" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Βρέ τήν Ἀλεξανδρούπολη ! ! !Ὁ Δένδιας ἐχθές βρέθηκε στήν Θράκη. Συγκεκριμένα ὁ Δένδιας βρέθηκε στήν Ἀλεξανδρούπολη ἡ ὁποία ὅπως πολλάκις ἔχουμε ἀναφέρει,τά τελευταῖα χρόνια καί ἀκόμη πιό συγκεκριμένα ἀπό τῆς ἐλεύσεως Πάϊατ ἐν Ἑλλάδι,ἀπό τό 2016,ἔχει καταστεῖ κέντρο ἐνδιαφέροντος,γιά πολύ συγκεκριμένους λόγους. 

Πρῶτον ἐπεί δή ὁ Πάϊατ,πού ἀκόμη βρίσκεται στήν χώρα μας ἄν καί ἔχει λήξη ἡ θητεία του ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ ᾿20,εἶχε βάλλει στόχο του τήν ἀναβάθμιση τῆς πόλης μέ ἐπίκεντρο τό λιμάνι,ἐννοεῖται καί δευτερον ἐπεί δή καί πάλι ο Πάϊατ γιά νά τό ἐπιτύχῃ αὐτό στήν οὐσία μετέτρεψε τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως σέ ἄτυπη,ἀλλά οὐσιαστικότατη ἀμερικανική βάση,στήν ὁποία ἔχουν σωρευτεῖ ἀμέτρητες στρατιωτικές δυνάμεις τῶν ΗΠΑ. 

Ἡ παρουσία τοῦ Δένδια ἐκεῖ σαφῶς καί δέν ἔγινε τυχαίως. Σκεφθεῖτε μόνον τήν σχεδόν σέ καθημερινή βάση ἀναφορά τοῦ Μπάϊντεν στήν στρατιωτική  ῥωσσική παρουσία στά σύνορα μέ τήν οὐκρανία καί τίς ἀπειλές πού ἐκτοξεύει πρός τόν Ποῦτιν. Ἐπίσης ἔχει τήν δική της σημασία ἡ συνάντηση Μητσοτάκη μέ τόν Ῥῶσσο πρόεδρο, στήν ρωσσική πόλη Σότσι,προχθές πού ὅμως μπορεῖ νά ὑπῆρξαν συμφωνίες σέ πολλά ἐπίπεδα γιά τίς δύο χῶρες ὄχι ὅμως γιά θέματα στρατιωτικά καί ἄμυνας. Τέλος ἡ χθεσινή εἰκονική σύνοδος κορυφῆς γιά τήν δημοκρατία καί ἡ ἔμφαση πού ἔδωσε μέσα ἀπό τόν λόγο του,ὁ Μητσοτάκης, γιά τίς ἀξίες τῆς δημοκρατίας τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν ( μποῦρδες δῆλα δή) στόν λαϊκισμό καί πόσο μπορεῖ ν᾿ἀπειλήσῃ τα θεμέλια τῆς δημοκρατίας ἀλλά καί στόν αὐταρχικό ἠγέτη πού θά μποροῦσε νά ἐξελιχθῇ σέ τύραννο. ( Αὐτό τό τελευταῖο ἄς τό ᾿δεῖ λίγο πιό σοβαρά,ἰδίως μέ τά μέτρα καί ἀποφάσεις πού λαμβάνει τόν τελευταῖο χρόνο...)

Λοιπόν μέ ὅλα αὐτά νά παίζουν τόν ῥόλο τους,ὁ Δένδιας βρέθηκε στήν Ἀλεξανδρούπολη. Καί ποιό ἦταν τό μήνυμα ; 

Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που βρίσκομαι εδώ στη Θράκη, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Καταρχήν, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ελληνική κυβέρνηση, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά συνολικά και για τη θρακιώτικη κοινωνία, και για την ελληνική κοινωνία.

Είχαμε από την αρχή, από το 2019, τρεις κατευθυντήριους άξονες. Ο πρώτος είναι ο αμυντικός άξονας. Αυτός, νομίζω, με τις δύο Συμφωνίες που υπογράψαμε με τις ΗΠΑ, την MDCA και την τροποποιητική της, υπηρετείται απολύτως. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει μπει μέσα στους σχεδιασμούς, και υπηρετεί με τον τρόπο αυτό, με την πιο καθαρή έννοια, το ελληνικό, το εθνικό συμφέρον.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει το εμπορικό, το οικονομικό κομμάτι. Αυτό το λιμάνι θα εξελιχθεί, θα γίνει ένα λιμάνι εισόδου στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη, και θα παίξει έναν πολύ μεγάλο ρόλο για την πόλη και την περιοχή στα χρόνια που έρχονται.

Και το τρίτο, καθόλου μικρότερο, είναι το ενεργειακό. Το υγροποιημένο αέριο, ο νέος σταθμός ο οποίος θα φτιαχτεί λίγα μίλια από εδώ, και η διασύνδεση με τον ΤΑΡ, θα οδηγήσει στο να γίνει η Αλεξανδρούπολη, στο να γίνει η Θράκη, ένας νέος ενεργειακός κόμβος. Και όλο αυτό συνολικά υπηρετεί το νέο όραμα για την πατρίδα μας. Διασυνδεδεμένη, αμυντικά ισχυρή, κυρίαρχη, με ένα λαμπρό οικονομικό μέλλον σε μια ακμάζουσα Ευρώπη.(ἐδῶ)

Ἔχουμε μπερδευτεῖ κάπως. Ποίου εἶναι στοίχημα τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρούπολης καί ἡ ἐξέλιξή του σ᾿ὅ,τι εἶναι σήμερα ; Τοῦ Μητσοτάκη καί τῆς κυβερνήσεώς του ἤ τοῦ Πάϊατ ; 

«Αυτή είναι μια περιοχή που όταν έφτασα στην Ελλάδα το 2016 φαινόταν κάπως ξεχασμένη. Αυτό δεν ισχύει πλέον σήμερα. Είμαι πολύ περήφανος για τις συνεργασίες που χτίσαμε όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική συνεργασία και την ασφάλεια, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά και για παράδειγμα στην ενέργεια, με τον FSRU (πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου), τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, τους αγωγούς IGB και TAP. είναι μια περιοχή που έχει γίνει πολύ σημαντική στρατηγικά και είμαστε πολύ περήφανοι για τη συνεργασία που έχουμε δημιουργήσει με την ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση των κοινών μας συμφερόντων» εἶπε ὁ Πάϊατ τόν περασμένο Μάϊο ὅταν γι᾿ἀκόμη μία φορά βρέθηκε στήν Ἀλεξανδρούπολη. ( Ἡ διάσημη πλέον Ἀλεξανδρούπολη καί ἡ ἀσφάλεια τῆς Εὐρώπης

Καλά δέν ἔχει καί τόσο σημασία ἀφοῦ ὅπως δηλώνει καί ὁ ἀκόμη Πρέσβης τῶν ΗΠΑ,πρὄκειται γιά ἀγαστή συνεργασία. Μέ ἄλλα λόγια ὁ Μητσοτάκης καί ὁ Δένδιας τά δίνουν ὅλα ! Τό εἴδαμε καί μέ τίς συμφωνίες πού ἔκανε ἡ χὠρα μέ τίς ΗΠΑ ἤ καί ἐκεῖνες πού ἀνανεώθηκαν (ἐδῶ)

Γι᾿αὐτό καί στόν σημερινό του χαιρετισμό,ὁ Δένδιας,ξεκίνησε μέ τό θέμα τῆς ἄμυνας καί ἀσφάλειας καί μετά πέρασε στό ἐμπορικό καί τέλος τό ἐνεργειακό. Ὅμως ἐμένα μοῦ εκανε πολύ ἐντύπωση τό : « Αυτό το λιμάνι θα εξελιχθεί, θα γίνει ένα λιμάνι εισόδου στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη...» 

Νά ποιά εἶναι ἡ ἐξέλιξίς του,κατ᾿ ὁμολογία Δένδια. Τό πέρασμα γιά τήν εἴσοδο σέ Κεντρική κι᾿Ἀνατολική Εὑρώπη ! Τό πιάσατε ; Τό καταλάβατε ;  (Κάτι μᾶς λέει ὁ Διηνέκης ΕΔΩ γιἀ δῶστε προσοχή...) 

Γιατί οἱ μουσουλμάνοι μουφτήδες εἶναι οἱ μοναδικοί πού φοροῦν μάσκες,στό τραπέζι ; Ἔλα ντέ ! ! ! ( ἡ φωτό ἀπό ἐδῶ)

Καί βεβαίως γιά νά μήν ἔχουμε ἄλλα προβλήματα καί νά ἐξελιχθῇ τό θέμα ὁμαλά καί ὅπως σχεδιάζεται,θά πρέπει νά ὑπάρχει καί ἡ ἀνάλογος τάξις μαζύ μέ τήν ἀσφάλεια. Καί πῶς θά ἐπιτευχθῇ αὐτό ; Μά ἀπό τήν εἰρηνική συνύπαρξη χριστιανῶν καί μουσουλμάνων. Βλέπετε ὑπάρχει πάντα καί ἡ δρᾶσις τοῦ τουρκικοῦ προξενείου,τῶν τουρκοσυλλόγων ( πού τούς προστατεύει καί ὁ Κτιστάκις...). Ἔτσι ὁ Δένδιας ἐχθές παρέθεσε δεῖπνο στούς ἐκπροσώπους τῶν χριστιανῶν καί μουσουλμάνων,τούς ΜητροπολίτεςΞάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου Δαμασκηνός και τούς Τοποτηρητές Μουφτήδες Ξάνθης Μπιλάλ Καρά Χαλήλ, Κομοτηνής Τζιχάτ Χαλήλ και Διδυμοτείχου Χανσά Οσμάν.

φωτό
Πρόκειται για μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, όπως είπε και ο κ. Δένδιας στην αρχή του δείπνου, απευθυνόμενος στους Μητροπολίτες και τους Τοποτηρητές Μουφτήδες.Κι αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που υπουργός Εξωτερικών συναντάται ταυτόχρονα και με τους Μητροπολίτες και με τους Τοποτηρητές Μουφτήδες και το δείπνο αυτό γίνεται την παραμονή της αυριανής Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι πως η Θράκη είναι ένα παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης Χριστιανών και Μουσουλμάνων, αλληλοσεβασμού και ενότητας...( ἀπό ἐδῶ)

Κίνησις ὑψηλοῦ συμβολισμοῦ ! Μάλιστα... Κι᾿ἄν νομίζετε πώς κόπτονται γιά τ᾿ἀνθρώπινα δικαιώματα ἤ τήν εἰρηνική συνύπαρξιν,τόν ἀλληλοσεβασμό καί τήν ἑνότητα εἶστε πολύ γελασμένοι ! Αὐτό πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ἡσυχία στίς τοπικές κοινωνίες γιά νά γίνῃ ἡ δουλειά ὅπως θέλουν καί τήν σχεδιάζουν. 

Λοιπόν ἐγώ δέν βλέπω τίποτα ἀπολύτως θετικό σ᾿ὅλο αὐτό. Εἴτε λέγεται προσπάθεια εἰρηνικῆς συνυπάρξεως χριστιανῶν μουσουλμάνων ( ἐπεί δή εἶναι ψεύτικη καί ὑποκριτική ὅταν γνωρίζουμε πολύ καλά τά προβλήματα πού ὑφἰσταντο πάντα στήν Θράκη,ἐξ αἰτίας τῆς δράσεως τοῦ τουρκαλάδων,ἐννοεῖται) ὅπως ἐπίσης τίποτε θετικό μέ τήν ἐξέλιξη πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν στήν περιοχή τά ἀμερικανάκια. Καί ξέρετε γιατί; Διότι τό βλέπω τό ἔργο νά ἐξελίσσεται σέ σύγκρουση θηρίων. Τώρα ποιά εἶναι τά θηρία πού ἔχουν συμφεροντα στήν περιοχή,τό γνωρίζετε πολύ καλῶς... Οἱ μόνοι χαμένοι ἀπό ἕνα τέτοιο σενάριο θά εἴμαστε καί πάλι ἐμεῖς...! 

Πῶς τό λέει ὁ Δένδιας,πάνω στό βίντεο ; 

"Ο Έβρος πρότυπο αντίστασης στη νέα γενιά υβριδικών απειλών


Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Ο Δένδιας ως ΥΠΕΞ τι αντικείμενο έχει για να επισκέπετεται την εισέτι Ελευθέρα Θράκη και να συγκαλεί παράτυπο συγκέντρωσι μητροπολιτών και ιμάμηδων. Τα θέματα της Θράκης αφορούν του Υπουργείον Εξωτερικών;

  Η Αλεξάνδρούπολις,πρώην κώμη, τουρκιστί ντεντέ αγάτς, με κατοίκους Έλληνες αλιείς. Επί τουρκοκρατίας απεφασίσθη η κατασκευή λιμένος που θα έχει ανταπόκρισι με την μόλις καταφθάσασα σιδηροδρομική γραμμή. Η πρώτη επιλογή ήτο ο αντίκρυ Αίνος, αλλά εκ του φόβου η ιλύς του Έβρου να αποκλείσει τον λιμένα επελεγη το ντεντέ αγατς.
  Σημειωτέον ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο το ανέπτυσε ο Εβραίος « βαρώνος» Μωυσής φον Χιρς.

  Μέτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. μαλλον η Αλεξανδρουπολις οπως το παει ο Κουλης σε λιγο θα μετονομασθει σε πυραυλουπολις

  ΑπάντησηΔιαγραφή