" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Ἔτσι,ἐάν δέν τιμωρεῖται ἀπό μικρός,ὁ Ἕλλην,πῶς θά γίνῃ ...σωστός πολίτης τοῦ Τσιπριστάν ; !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου