" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Πανελλαδική συγκέντρωση ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας καί τῆς Δημοκρατίας

 


Πῶς θά ὑπερασπιστῇς τά δικαιώματά σου καί τίς ἀξίες σου ἄν δέν ἀντισταθῇς στήν Τυραννία ; Τό ἐλάχιστο πού μπορεῖ νά  προσφέρῃ κανείς εἶναι ἡ φωνή διαμαρτυρίας του...


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου