" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

Μέσῳ ΟΗΕ πᾶνε γιά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ σχεδίου Coudenhove Kalergi


«Οἱ Εὐρωπαῖοι πρέπει νά γίνουν νεγροειδεῖς μιγάδες» ὁ Πρακτικός Ἱδεαλισμός τοῦ κόμη Coudenhove Kalergi 


ἑβραῖοι ὁμολογοῦν πῶς πρωτοστατοῦν στήν καταστροφή τῶν ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης



Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου