" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Στάδια Ὑπονόμευσης καί Ὑποταγῆς Μιᾶς Χώρας


...ἡ Ἑλλάδα ἔχει μπεῖ σὲ μίαν φάση ἀποσυναρμολόγησης, σὲ μίαν φάση μετάλλαξης καὶ ποὺ τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς μετάλλαξης θὰ εἶναι νὰ ἀναδυθῇ μίαν ἄλλη χώρα, μὲ τελείως διαφορετικὰ χαρακτηριστικά, ἄλλη γλῶσσα, ἄλλα πολιτισμικὰ ἤθη, ἄλλη θρησκεία καὶ φυσικὰ ἄλλους κατοίκους.

...Οἱ  Ἕλληνες ἔχουμε ἀρκετὰ χρόνια τώρα μπασταρδέψει τὴν λογικὴ μὲ τὴν ἄγνοια καὶ ἔτσι νὰ γεννηθῇ ἡ βλακεία. Οἱ Ἕλληνες ἔχουμε μπασταρδέψει τὴν μάθηση μὲ τὴν πονηριὰ καὶ ἔτσι νὰ γεννηθῆ ἡ κουτοπονηριά. Οἱ Ἕλληνες ἔχουμε μπασταρδέψει τὴν εἰλικρίνεια μὲ τὸ ψέμα καὶ ἔτσι νὰ γεννηθῇ ἡ ἀλητεία. Εἶμαστε ἕνας λαὸς ποὺ θέλει νὰ τοῦ λένε συνέχεια ψέμματα, μᾶς ἀρέσει νὰ ἀκοῦμε ψέμματα γιατὶ εἴμαστε καὶ οἱ ἴδιοι ψεῦτες. Εἴμαστε κολλημένοι σὲ κάτι ποὺ ἀκούσαμε, μᾶς εἴπανε, μᾶς μάθανε, ἀλλὰ ποτὲς δὲν θὰ μποῦμε στὸν κόπο νὰ ψάξουμε μόνοι μας γιὰ νὰ βροῦμε τὴν ἀλήθεια. Εἴμαστε τῆς εὔκολης λύσης καὶ ὄχι τῆς ἔρευνας.

...
Τὸ 1949 ἔληξε ὁ συμμοριτοπόλεμος καὶ οἱ κομμουνιστὲς ἡττήθηκαν. Ἡ ὀργάνωση αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ διαλυθῇ, τὰ στελέχη της ἔπρεπε νὰ διακαστοῦν καὶ νὰ ἐκτελεστοῦν ὅπως ἔγινε μὲ τοὺς Ναζί τῆς Γερμανίας. Οἱ νικητὲς κάνουν αὐτὸ ποὺ ἐπιτάσσει τὸ δίκαιο τῆς νίκης. Θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπῆρχε νόμος ποὺ νὰ μὴν ἐπιτρέπῃ καμία ἀλλαγὴ ὅσο ὑπάρχει τὸ κρᾶτος ποὺ ὀνομάζεται Ἑλλάς, ὅτι ὅποια ὀργάνωση ἢ ἄτομα χρησιμοποιοῦσαν τὸν ὅρο κομμουνισμὸ ἢ παρεμφερὴ ὅρο καὶ δραστηριοποιοῦταν σὲ τέτοιου εἴδους ἱδεολογία θὰ δικαζόταν καὶ θὰ φυλακιζόταν. Καμία ἀνοχή. Ὅπως εἶχαν ἀπαγορεύσει γιὰ τοὺς Ναζὶ τῆς Γερμανίας. Ἐν τούτοις ξαφνικὰ τοὺς βρίσκουμε νὰ κυβερνᾶνε τὴν Ἑλλάδα τὸ σωτήριο ἔτος 2018..... Ὁ κομμουνισμὸς εἶναι ζωὴ χωρὶς ὀξυγόνο, εἶναι ἀγάπη δίχως προσφορά, εἶναι φιλία χωρὶς φίλους, εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τῆς μετάλλαξης τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἕνα δίποδο ποὺ τρἐφεται καὶ ζεῖ μόνον καὶ μόνον γιὰ τὶς βιολογικὲς ἀνάγκες τῆς κάστας τῶν ΑΘΕΑΤΩΝ.

...Ὅλα ἔχουν ἤδη ξεκινήσει στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 1949 ἀλλὰ μὲ ἐντατικὸ ρυθμὸ ἀπὸ τὸ 1973. Ἀποβιομηχάνιση, ἐγκατάλειψη τῆς γεωργίας καὶ τῆς κτηνοτροφίας, διάλυση τῆς παιδείας καὶ ἀντικατάστασή της μὲ ἐκπαίδευση καὶ πιστοποίηση, συνδικαλισμὸς ἐπιδοτούμενος καὶ κομματοκρατούμενος, ψηφοφόροι στρατιῶτες,  στρατιωτικοὶ δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ συνδικαλιστές, γυναῖκες ποὺ προτιμοῦν νὰ δουλεύουν γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦν καὶ νὰ κάνουν καριέρα ἀπὸ τὸ νὰ κάνουν παιδιά, πούστηδες νὰ παντρεύονται καὶ τὸ κρᾶτος νὰ τοὺς δίνει τὴν ἄδεια νὰ υἱοθετοῦν παιδιά, τὰ παιδιὰ νὰ βρίζουν τοὺς δασκάλους τους καὶ νὰ χειροδικοῦν ἐναντιόν τους, ἀστυνομικοὶ νὰ παίρνουν μίζα ἀπὸ τὴν πώληση τῶν ναρκωτικῶν ὅπως ὁ νταβατζὴς ἀπὸ τὴν πουτάνα. Ναρκομανεῖς νὰ σκοτώνουν καὶ νὰ ληστεύουν καὶ τὸ κρᾶτος νὰ τοὺς ἀνταμοίβει ὡς ἀρρώστους μὲ τὴν πρέζα τους, μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ποὺ ἔχουν συμπεριφορὰ χαμαιτυπίου μὲ παρουσιαστὲς καὶ παρουσιάστριες ποὺ εἶναι τύφλα στὴν κόκα κάθε σαββατοκύριακο. Μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς ποὺ γιὰ νὰ μπῇς πρέπει πρῶτα νὰ κάνῃς ἀσφάλεια κλοπῆς καὶ ἐνάντια σὲ λοιμώδη νοσήματα, ἱερεῖς ποὺ κάνον πιάτσα γιὰ νὰ γαμηθοῦν καὶ ποὺ πηδᾶνε μικρὰ παιδιά. Ἱερεῖς ποὺ ὁ τραπεζικὸς λογαριασμός τους ἔχει περισσότερα μηδενικὰ ἀπὸ ὅσα ἔχει ἡ ταχύτατα τοῦ φωτὸς γιὰ νὰ ἔρθῃ στὴν Γῆ. Γιατί γίνεται; Πῶς γίνεται; Τί γίνεται; Πότε γίνεται; Ἐδῶ ἡ ἀπάντηση εἶναι μία. Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς βλάκα

τὸ κείμενο πού θά ἀκολουθήσῃ εἶναι ἀπὸ μίαν συνέντευξη τοῦ πρώην πράκτορα τῆς KGB, Yuri Alexandrovich Bezmenov ἢ Thomas David Schuman (ψευδώνυμο) στὸν δημοσιογρᾶφο Edward Griffin τὸ 1984.

Διαβᾶστε ὁλόκληρη τήν συνέντευξη καί τίς σημειώσεις τοῦ Διοκλήτου,συγραφέως τοῦ ἄρθρου :

Στάδια Ὑπονόμευσης καί Ὑποταγῆς Μιᾶς Χώρας

1 σχόλιο: