. Ἄς τὴν ἀφήσουμε λοιπὸν νὰ σβήσῃ ἥσυχα. Ἀρκετὸν θόρυβο ἔκανε.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ξέρω, κάποιοι θὰ ἐξοργιστοῦν μαζύ μου. Χαλάλι τους. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πάντα ἐξοργισμένοι ἦταν. Ἡ ἀλήθεια βλέπετε ἐξοργίζει, ἰδίως αὐτοὺς ποὺ ἐθελοτυφλοῦν κι ἐλπίζουν, ἀδυνατῶντας νὰ δοῦν τὰ πασιφανῆ…
Υ.Γ.2. Δύο ταινιάκια ἀπὸ τὴν ΕΡΤ, τὸ ἕνα ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἔργο της 


Αὐτό τό πρᾶγμα θέλω νά σώσω; Δῆλα δή μεταξύ δύο κακῶν τό μή χεῖρον βέλτιστον; Τήν περίπτωσιν τοῦ νά μήν ὑπάρχουν κακά τήν ἐρευνήσαμε; Ἤ φαντάζει ἐν τελῶς παράλογον κάτι τέτοιο; Δὲν ἔχω κάτι μὲ τοὺς νεαρούς. Ἔχω πολλὰ ὅμως μὲ τὴν προπαγάνδα καὶ ἰδίως ἀπὸ θυγατέρα στρατηγοῦ!!!
Υ.Γ.3. Τὸ νὰ μοῦ φέρνουν ἐπιχειρήματα τοῦ τύπου: «τί θά γίνουν τόσοι ἐργαζόμενοι» μὲ τρομάζει ἀλλὰ ἀπαντῶ: ὅ,τι καὶ οἱ προηγούμενοι. Ἄνεργοι ποὺ θὰ βροῦν ἐργασία μόνον ὅταν θὰ ἐπιστρέψουν σὲ πρωτογενεῖς πηγές… Δῆλα δὴ σὲ αὐτὰ ποὺ ἀπαξιοῦν.

 Φιλονόη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου