" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 4 Μαΐου 2024

Τό Ἅγιον Φῶς διαλύει κάθε σκοτάδι

 


Ποτέ δέν θά ἤθελα μία τέτοια ἡμέρα, τήν ἡμέρα τοῦ πιό χαρμόσυνου μηνύματος τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς μεγαλύτερης καί λαμπρότερης ἑορταστικῆς ἡμέρας, τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, νά ἀσχοληθῶ μέ θέματα πού ἀποδεικνύουν τό μῖσος συγκεκριμένης ὀμάδος ἀνθρώπων πρός τήν συντριπτική πλειοψηφία τῆς Ἀνθρωπότητος, τῶν Χριστιανῶν. Κι᾿ὅμως νά πού χρειάζεται μία ἀκόμη ἀπόδειξις πρός αὐτό καί κυρίως πῶς μέσῳ τῆς ἰσχύος πού ἔχουν κατασκευάσει ὑπό τήν ἀπόλυτον ἐξουσία τῶν ΗΠΑ, μέ νομοσχέδιο πού ἐνεκρίθη σέ πρώτη φάσιν καί προχωρᾷ γιά τήν ἱσχύ του ὡς νόμος, νά καθιερώσουν ὡς "ἀντισημιτικό" ὄρον τήν ὑποστήριξιν πώς οἱ ἑβραῖοι σταύρωσαν τόν Χριστό. 

Διαβάζουμε : 

Ο νόμος για την ευαισθητοποίηση του αντισημιτισμού περιέχει μια λίστα με «σύγχρονα παραδείγματα»  που έχουν κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης της Marjorie Taylor Greene, εκπρόσωπος του ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Μεταξύ των περιπτώσεων μίσους προς τους Εβραίους που αναφέρονται στο έγγραφο είναι «η χρήση συμβόλων και εικόνων που συνδέονται με τον κλασικό αντισημιτισμό (π.χ. ισχυρισμοί πως οι Εβραίοι σκότωσαν τον Ιησού ή συκοφαντία αίματος) για να χαρακτηρίσουν το Ισραήλ ή τους Ισραηλινούς».

Εγκρίθηκε με 320 ψήφους υπέρ, 91 κατά την Τετάρτη, με 21 Ρεπουμπλικάνους και 70 Δημοκρατικούς αντίθετους, το νομοσχέδιο απαιτεί από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ να υιοθετήσει έναν ευρύ ορισμό του αντισημιτισμού που χρησιμοποιείται από τη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA), ο οποίος περιγράφει το φαινόμενο. ως «βέβαιη αντίληψη για τους εβραίους, η οποία μπορεί να εκφραστεί ως μίσος προς τους εβραίους».

Η Taylor Greene ήταν μεταξύ των βουλευτών που καταψήφισαν το νομοσχέδιο. «Ο αντισημιτισμός είναι λάθος», έγραψε στο X (φωτό ἀριστερά) την Τετάρτη, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα υποστήριζε νομοθεσία που «θα μπορούσε να καταδικάσει Χριστιανούς για αντισημιτισμό επειδή πίστευαν στο Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς παραδόθηκε στον Ηρώδη για να σταυρωθεί από τους Εβραίους

Άλλες αντισημιτικές πράξεις που αναφέρονται στο νομοσχέδιο περιλαμβάνουν «κατηγορία για τους εβραίους πολίτες ότι είναι πιο πιστοί στο Ισραήλπαρά στα συμφέροντα των κρατών όπου κατοικούν», διατυπώνοντας ισχυρισμούς «για μια παγκόσμια εβραϊκή συνωμοσία και ή για Εβραίους που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης, την οικονομία, την κυβέρνηση », καθώς και «κάνοντας συγκρίσεις της σύγχρονης ισραηλινής πολιτικής με εκείνη των Ναζί»...( ἐδῶ

Τώρα τί λέτε, τό κάνουν ἐπίτηδες ἤ ὄχι ; Αὐτές τίς Ἅγιες ἡμέρες, καί μάλιστα μέσα στήν διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία ἀκολουθεῖ τά πάθη τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν σύλληψίν του, στήν Σταύρωσιν φτάνοντας στό ἀποκορύφωμα τῆς ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως. 

Τά ἀπόλυτα δουλικά τους, οἱ ΗΠΑ, ἀλλά καί σχεδόν στό σύνολό τους τά κράτη τῆς Δύσεως θά ἀναγκαστοῦν τώρα νά υἱοθετήσουν παρόμοιους νόμους ὥστε ὅπου γίνεται ἀναφορά τῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν σχετικῶς μέ τήν ἄμεσον κι᾿ἀποκλειστική σχέσιν τῶν ἑβραίων μέ τήν Σταύρωσιν τοῦ Χριστοῦ νά τιμωρεῖται ποινικῶς. Διότι ἡ πονηριά τους νά υἱοθετηθῇ μέσῳ τοῦ νόμου " ένας ευρύς ορισμός του αντισημιτισμού που χρησιμοποιείται από τη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA)" σημαίνει πώς οἱ χῶρες πού ἔχουν ὑπογράψει και υἱοθεησει τους Ορισμούς Εργασίας της IHRA για τον Αντισημιτισμό και την Άρνηση του Ολοκαυτώματος, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε ἡ κυβέρνησις Μητσοτάκη τόν Νοέμβριο τοῦ 2019, θά προβοῦν στήν δημιουργία ἑνός ἀναλόγου νόμου. 

Καί αὐτό λέτε νά περιορίζεται μόνον σέ χρήσεις ἀναλόγων ἰσχυρισμῶν μέσῳ τοῦ διαδικτύου ἤ καί ὅποιου ἄλλου μέσου μαζικῆς ἐνημερώσεως, ἀκόμη καί ἐφημερίδων, περιοδικῶν καί βιβλίων ; Καί βάσει λογικῆς, ὅπως τό ἐπεσήμανε ἡ ἀμερικανίδα βουλευτής, Τέϋλορ Γκρήν : 

«θα μπορούσε να καταδικάσει Χριστιανούς για αντισημιτισμό επειδή πίστευαν στο Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς παραδόθηκε στον Ηρώδη για να σταυρωθεί από τους Εβραίους » 

Καί ποῦ ὀδηγεῖ αὐτό ; Μήπως στήν, ἄν ὄχι κατάργησιν, ἀνασκευή τῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν ; 

Καί τέλος ὅλο τό πακέτο ἔρχεται νά δέσῃ μέ τήν "παράνομη σύγκρισιν" τῆς πολιτικῆς τῶν ἑβραίων ἀπέναντι στούς Παλαιστινίους ( βλέπε εκδίωξιν ἐκ τῶν πατρογονικῶν τους ἑστιῶν πάνω ἀπό 7 δεκαετίες καί τήν γενοκτονία πού πραγματοποιεῖται ἐδῶ καί 7 μῆνες), μέ τούς Ναζί, ὥστε ἔτσι νά ποινικοποιήσουν κάθε μία λογική κριτική τῆς παγκοσμίου κοινότητος, τῶν δολοφονικῶν τους ἐνεργειῶν. 

Καί μπορεῖ κανείς νά μείνῃ μέ τό στόμα κλειστό ; Νά μείνῃ ἀδιάφορος μπροστά στό κυνήγι, πραγματικό κυνήγι, πρωτίστως τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας καί κατ᾿ἐπέκτασιν τῆς Λογικῆς ; 

Λοιπόν, τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι ζωντανό καί ἔρχεται μέσῳ τοῦ Ἁγίου Φωτός νά μεταλαμπαδεύσῃ στήν Ἀνθρωπότητα τήν Σωτηρία της. Ὅ,τι καί νά κάνουν οἱ ἐχθροί, δέν πρὄκειται νά κερδίσουν τίποτε περισσότερο ἀπό τήν ἀπόλυτη ἀποκάλυψιν καί τοῦ μίσους τους κάτω ἀπό τήν λαμπρότητα τοῦ Ἁγίου Φωτός ! Τό μόνον πού τούς μένει εἶναι ν᾿ἀποδεχθοῦν τήν Ἀλήθεια...


Ἡ Πελασγική

4 σχόλια:

 1. Και ίσως να έπεται και δίωξη και στην Παλαιά Διαθήκη , ;;; ...
  ...
  διάφορες φράσεις μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Κύριος κατακεραυνώνει την πλειοψηφία των αμετανόητων Εβραίων:
  τους ονομάζει «πονηρά συναγωγή» (Αριθμοί 14,27), εξεστραμμένη γενεά (Δευτερονόμιο 32,20), καβγατζήδες και σκληρόκαρδους: πας ο οίκος Ισραήλ φιλόνεικοι εισι και σκληροκάρδιοι (Ιεζεκιήλ 3,7).

  Ένας από τους κορυφαίους Εβραίους Προφήτες, ο Ησαΐας, είπε χαρακτηριστικά:
  Πώς εγένετο πόρνη πόλις πιστή Σιών (1,22).
  Και πώς απευθύνεται στους ίδιους τους Εβραίους; ουαί έθνος αμαρτωλόν, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρόν, υιοί άνομοι (1,4).

  Αντίστοιχα, ο προφήτης Ωσηέ λέει κατά λέξη στους Εβραίους ότι δεν είναι πια ο λαός του Θεού, υμείς ου λαός μου, και εγώ ουκ ειμί υμών (1, 9), όπως νόμιζαν και χαίρονταν, αλλά μια μοιχαλίδα, που θα υποστεί φρικτή τιμωρία, ...εκδύσω αυτήν γυμνήν και αποκαταστήσω αυτήν καθώς ημέρα γενέσεως αυτής.
  Και θήσω αυτήν έρημον και τάξω αυτήν ως γην άνυδρον και αποκτενώ αυτήν εν δίψει· και τα τέκνα αυτής ου μη ελεήσω, ότι τέκνα πορνείας εστίν (2, 5-7).

  Ο προφήτης Ιερεμίας, αντίστοιχα, λέει: …εμοιχάτο η κατοικία Ισραήλ και εξαπέστειλα αυτήν και έδωκα αυτή βιβλίον αποστασίου… (3,8),
  δηλαδή ο Θεός έδωσε διαζύγιο στην μοιχαλίδα, τον λαό του Ισραήλ. Και έπειτα, απείλησε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ ότι θα τους καταστρέψει:
  Ιερουσαλήμ… εκτενώ την χείρά μου και διαφθερώ σε (15,6), κάτι που έγινε τελικά το 587 π.Χ.

  Τέλος, ο προφήτης Ιεζεκιήλ αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο του (κεφ.23), όπου παρομοιάζει την Σαμάρεια και την Ιερουσαλήμ με δύο πόρνες, που έκαναν ακατονόμαστες πράξεις…

  Από την πλευρά τους, οι κακοί Εβραίοι δεν έμειναν αδρανείς, αλλά πέρασαν στην αντεπίθεση! Κυνηγούσαν ή σκότωναν τους προφήτες του Θεού και στο τέλος οδήγησαν στον σταυρικό θάνατο και τον ίδιο τον Μεσσία.
  Επιπλέον, από το 70 μ.Χ. και έπειτα, έδωσαν την χαριστική βολή στην ίδια τους την θρησκεία, τον Ιουδαϊσμό, με το να υποβαθμίσουν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και στην θέση τους να βάλουν το Ταλμούδ, το σύνολο των ραββινικών παραδόσεων.

  ....
  Συνεπώς, το μόνιμο εμπόδιο στα σχέδια των Σιωνιστών είναι η ίδια η Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός της και ο Μεσσίας της.
  Ο θεός των Σιωνιστών είναι ο Εωσφόρος, όχι ο Γιαχβέ , ο Ων , ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, τον οποίο μισούν οι καμπαλιστές, άσχετα που δεν το ομολογούν.
  Υποφέρουν, όταν βλέπουν τους Χριστιανούς, κυρίως τους Έλληνες, να πιστεύουν στον Μεσσία που έστειλε ο Θεός, στον Ιησού Χριστό.

  Αλλά, πάνω από όλα, οργίζονται όταν ακούνε την αλήθεια, ότι το παγκόσμιο και αιώνιο κράτος του Μεσσία, που προφητεύει η Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι η αυτοκρατορία του Ισραήλ, αλλά η Εκκλησία του Χριστού.
  Γι’ αυτό, με λύσσα αγωνίζονται να εξαφανίσουν και την πίστη στον Χριστό και την Εκκλησία.

  https://www.oodegr.com/oode/israil/siwnismos/rammos_1.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί, σωστά τό ἐπισημαίνεις, ἀλλά δέν εἶναι τόσο εὔκολο αὐτό. Διότι ἡ Παλαιά Διαθήκη τήν ὁποία θεωροῦν ὡς προϊστορία τους οἱ ἑβραῖοι, προφανῶς καί εἶναι ἐπικίνδυνο να τήν ἀγγίξουν. Ἀφοῦ θεωροῦν τούς ἐαυτούς τους ἀπογόνους τῶν βιβλικῶν ἑβραίων.
   Ὑπάρχει μεγάλο θέμα,ἐδῶ.

   Χριστός Ἀνέστη !

   Χρόνια Πολλά ἀγαπητέ Γεώργιε !

   Διαγραφή
 2. Αληθώς ανέστη ο Κύριος !!! Χρόνια καλά και πολλά !

  Και δεν μπορούν να την αγγίξουν , και τους αποκαλύπτει η Παλαιά Διαθήκη.
  Ερευνώντας το θέμα έχω την άποψη ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι η προϊστορία των εβραίων όπως λένε ,
  αλλά η ιστορία της αποκάλυψης του Θεού σε κάποιους ανθρώπους όπως ο Αβραάμ , Μωυσής Ιακώβ , κτλ , και μια προσπάθεια να σχηματιστεί ένας πιστός λαός .
  Σε όλη αυτή την ιστορία βλέπουμε τη συνεχή αποκάλυψη του Θεού και τη συνεχή αποστασία των εβραίων , του λαού δλδ, που εν προκειμένου είναι πότε περιούσιος και πότε αποστατών
  Βλέπουμε το μεγαλείο της θείας βοηθείας και το δράμα της ανθρώπινης απιστίας .
  Όπως λένε οι ορθόδοξοι χριστιανοί Πατέρες ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος ο Χριστός , ο Άσαρκος Λόγος .
  Αυτός είναι που εμφανίζεται και μιλάει στους προφήτες και δικαίους της ΠΔ γι αυτό και τον βλέπουμε μετά , όταν έχει πάρει σάρκα , να εμφανίζεται στην Μεταμόρφωση και να συνομιλεί με τον προφήτη Ηλία και με τον Μωυσή.
  (...
  στην Καινή Διαθήκη (Ματθαίου ιζ’ 1-13, Μάρκου θ’ 2-12, Λουκά θ’ 28-36), ο Χριστός πήρε μαζί του τους μαθητές του Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη και ανέβηκαν μαζί σ’ ένα βουνό, πιθανώς το Θαβώρ της Γαλιλαίας, για να προσευχηθούν. Οι τρεις μαθητές Του, κουρασμένοι από τη δύσκολη ανάβαση στο βουνό, κάθισαν να ξεκουραστούν κι έπεσαν σε βαθύ ύπνο.
  Όταν ξύπνησαν, αντίκρισαν ένα απροσδόκητο και εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου άστραφτε σαν τον ήλιο και τα φορέματά του ήταν λευκά σαν το χιόνι. Τον περιστοίχιζαν και συνομιλούσαν μαζί Του δύο άνδρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, δύο από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε ιδιαίτερα αισθητή από τους ανθρώπους η Θεότητα του Χριστού.
  https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/i-metamorfosi-toy-sotiros-pote-egine-kai-giati-tin-giortazoyme-6-aygoystoy/
  )

  Τους είναι , συμφωνώ , δύσκολο να τα βάλουν ευθέως με την Παλαιά Διαθήκη , ανάμεσα σε άλλους λόγους , και επειδή μια μερίδα εβραίων , οι λεγόμενοι 'υπερορθόδοξοι' που δεν πιστεύουν στον Χριστό και δεν ακολούθησαν το ταλμούδ αλλά έμειναν πιστοί στην Παλαιά Διαθήκη , δεν παραδέχονται τους σιωνιστές , αρνούμενοι και την στράτευση* επειδή ακριβώς από την Παλαιά Διαθήκη λέγεται ότι πρώτα θα έρθει ο Μεσσίας και μετά θα γίνει το κράτος Του , ενώ οι σιωνιστές πρώτα κάνανε το κράτος και μετά θα εμφανίσουν και τον μεσσία τους.
  Έτσι φαίνεται το οξύμωρο του εβραϊκού κράτους , γιατί κανονικά θα έπρεπε να διώκουν τους υπερορθόδοξους εβραίους , αφού είναι ανοιχτά κατά του κράτους ....
  (αυτό μοιάζει με το εν Ελλάδι παρόμοιο 'αντικρατικό' οξύμωρο του ΚΚΕ .... )

  Γι αυτό πιθανόν έχουν άλλους μηχανισμούς να πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη με διάφορους πράκτορες , πιθανόν ....

  * Οι Υπερορδόδοξοι Εβραίοι καλύπτονται από ιδρύσεως του ισραηλινού κράτους, το 1948, με αποφυγή στράτευσης μπορώντας έτσι να σπουδάζουν σε θρησκευτικές σχολές. Μετά την κλιμάκωση του πολέμου Χαμάς-Ισραήλ (2023-σήμερα) έχουν προκαλέσει την οργή της υπόλοιπης πιο κοσμικής ισραηλινής κοινωνίας, αφού μέχρι σήμερα μόνο το 1% των Χαρεντί Εβραίων υπηρετούν στον στρατό, δηλαδή 1000 άνδρες. Κατά την διάρκεια του πολέμου, ο αριθμός αυτών που δηλώνουν Υπερορθόδοξοι έχει παρουσιάσει αύξηση, γεγονός που προκαλει τη συνοχή της ισραηλινής κυβέρνησης που αποτελείται από μια δυσκίνητη συμμαχία δεξιών, κοσμικών και υπερ-ορθόδοξων βουλευτών.[12] Αντίστοιχες προσπάθειες και αντιδράσεις έχουν υπάρξει και παλιότερα.[13][14]
  https://el.wikipedia.org/wiki/Υπερορθόδοξοι_Εβραίοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή