" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Ἀλβανός,μανάβης καί έν τέλει Πρῖγκηψ ἤτοι : Γκίκας !

Τό οἰκόσημο τῶν Γκίκα. Μάλιστα...
Ἁφορμή γιά τό παρακάτω θέμα μοῦ δόθηκε ἀπό δημοσίευσι τοῦ perimajestic  :

Το γνώριζες;


Συνοδευόμενο μέ τήν κατωτέρῳ εἰκόνα καί τήν ἀνάλογον λεζάντα :

Ο  ζωγράφος Νίκος Γκίκας πρώτος αριστερά και η γυναικά του Barbara Ρότσιλντ ( καθισμένη), με τον John Craxton, τον Patrick Leigh Fermor ( Paddy Fermor)με τήν σύζυγό του Joan  στο σπίτι τους στην Ύδρα, 1958.....
Καί νά πάλι μπροστά μου οἱ Γκικαῖοι !
Ὅπως εἶχα πρό 1,5 χρόνο ξαναγράψη :

Ὁ ΓΚΙΚΑΣ Χαρδούβελης τοῦ ...εἰδικοῦ σκοποῦ...

Ἄς θυμηθοῦμε μερικά ἀποσπάσματα καί νά τό ἔμπλουτίσουμε καί μέ τόν Χατζηκυριάκο Γκίκα,τήν 2η σύζυγό του Βαρβάρα Ἰουδήθ Ῥόθσιλντ καί τούς ...κληρονόμους

Ἀπό ποῦ προέρχεται τό ὅνομα Γκίκας

Δέν ξέρω τί ἀκριβῶς μπορεῖ νά ἔχῃ σχέσιν μέ τούς Βλάχους (τό ὄνομα; οἱ Ῥίζες τους -Ῥουμανία- ) μᾶλλον ὅλα. Τό σίγουρο πάντως πού βλέπω, εἶναι πώς τό Γκίκας πρέπει νά ἔχῃ σχέσιν μέ τούς Γκίκα,τήν γνωστή καί μή ἐξαιρετέα οἰκογένεια τῆς Κωνσταντινουπόλεως,ναί,μία ἐκ τῶν Φαναριώτικων οἰκογενειῶν,πού ...διέπρεψε σέ ἡγεμόνες τῆς Μολδοβλαχίας καί ἄλλα ὀθωμανικά ὀφφίκια ! Καί στήν συνέχεια πολλοί ἀπόγονοί τους ἔμειναν στήν Ῥουμανία καί συνδέθηκαν τά ὀνόματά τους μέ τήν ἵδρυσιν τοῦ Ῥουμανικοῦ κράτους...

 Πῶς ὅμως ἔφτασε ὁ Γκίκας ἀπό τήν Ἤπειρον,νά βρίσκεται στήν ὀθωμανική Κωνσταντινούπολιν καί μάλιστα νά ἀπολαμβάνῃ τῶν ὑψηλῶν θέσεων τῆς αὐτοκρατορίας; Ἐδῶ ἔχει πολύ μάκρος τό κουβάρι...
Ἰών Γκίκας (1819-1897) -Ἰωνᾶς,προφανῶς- διετέλεσε 5 φορές πρωθυπουργός τῆς Ῥουμανίας.Χαρακτηριστικά ...περιούσια μορφή ! 
Ἕνας Γκίκας,ἀπό τό Κιόπρο ἤ τό Λάμποβο τό χωριό τῶν Ζάππα (ἄλλη ἱστορία κι'αὐτοἰ!), τῆς Ἀλβανίας, ἔφυγε γιά νά πάῃ στήν Κωνσταντινούπολιν ( περί τά μέσα τοῦ 1600, περίπου). Ἐκεῖ λοιπόν,λέγεται πώς συν-ταξείδεψε μέ κάποιον ἀλβανό μουσουλμάνο τόν Μεχμέτ Κιοπρουλῆ. Καί κατά τήν διάρκεια τοῦ ταξειδίου ἔγιναν φίλοι ! Ὅταν ἔφτασαν στήν Πόλη ὅμως,χάθηκαν. Ἀποτέλεσμα ὁ Κιοπρουλῆς πολύ γρήγορα (!!!) ἔγινε μεγάλος καί τρανός ! Ἕως καί Μέγας Βεζύρης ! Ὁ Γκίκας ἔγινε μανάβης. Καί προμήθευε μέ εἴδη μαναβικῆς τήν ὀθωμανική αὐλή. Ἐκεῖ μία ἡμέρα τόν συνάντησε ὁ Μεχμέτ καί ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή ὁ μανάβης Γκίκας ἀρχίζει νά παίρνει τό ἕνα ἀξίωμα μετά τό ἄλλο ! Καί ἡ οἰκογένεια ἔγινε καί αὐτή ...μεγάλη καί τρανή ! Ἔκανε καί τίς ἀνάλογες συγγένειες μέσῳ τῶν γάμων,μέ τίς γνωστές καί ἐπίσης μή ἐξαιρετέες Φαναριώτικες φάρες.

Γκίκας Γεώργιος (1600-1664)
(Στό βικιπαίδια,γράφεται πώς ὁ πατριάρχης τῶν Γκίκα,ὁ Γεώργιος (ἀλβανός τῇ καταγωγῇ) ἦταν ἔμπορος καί μετανάστευσε στήν Βλαχία ὅπου καί μέσῳ τῆς σχέσεώς του (συγχωριανοί) μέ τόν Μέγα Βεζύρη,Κιοπρολοῦ Μεχμέτ,ἐπῆλθε ἡ ἀνέληξις.Μία ἀνέληξις πού βασίσθηκε στήν συνωμοσία καί ἐξολόθρευση  τοῦ ἡγεμόνα τῆς Βλαχίας Γκεόργκι Στεφάν. Ἔτσι πῆρε τήν πρώτη ἡγεμονία ἡ οἰκογένεια.Μετά τό πρᾶγμα πῆρε τόν δρόμο τῆς ...κληρονομιᾶς...)

Κάποιοι Γκικαῖοι ἔμειναν στήν 'Ρουμανία,ὅπως προαναφέραμε,καί κάποιοι ἄλλοι ῥοβόλησαν κατά τήν ἑλλαδική. Γιατί καί ἐδῶ εἶχε πολύ φαΐ ἡ ὑπόθεσις...

Ῥῖξτε μία ματιά στούς ἐπιφανεῖς τῆς οἰκογένειας (κατά τό βίκιπαίδεια) :
 Γεώργιος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και ιδρυτής της οικογένειας Γκίκα
Γρηγόριος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Γεωργίου
Ματθαίος Γκίκας, πρίγκιπας, σύζυγος Ρωξάννης Μαυροκορδάτου και γιος του Γρηγορίου Γρηγόριος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Ματθαίου
Ματθαίος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Γρηγορίου
Σκαρλάτος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Γρηγορίου
Αλέξανδρος Α΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Βλαχίας και γιος του Σκαρλάτου
Αλέξανδρος Γκίκας, πρίγκιπας, Μέγας Διερμηνέας της Πύλης και γιος του Ματθαίου
Γεώργιος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος της Αικατερίνης
Αλέξανδρος Γ. Γκίκας, πρίγκιπας, μέγας ποστέλνικος, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Μπριγκάντιερ και γιος του Γεωργίου
Γρηγόριος Γ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Μπουντέστι και γιος του Γεωργίου
Κωνσταντίνος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος της Αικατερίνης
Γεώργιος Γκίκας, πρίγκιπας, μέγας Λογοθέτης, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Ντελένι και γιος του Κωνσταντίνου
Θεόδωρος Γ. Γκίκας, υπουργός οικονομικών και γιος του Γεωργίου
Κωνσταντίνος Θ. Γκίκας, γερουσιαστής και γιος του Θεοδώρου
Αλέξανδρος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Κωνσταντίνου
Γρηγόριος Αλέξανδρος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδαβίας και γιος του Κωνσταντίνου
Ιωάννης Γκίκας, υπουργός και γιος του Γρηγορίου
Βλαντιμίρ Γκίκας, διπλωμάτης, δοκιμιογράφος, καθολικός ιερέας και γιος του Ιωάννη
Δημήτριος Ι. Γκίκας, διπλωμάτης, υπουργός και γιος του Ιωάννη
Δημήτριος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Κομανέστι
Νικόλαος Γκίκας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Δημητρίου

Δημήτριος Γκίκας - Κομανέτσι, πολιτικός, εξερευνητής και γιος του Νικολάου
Νικόλαος Γκίκας - Κομανέτσι, βουλευτής και γιος του Δημητρίου
Γρηγόριος Γ΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Αλεξάνδρου
Δημήτριος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Αλεξάνδρου
Γρηγόριος Δ΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδαβίας και γιος του Δημητρίου
Δημήτριος Γ. Γκίκας, πρωθυπουργός της Ρουμανίας και γιος του Γρηγορίου
Σκαρλάτος Γ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Γρηγορίου
Ιωάννης Α. Γκίκας, γερουσιαστής και γιος του Αλέξανδρου
Αλέξανδρος Γκίκας, μαθηματικός και γιος του Ιωάννη
Κωνσταντίνος Δ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Δημητρίου
Σκαρλάτος Δ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Δημητρίου
Ίον Γκίκας, πρωθυπουργός της Ρουμανίας και γιος του Σκαρλάτου

Καί ὅλοι μέ τόν τίτλον τοῦ πρίγκηπος ! Καί ὅλα αὐτά ἀπό μία γνωριμία σέ ταξείδι καί ἕνα ...μανάβικο !
Ἐσεῖς ξέρετε πολλούς φουκαράδες καί μεροκαματιάρηδες νά ἐπιτυγχάνουν ὑψηλά ἀξιώματα; Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν ἀλβανό Κιοπρουλῆ. Τί νά ὑποθέσω ὅταν κάποιος ξεκινᾶ ἀπό τό μακρινό χωριό του,ἐκεῖνα τά πολύ δύσκολα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας καί πηγαίνει στήν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας γιά νά γίνῃ πολύ γρήγορα Μεγάλος Βεζύρης ; Νά ὑποθέσω πώς ὑπῆρχαν οἱ ...ἐγγυήσεις γιά μία τέτοια ἀνέλιξιν; Μᾶλλον...

Ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια καί ὁ γνωστός ζωγράφος Χατζηκυριάκος -Γκίκας (κρατᾶμε ΠΑΝΤΑ τό Γκίκας καταλάβατε; )

Ἡ δεύτερη σύζυγος τοῦ Χατζηκυριάκου - Γκίκα γιά τήν ὁποία οὐδεμία λέξι δέν ἀναφέρει τό βικιπαίδια (!!!),εἶναι ἡ ἑβραία Barbara Judith Hutchinson,ἡ ὁποία σέ 3ο γάμο παντρεύεται τόν Γκίκα.Αὐτός πού ἔχει ὅμως βαρύτητα γι'αὐτήν ἦταν ὁ πρῶτος μέ τόν Ναθαναήλ Βίκτωρα 'Ρόθσιλντ.

Nathaniel Mayer Victor Rothschild
Nathaniel Mayer Victor Rothschild, 3rd Baron Rothschild  ( ἑβραῖος,ἄγγλος ὑπήκοος,ἀριστερός καί σοβιετικός κατάσκοπος ... Μέλος τοῦ δακτυλίου κατασκόπων, τό περίφημο Spy Rig ἤ  Cambridge Five . Ο όρος "Cambridge" αναφέρεται στην πρόσληψη της ομάδας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στη δεκαετία του 1930.Και οι πέντε ήταν πεπεισμένοι ότι ο μαρξισμός-λενινισμός του σοβιετικού κομμουνισμού ήταν το καλύτερο διαθέσιμο πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα η καλύτερη υπεράσπιση ενάντια στην άνοδο του φασισμού-ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τό βικιπαίδια-)
Ο Rothschild εντάχθηκε στους Αποστόλους του Καίμπριτζ , μια μυστική κοινωνία , η οποία ήταν εκείνη την εποχή κυρίως μαρξιστική , αν και δηλώνει ο ίδιος ότι «ήταν ήπιος αριστερός αλλά ποτέ μαρξιστικός». Έγινε φίλος με τον Guy Burgess , τον Anthony Blunt και τον Kim Philby . μέλη του Spy Ring του Cambridge .

Ἔχει ἐνδιαφέρον νά διαβάσετε τήν δρᾶσιν τοῦ ἐν λόγῳ καί κυρίως τίς τιμές πού ἔλαβε τόσο ἀπό τούς Ἄγγλους ὅσο καί ...κυρίως ἀπό τούς ἑβραίους τοῦ Ἰσραήλ. Ἀλλοίμονο,πάνω ἀπό ὅλα ἡ περιούσιος φυλή καί οἱ ὑπηρεσίες πού τῆς προσφέρονται,ἀποκλειστικῶς γι'αὐτήν !

Μέ τόν Ναθαναήλ-Βίκτωρα,ἡ Βαρβάρα Ἰουδήθ ἔκανε 3 παιδιά :Τήν Σάρα,τόν Ναθαναήλ - Ἰακώβ (4ο βαρῶνο) καί τήν Μιράντα. Ἀπό τά τρία παιδιά ξεχωρίζει τό ἀγόρι πού κληρονομεῖ καί τήν βαρονία,ἐννοεῖται. Ὁ Ἰακώβ Ῥόθσιλντ εἶναι ὁ γνωστος ...τραπεζίτης καί λόρδος,παρακαλῶ ! Ἄ, ἀπό τόν Γκίκα,τόν πατριό του,κληρονομεῖ τό σπίτι στήν Κέρκυρα.

Ἰακώβ καί Ἄννα Ῥόθσιλντ (μπαμπᾶς καί κόρη)- φωτό
Στήν Κέρκυρα ὅπου ἔχει ἀνακηρυχθῆ ἐπίτιμος δημότης,ἔχει λάβῃ τό χρυσό κλειδί τῆς πόλεως καί βεβαίως τό σπίτι τοῦ Γκίκα πού ἔχει μία θέσιν-κλειδί,ἀπό κάθε ἄποψιν ἀλλά καί πού βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τήν περιοχή τῆς Β.Ἡπείρου ἀπό ὅπου φέρονται καταγώμενοι οἱ Γκίκα ...Ἡ κόρη τοῦ Ἰακώβ,Χάνα -Ἄννα,πού ἀγαπᾶ ἰδιαιτέρως τήν τέχνη :( Στις απονομές των γενεθλίων της Βασίλισσας του 2018 , διορίστηκε Διοικητής του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE) για υπηρεσίες στις τέχνες και στη φιλανθρωπία),ἄ, ναί καί τήν φιλανθρωπία. Εἴπαμε πάει πακέτο μέ τόν πλοῦτο καί ἡ ...φιλανθρωπία...Καί ὡς φιλότεχνη διαχειρίζεται καί τήν κληρονομιά τοῦ παπποῦ (ἀπό τόν 3ο γάμο τῆς γιαγιᾶς της), τούς πίνακες τοῦ Χατζηκυριάκου Γκίκα.

Ἀλλά βρέ παιδί μου,μοῦ κανει τόση ἐντύπωσιν,ὅλα πιά δικά τους τά θέλουν; Ἐκτός ἀπό τόν πλοῦτο καί τήν ἀπορρέουσα ἐξ αὐτοῦ δύναμιν καί ἐξουσία,θέλουν καί τά ἀξιώματα καί τίς τιμές καί τά βραβεῖα καί τά ἀριστεῖα καί τίς διακρίσεις ! Μά ὅλα ! Ὅλα ;  ! ! !

Καί μιά καί γιά τούς Γκίκα,ὁ λόγος,μήν παραλείψουμε καί τόν Χαρδούβελη. Μπορεῖ ὡς μικρό ὅνομα νά φαίνεται τό Γκίκας,ἀλλά ὅπως καί ὁ ἴδιος ἔχει πῆ,μόνον μικρό δέν εἶναι. Εἶναι ἀπό τό ἐπίθετο τῆς οἰκογενείας :


Ἀπό τόν ...προοδευτικό χῶρον, οἱ καταβολές τῆς οἰκογενείας Γκίκα Χαρδούβελη,γι'αὐτό καί οἱ σχέσεις ἀνάλογες καί ...ἐκλεκτές ! Παπαντωνίου καί Πάχτας... .(φωτό)
Σημίτης καί Τσοχατζόπουλος. Πολύ ἐκλεκτές,λέμε ! ! ! (φωτό)
Χαρδούβελης Γκίκας :«Γκίκας ήταν το επώνυμο του παππού του παππού μου, που πολέμησε μαζί με τον Κολοκοτρώνη, ενώ στην Αρκαδία «χαρδούβελη» λένε εκείνον που μιλάει γρήγορα και δεν καταλαβαίνεις τι λέει».(ἀπό ἐδῶ)

Πᾶρτε καί τήν ἀρβανίτικη καταγωγή τοῦ Χαρδούβελη,ἀπό ἐδῶ 

«Ο γνωστός Αρκάς (απ΄ τα Πούλιθρα) πολιτικός δεν διαθέτει μόνο αρβανίτικο όνομα,αλλά και επώ- νυμο.Οι αρβανίτες ονόμαζαν χαρντού[μ]π τον ασουλούπωτο άντρα,τον ασυμπάθητο,μονοκόμμα- το,άξεστο,το ξελάρι.Με εξευγενισμό (χαρντούμπ →   χαρδούβ) και την προσθήκη της συνήθους στ΄ αρβανίτικα κατάληξης -έλι (η αρχαιοελληνική κατάληξη -ύλλιον,πιθανότατα,που διατηρείται και σήμερα,υπάρχουσα όμως και ως -ούλι) προέκυψε το χαρδούβ-ελι[ης]».

Χμμ..Ἀρβανίτικη ἤ μήπως κάτι πιό ...περιούσιο; Ἄλλως τε καί ὁ πρῶτος Γκίκας πού πῆγε στήν Πόλη,ἀπό χωριό τῆς Ἀλβανίας καταγόταν,δέν εἴπαμε; Τό χωριό τῶν Ζάππα.Τώρα τό πώς βρέθηκαν στήν Ἀρκαδία δέν χρειάζεται πολύ σκέψι, Μέ τίς μετακινήσεις τῶν Ἀρβανιτῶν,σέ Πελοπόννησο,Στερεά,Ἀττική καί Ἀργοσαρωνικό,ἀπό τόν 14ο αἰ. :
«Οι βυζαντινές πηγές αναφέρουν την εμφάνιση 10.000 Αρβανιτών στον Ισθμό της Κορίνθου το 1404-05, των οποίων την εγκατάσταση στο Δεσποτάτο του Μυστρά...» (ἀπό ἐδῶ)

Ἔχει σημασία ὅμως νά δοῦμε τήν ἐξέλιξη στόν βίο τοῦ ἐν λόγῳ Γκίκα,τοῦ Χαρδούβελη. Ὅπως εἴχαμε γράψῃ πρό 1,5 χρόνου :

Γιά τόν Χαρβούβελη,γνωρίζουμε πώς γεννήθηκε στό χωριό Πούλιθρα Ἀρκαδίας. Καί οἱ ἀμἐσως μετά πληροφορίες μᾶς λένε πώς φοίτησε μέ ὑποτροφία στό Κολλέγιο Ἀνατόλια τῆς Θεσσαλονίκης! Χμμ,Ἀνατόλια ἔ;

Charles Tracy
«Αρχικά το Ανατόλια λειτουργούσε στην Μερζιφούντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, νοτιοανατολικά της Σαμψούντας, ως σχολείο για Έλληνες και Αρμένιους. ...Ο ιδρυτής του σχολείου ήταν ο Τσάρλς Τρέισι (Charles Tracy). Το σχολείο έχει κοινές ρίζες με το Robert College στην Κωνσταντινούπολη,ένα από τα πιο φημισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τουρκίας Οι Τουρκικές αρχές ανάγκασαν το σχολείο να κλείσει οριστικά το 1921, αλλά μετά από πρόσκληση του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον τότε πρόεδρο του σχολείου, George E. White, το Ανατόλια ξανάνοιξε στην Θεσσαλονίκη το 1924

Γιά ῥῖξτε μία ματιά ἐδῶ γιά τό Ἀνατόλια

Ἀλήθεια τί ἤθελαν οἱ Ἀμερικανοί στήν πνέουσα τά λοίσθια Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία; Καί τί ἀκριβῶς ἔκαναν μέ τά ἐκπαιδευτήρια ; Ἔλα ντέ; !

Καί ἄλλη μία ἀπορία : Τήν ὑποτροφίαν στόν Χαρδούβελη ποιός τήν ἔδωσε ; ! ! !

 Τό Κολλέγιο,λέει κάθε χρόνο ἔψαχνε σ'ὁλόκληρη τήν ἑλλαδική γιά τούς πέντε καλύτερους,μετά ἀπό ἐξετάσεις πού διεξάγονταν. Ἐγκέφαλος ὁ Χαρδούβελης καί τόν ...ἀνακάλυψαν τά ...τσακάλια τοῦ ἀμερικανικοῦ κολλεγίου ! Τό ἴδιο καί γιά τήν φοίτησίν του στό Χάρβαρντ ! Καί ἐκεῖ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΝ,ἔλαβε !
( Ο 58χρονος Γκίκας Χαρδούβελης γεννήθηκε στο χωριό Πούλιθρα,9 χλμ. από το Λεωνίδιο, από φτωχή οικογένεια. Οι πολιτικές καταβολές του είναι από τον προοδευτικό χώρο)

Ἡ σύζυγός του,τήν ὁποίαν γνώρισε στό Μπέρκλεϋ (ναί ἐκεῖ πού ἦταν καθηγητής ὁ Παπανδρέας...) λέγεται Μπερτζιάν. Ἀρμένικο μοῦ ἀκούγεται ἤ κάνω λάθος; Ὄχι,εἶναι ὅντως ἀρμενικῆς καταγωγῆς. ( Νάτο πάλιν τό Ἀνατόλια μέ τούς ἀρμενίους σπουδαστές...). Ἀπό τίς ΗΠΑ κρατᾶ καί ἡ γνωριμία μέ τόν Παπαδήμο. Ὅλα ἐκεῖ ...χτίστηκαν... Ἐκεῖ καί ἡ κυρία Μπερτζιάν (ἡ σύζυγος) γίνεται ἀντιπρόεδρος τῆς  J. Ρ. Morgan – Chemical Bank !


Καί μετά ἦρθαν στήν Ἑλλάδα...Καί ἡ κυρία Χαρδούβελη ἀπό ἀντιπρόεδρος τῆς J. Ρ. Morgan ἀφοῦ πέρασε γιά ἕνα διάστημα ἀπό τήν «θέση της γενικής διευθύντριας Inchcape Ασφαλίσεων, Eurolease, British Providence, Incredit της TOYOTA HELLAS, εκτελώντας παράλληλα χρέη διευθύντριας Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, συνεργαζόμενη με τον Πρόεδρο και CEO της εταιρίας Τάκη Αθανασόπουλο, συνάδελφο καθηγητή του κ. Χαρδούβελη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, αλλά και συντοπίτη του από την Αρκαδία»,καταλήγει στήν ΓΑΙΑ.
Ποιά εἶναι ἡ Γαῖα ;« Πρόκειται για μια εταιρεία προώθησης ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές που ιδρύθηκε το 1995, από τον Άρη Κεφαλογιάννη, εξάδελφο του ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη.» (ἀπό ἐδῶ)

Καί ἦρθαν ΚΑΙ ἐδῶ οἱ Γερμανοί ! Ὄχι πού δέν θά ἔρχονταν...:
Η γερμανική Zertus GmbH αποτελεί τον νέο μεγαλομέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο της GAEA Τρόφιμα

Καταλάβατε; Πῶς λέμε συχνά : ὅλοι μία ὅμορφη παρέα εἴμαστε ! Μία παρέα εἰδικοῦ σκοποῦ ...

«...όταν κάλεσε ο Λουκάς Παπαδήμος τον Γκίκα Χαρδούβελη για να αναλάβει τη θέση του οικονομικού συμβούλου, πήρε άδεια άνευ αποδοχών από τη Eurobank όπου εργαζόταν, με τη συμφωνία να γυρίσει μετά το πέρας της συγκυβέρνησης (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΛΑΟΣ) «ειδικού σκοπού». Σε αυτήν την κυβέρνηση, του Λουκά Παπαδήμου, ο πιο σημαντικός στόχος ήταν το «κούρεμα» του δημόσιου χρέους από τους ιδιώτες (PSI+)..

Σκοπός ἐπετεύχθη !

Ξανά-διαβάζουμε καί αυτό :

Ποιος είναι ο νέος “τσάρος” του ΥΠ.ΟΙΚ: Γκίκας Χαρδούβελης. Άνθρωπος του Λάτση, διευθυντής του Λουκά Παπαδήμου, βοηθός του Σημίτη και “συνέταιρος” της τρόικας-Με τις υγείες σας…

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά πού διαβάσατε,τί σᾶς ἔμεινε; Νά σᾶς πῶ ἐγώ : Εἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς ὁ πλοῦτος,ἡ δύναμις,ἡ ἐξουσία καί ἡ κληρονομιά ἔχουν ἕναν μόνον δρόμο. Ἀποκλειστικό καί ...περιούσιο ! Γιατί; Διότι ἄν δέν εἶσαι ἀπό τήν φύσιν πλασμένος ἐρπετό,γυμνοσάλιαγκας,ὕπουλο φίδι,ὑποκριτής,ὑπονομευτής,διάβολος δέν γίνεται νά γίνῃς ἀποδέκτης τῶν παραπάνω. Μέ τίποτα ...


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου