" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Mr.V έκπομπή 29η : Κωνσταντῖνος Κατσίφας,Ἔπος τοῦ '40


Mr.V  έκπομπή 29η : 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου