" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Τί θά περίμενε κανείς ἀπό ἕναν Καμ -ίνη ;

Ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον,οἱ ἐθνομηδενιστές πολιτικάντηδες,δείχνουν τό βρωμερό τους πρόσωπο. Σειρά πῆρε ὁ γνωστός καί μή ἐξαιρετέος Καμ-ίνης πού μέ ἀπόφασή του δέν θά στηθῇ πλέον τό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Στρατηλάτου, Ἀλεξάνδρου,στήν Ἀθήνα.
Ἕνα ἄγαλμα πού ἔχει φιλοτεχνηθῇ ἀπό τόν ἀείμνηστο γλύπτη Ἰωάννη Παππᾶ (1913-2005), ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια,ἔχει περάσῃ κυριολεκτικῶς μία ὀδύσσεια,σχετικῶς μέ τά ἄν στηθῇ καί ποῦ,21 χρόνια τώρα ! ! !  Καί ἀφοῦ βρέθηκε ἡ θέσις του,τό 2015,σέ κάποια νησίδα κοντά στίς στῆλες τοῦ Ὁλυμπίου Διός,αἴφνης ἔρχεται ἡ ἀπόφασις τῆς ἀκυρώσεως ! Στά ἀζήτητα τό ἄγαλμα,ἀλλά στά ζητούμενα ἡ στάσις τοῦ Καμίνη καί τοῦ κάθε Καμίνη ἐθνομηδενιστή πολιτικάντη,πού γιά νά ἰκανοποιήσουν τούς γυφτοσκοπιανούς (ἤ κάποιους ἄλλους ;...), καθημερινῶς μᾶς ἀποδεικνύουν τό ἀπύθμενο μῖσος τους γιά τό Ἔθνος καί τούς Ἕλληνες !


Προσέξτε,πόσο μῖσος βγαίνει ἀπό κάθε λέξιν πού χρησιμοποιεῖ. Εἶναι φοβερό !!!
Μετά λοιπόν ἀπό ἐκεῖνο τό «κ&λοἐλληνες» πού εἶχε γράψει,μέ μεγάλη χαρά ὅπως φαίνεται,ὁ Καμίνης, σέ μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως,γιά τήν ἀπαγόρευσι τῆς διανομῆς τροφίμων στούς δοκιμαζομένους,ἀπό τίς προδοτικές πολιτικές, ἕλληνες πολίτες,ἔρχεται ἡ ἀκύρωσις τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Βεβαίως ἡ παρουσία του στίς γελοιότητες τῶν παρδαλῶν παρελάσεων,κάθε «προβληματικοῦ» ὅντος,εἶναι μές τήν τρελλή χαρά ! Καί φυσικά,οἱ ἀγκαλιές (κάθε εἴδους...) μέ τούς «λαθρό» ἐποίκους,σχεδόν ἀπαραίτητος...


Αὐτή ἡ μύτη ! 
Γιατί ὅμως τόσο μῖσος γιά τούς Ἕλληνες,γιά κάθε τι ἐθνικό ; Μήπως,τελικῶς,αὐτό πού πρό καιροῦ εἴχαμε γράψῃ ἔχει ἀντίκρυσμα πραγματικό ;
Ὅπως καί νά τό κάνουμε,κάτι τί,περίεργο συμβαίνει μέ τά ἐπίθετα σέ -ίνης...


Καμ-ίνης,ἐν μέσῳ ἑνός ἰνδοῦ,μιᾶς μουσουλμάνας μέ τσαντόρ καί τοῦ ἀπαραιτήτου Σορο-ἀξεσουάρ τόν Κωνσταντίνου ἤ μήπως Κωνσταντίνης; Λέω τώρα...
Καμίνης. Ποῦ νά βροῦμε τό βιογραφικό του ; Μᾶς δίνει πληροφορίες;Ὄχι. Γιατί,ἔχει νά φοβηθῇ κάτι; Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει διαβάζουμε στό βικιπαίδια πώς κατάγεται ἀπό Χῖο καί Ψαρά. Ἔτσι,ἀορίστως. Δέν πειράζει,τό Χῖος μᾶς φτάνῃ γιά νά βγάλουμε τά συμπεράσματά μας. Ἔτσι δέν εἶναι ; Ἄσε πού καί ἡ φάτσα του μόνον τά λέει ...ὅλα... Ξεκινᾶ τό βιογραφικό του μέ τήν γέννησή του στό Νιού Γιόρκ,ἀπό ὅπου 5 χρόνια μετά φεύγουν καί ἔρχονται στό ἑλλάντα. Περίεργα πράγματα ! Καί ἀπό τήν γέννησιν,τό βιογραφικό,πηγαίνει κατ'εὐθεῖαν στήν ἀποφοίτησιν ἀπό τήν Νομική. Δέν μᾶς λέει ὅμως τό βικιπαίδια (στό ὁποῖο βεβαίως δέν γράφονται τίποτα ἐν ἀγνοίᾳ τῶν ἐνδιαφερομένων,ἔτσι;),πώς τό ἀπολυτήριό ου τό πῆρε ἀπό τό Κολλέγιο Ἀθηνῶν ! Δέν καμαρώνει γι'αὐτό ἤ μήπως καί αὐτό τό φοβᾶται ; Βλέπετε,Κολλέγιο Ἀθηνῶν καί πολιτικάντες τοῦ συστήματος πᾶνε πακέτο...
 Καλά ἡ συνέχεια εἶναι πρός λαϊκή κατανάλωσιν γιά τό πόπολο καί τήν βλακεία πού τό δέρνει,δῆλα δή. Συνεργασίες,συνεργασίες,τίτλοι,τίτλοι καί πολικαντισμός πού τόν ἔκανε δήμαρχο. Ἄ,ἔβαλε καί τό πόπολο τό χεράκι του,δίς,παρακαλῶ !Μαρκεζίνης Βασίλειος ( 1842 -1942 Σαντορίνη,Ἀθῆναι )+Καρᾶ Φλώρα,γονεῖς τοῦ γνωστοῦ πολιτικοῦ.
Μαρκεζίνης Σπυρίδων (1909-2000,ὁ γνωστός πολιτικός...)+ Ξύδη Ἰέτα ἤ Ἰουλιέτα(κόρη κάποιου Ξύδη Κων/νου,ἀπό Λονδῖνο καί μετά Λουγκάνο Ἐλβετίας,ὅπου σημειώνεται καί ὡς τόπος θανάτου του. Καί τῆς Σεβαστοπούλου Ἐλένης ἀπό οἰκογένεια τῆς Σύρου (1800),μέ καταγωγή ἀπό Κωνσταντινούπολη καί Χῖο (Σεβαστόπουλος -Σκαρλάτος).Βρίσκουμε τήν οἰκογένεια,στήν Χῖο,τοὐλάχιστον 3 γενιές,μέ δρᾶσι καί στήν Σμύρνη.Μᾶλλον γιά ἐμπόρους πρόκειται.Καί βεβαίως καί τά ἀπαραίτητα συγγενολόγια μέ Ῥοδοκανάκηδες,Νεγρεπόντηδες,Πετροκόκκινους,Σκυλίτσηδες,Ἀργέντηδες,Ῥἀλληδες(δέν εἴχαμε ἀμφιβολία...)
 Ὁ πατριάρχης τῆς οἰκογενείας,Ἑμμανουήλ (κάπου περί τά τέλη τοῦ 1600),βλέπουμε νά παντρεύεται κάποια Ἀβιερίνου Λωξάνδρα. Ἀβιερίνου,μάλιστα... Τό συγγενολόϊ μέ τούς Σκυλίτση,φθάνῃ μέχρι τούς γνωστούς Ῥάλληδες τῆς Ἀγγλίας,ἀλλά καί ἕως τήν Νότιο Ἀφρική.Ναί,ἐκείνη τήν περίοδο μέ τήν ἀδαμαντοθηρία (1876). Ὅπως καί νάχει μιλᾶμε γιά μεγάααλη οἰκογένεια. Καί μετά μᾶς κάνει ἐντύπωσιν πού ὁ Βασίλειος ἔγινε Sir Basil ! Μά ἡ συγγένεια μέ τούς Ῥάλληδες τῆς Ἀγγλίας,τά λέει ὅλα...
Ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια,διαφορετικό σκέλος ὅμως,ὁ Κων/νος Σεβαστόπουλος,εὐεργέτης καί ἱδρυτής τῆς Σεβαστοπούλειας Ἐργατικῆς Σχολῆς.Ἔ,τά ἔχουμε ἐπανειλημμένως πῆ,οἱ φιλανθρωπίες,εὐεργεσίες καί ἱδρύματα εἶναι ἡ προσφιλής τους συνήθεια...Ἔμ, ἕνας Μαρκεζίνης,θά ἔκανε τυχαῖο γάμο ; Δύο παιδιά ἔκανε τό ζεῦγος. Τήν Μαρκεζίνη Ἐλένη,σύζυγο Χέλμη Γεωργίου καί τόν Μαρκεζίνη Βασίλειο (τόν γνωστό Sir Basil) ὁ ὁποῖος παντρέυεται τήν Τρυπάνη Εὐγενία. Γιά τά τοῦ Sir Basil,πεπραγμένα,δέν χρειάζεται νά γράψουμε. Μία ματιά στό διαδίκτυο,ὅπου τά τελευταῖα χρόνια,μετά τήν κατοχή πού βιώνουμε χάριν τοῦ Γιωργάκη (ἄλλος ἑβραιοσπορίτης !)υἱοῦ παπανδρέα,τόν ἔβρισκε κανείς νά λαλάει ἔνθεν κακεῖθεν,ὡς ἀπεσταλμένος σωτήρ τοῦ ἔθνους ...Ἀλλατίνης,ἑβραϊκῆς καταγωγῆς σεφραδίτες ἐξ Ἰσπανίας. Τά πολλά λόγια περισσεύουν...Βεβαίως ξανά-διαβάζουμε,μετά μεγάλης προσοχῆς, αὐτό :
Κωνσταντίνης Μωϋσῆς. Ἄ,ἐδῶ τά πράγματα μιλοῦν μόνα τους : πρώην πρόεδρος τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου στήν Ἑλλάδα. Ποῦ νά διαβάσετε γιά τόν Μωϋσῆ Κωνσταντίνη; Μά στήν πηγή,στό ΚΙΣ : ἐδῶ


Ἄ,ἔχει τιμηθῇ καί ἀπό τόν Βαρθολομαῖο,τόν τουρκικῆς καταγωγῆς οἰκουμενικό πατριάρχη,μέ τόν Χρυσό Ἀετό τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ ἐν λόγῳ πατριαρχείου. Χρυσό Ἀετό τῆς Ἀποκαλύψεως... Τί νά πῶ; ... Καί ὄχι μόνον. Ἔδῶ ἔχουμε ἕναν Μωϋσῆ πολύ-βραβευμένο... Πέθανε πρό 1,5 μῆνα περίπου,στίς 23 Σεπτεμβρίου 2018.

Γιά τόν Ἀνδρέα Μαρτίνη,διαβᾶστε τό ἄρθρο τοῦ Ἄρη Σπίνου. Τά λέει ΟΛΑ ! 


Καί αὐτός ὁ Κωνσταντίνου,τῆς ανταρσία,βρέ μπάς καί εἶναι -ίνης; 
Ἐκτός τοῦ ὅτι δέν βρίσκουμε κανένα,ἀπολύτως κανένα,στοιχεῖο γι'αὐτόν,ἡ φάτσα του βρέ παιδί μου,πολύ συγκεκριμένης ...ῥάτσας,μοῦ κάνει ! Ἔ ; Ὑπάρχουν κι'ἄλλοι βεβαίως,λ.χ. ὁ Πελεγρίνης Θεοδόσιος,ὁ γνωστός καθηγητής,ἠθοποιός,πρώην ὑπουργός. Ἀλλά αὐτός ἐπεί δή ἔχασε τήν ὑπουργική θέσιν του,ὅταν ἔκανε κάποια δήλωσι ἀπό βήματος βουλῆς πού εἶχε κάποιες ...μπηχτές γιά τό ἑβραϊκό ὀλοκαύτωμα ( ἀνασκεύασε στήν συνέχεια βεβαίως),λέτε νά τόν ἀφήσουμε ἐκτός ...ὑποψιῶν; Δέν θά τό ἔλεγα,ἀφοῦ κάποιες προκλητικές,ἕως προκλητικότατες κινήσεις του ( ἀνάρμοστες θεατρικές παραστάσεις,εἰσαγωγή λαθρομεταναστῶν στήν Νομική Σχολή Ἀθηνῶν) τόν τοποθετοῦν ἀνέτως στήν ...λίστα τῶν -ίνης...Γνωρίζω καί κάποιους ἄλλους «χρωματιστούς» -ίνης,γιά τούς ὁποίους διατηρῶ πολλές-πολλές ἐπιφυλάξεις ὡς πρός τήν ...ἑλληνικότητά τους...Τέλος πάντων...

 Διαβᾶστε καί κάποια συναφῆ θέματα,πολύ-πολύ ἐνδιαφέροντα : 
Καί ἄς τό γράψω ἀκόμη μία φορά : Δέν εἶναι πώς ὅλοι αὐτοί εἶναι πολλοί. Ὄχι ! Εἶναι πώς βρίσκονται,μέ τόν ἕναν ἤ ἄλλον τρόπον,πάντα στά ὑψηλά,πολύ ὑψηλά καί ἀπό κάθε ἄποψιν ὑψηλά...

Ἡ Πελασγική

10 σχόλια:

 1. Δυστυχώς στο πολύ ωραίο άρθρο, έχει ένα σημαντικό λάθος, που κάνουν και όλοι οι πατριώτες, αυτό στην τελευταία παράγραφο. Μόνο λίγοι δεν είναι, η φυλετική Ψυχολογία, καθώς και η ανθρωπολογία και καταγωγή πολλών ομάδων και περιοχών του σύγχρονου ελληνικού πληθυσμού άλλα δείχνει. Οι δε καθαροί Έλληνες, ήταν μειονότητα στο ελληνικό κράτος, το οποίο έφτιαξε ο Ρότσιλντ και φυσικά του ανήκει, πολύ πριν μπουν τις τελευταίες δεκαετίες, οι μεγάλες ορδές των ξένων. Γενικά οι απόγονοι των ελληνικών φυλών που έχουν απομείνει αυτήν την στιγμή σε αυτό το κρατίδιο, είναι κάτω από 20%. Το 80% του πληθυσμού του δυτικού Ισραήλ(το γνωστό σε μας ελληνικό κρατίδιο), είναι αλλοφυλοι. Απλώς το 50% αυτών, ανήκουν στην λευκή πελασγικη φυλή και όχι στους περιούσιους, και έτσι θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το 20% των Ελλήνων, στην επανάκτηση του κράτους. Κάτι παρόμοιο με αυτό πήγε να γίνει και στην επανάσταση του 1821, αλλά απέτυχε, και την ηγεμονία την ανέλαβαν οι γνωστοί, με τις επιπτώσεις που πληρώνουμε εμείς σήμερα, και με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο κρατικό μόρφωμα να είναι ο νούμερο ένα εχθρός μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ ἐνδιαφέροντα,τά ὅσα γράφεις,ἀγαπητέ. Θά σέ παρακαλέσω,ἐφ'ὅσον τό ἐπιθυμεῖς,νά γράψῃς ἐπί τοῦ θέματος,μέ περισσότερη ἀνάλυσι καί νά τό ἀναρτήσω ὡς θέμα.Ἐάν δέν θέλεις νά χρησιμοποιήσῃς τό ὄνομά σου,ὑπογράφεις μέ ψευδώνυμο.Πάντως θά ἤθελα πάρα πολύ νά κάνῃς ἕνα τέτοιο θέμα.

   Σ'εὐχαριστῶ πολύ,ἐκ τῶν προτέρων.

   Υ.Γ. Τό θέμα,ἐφ'ὅσον ἀποφασίσεις νά τό γράψῃς,μπορεῖς νά τό στείλῃς στό ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖον : saloustios1@yahoo.gr

   Διαγραφή
 2. Αναδημοσίευσις:
  https://diodotos-k-t.blogspot.com/2018/11/blog-post_11.html

  Η φράση "Πολλά συγχαρητήρια" είναι λίγη δια το άρθρο αγαπητή Ευαγγελία.

  Και θα συμφωνήσω ΥΠΕΡ-ΑΠΟΛΎΤΩΣ με τον ανώνυμο σχολιαστή 10 Νοεμβρίου 2018 - 9:47 π.μ.,
  γι αυτό αναδημοσιεύεται και το σχόλιό του.

  Μάλιστα ένας σχολιαστής στον Διόδοτο, είπε πρόσφατα ότι η "κωλοπιλάλα" των Ντασσέν και Μερκούρη για τα Ελγίνεια (και μόνο γι αυτά -όχι για τις αρχαιότητές μας των άλλων ευρωπαϊκών χωρών) ήταν εκ του πονηρού. Θα αποτελούσαν, εφόσον επαναπατρίζονταν, ένα πρώτης τάξεως εργαλείο ώστε να τεκμηριώσουν οι ΚΙΣ κ σια 🙂 την αδιάλειπτη παρουσία των πλειοψηφούντων ελληνιστών Εβραίων στην Αττική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Κώστα,ἡ «ἀδιάλειπτος παρουσία» τῶν ἑβραίων,ἑλληνοποιημένων ἤ ὄχι,στήν ἑλληνική ἐπικράτεια,ἀπό τά προϊστορικά χρόνια,εἶναι δεδομένη.Δέν ξέρω ἐάν τήν ἐπιβεβαίωσιν τήν χρειάζονταν μέσῳ τῶν Ἐλγινείων ἤ ἦταν κάτι διαφορετικό...

   Ὅταν κατά καιρούς γράφω θέματα σχετικά μέ αὐτή τήν παρουσία,ἀπό διαφόρους «πατριάρχες», βαπτισμένους Ἕλληνες,σέ ἀρκετούς κακοφαίνεται...Ἔρχεται ὅμως,ἡ σημερινή πραγματικότης,ὅπου καθημερινῶς «πετοῦν τήν μάσκα» τους,νά τό ἐπιβεβαιώσῃ !

   Ὁ ἀγαπητός φίλος ἔκανε λόγον γιά 20% ;Φοβοῦμαι,πώς οἱ δικές μου ἐκτιμήσεις,εἶναι πολύ χαμηλότερες...

   Σ'εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀναδημοσίευσιν καί τά καλά σου λόγια. Τιμή μου !

   Διαγραφή
 3. .
  Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1743
  .
  Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
  .
  https://attikanea.blogspot.com/2018/11/1743.html
  .

  Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016
  .
  43.060 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟ 40% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ‏
  .
  ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΥΡΙΧΗΣ
  .
  http://autochthonesellhnes.blogspot.com/2016/05/43060-40.html
  .
  Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΠΕ :
  .
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ………….
  .
  ΚΑΙ
  .
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ …………….
  .
  .
  - Η ΑΓΝΟΙΑ ! - ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ .
  .
  .
  ΚΑΙ
  .
  .
  - Η ΓΝΩΣΗ ! - ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ .
  .
  .
  ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ :
  .
  ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ !
  ( ΛΑΟΣ )
  .
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
  .
  ΟΛΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΕΜΕΝΟΣ,
  .
  ΣΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΟΥΚΙ ............
  .
  ΑΠΛΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ
  .
  ΓΙ΄ ΑΥΤΌ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ................
  .
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΜΕ !
  .
  ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ !
  .
  .
  ΑΠΛΑ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
  .
  Αυτός ο πανίσχυρος και θεόρατος ελέφαντας που βλέπουμε στο τσίρκο δεν το σκάει γιατί νομίζει ότι δεν μπορεί, ο δυστυχής.
  .
  Όλοι είμαστε λίγο- πολύ σαν τον τον ελέφαντα του τσίρκου.
  .
  Περιδιαβαίνουμε τον κόσμο δεμένοι σε εκατοντάδες παλούκια που μας στερούν την ελευθερία.
  .
  Ζούμε πιστεύοντας ότι "δεν μπορούμε" να κάνουμε ένα σωρό πράγματα.
  .
  Πάθαμε το ίδιο με τον ελέφαντα.
  .
  Χαράξαμε στη μνήμη μας αυτό το μήνυμα:
  .
  "Δεν μπορώ, δεν μπορώ και ποτέ δε θα μπορέσω."
  .
  "Αυτό σου συμβαίνει.
  .
  Ο μοναδικός τρόπος να μάθεις εάν μπορείς,
  .
  είναι να προσπαθήσεις πάλι με όλη σου την ψυχή...! "
  .
  Το μυστικό του Σωκράτη για να πετύχεις οτιδήποτε επιθυμείς…
  .
  Τροφή για σκέψη
  .
  Καθώς ο Πλάτων έκανε βόλτα, ένα πρωινό με τον δάσκαλο του Σωκράτη, τον κοίταξε βαθιά στα μάτια και τον ρώτησε ποιο είναι το μυστικό για να πετύχεις οτιδήποτε.
  .
  Ο Σωκράτης δεν απάντησε και ο Πλάτων από σεβασμό δεν επίμεινε, λίγο πριν φτάσουν όμως στην πηγή για να πιουν νερό, δεν άντεξε και ξαναρώτησε…
  .
  Τότε ο δάσκαλος έσκυψε ήπιε νερό και έπιασε άγρια τον Πλάτων από τα μαλλιά και έβαλε το κεφάλι του βίαια μέσα στη γούρνα
  .
  λίγο πριν πνιγεί τον απελευθέρωσε ενώ εκείνος τραβήχτηκε παίρνοντας βαθιά ανάσα.
  .
  Μετά από λίγη ώρα και αφού ο Πλάτων είχε συνέλθει ο Σωκράτης είπε:
  .
  .
  “Θα πετύχεις μόνον όταν στην επιθυμία σου βάλεις, την ίδια δύναμη που έβαλες τώρα για να ζήσεις.
  .
  Οι άνθρωποι Πλάτων έχουν επιθυμίες,
  .
  που αν δεν γίνουν - σφοδρές επιθυμίες -
  .
  θα παραμείνουν μόνον φαντασιώσεις».
  .
  .
  http://www.makeleio.gr/?p=564954
  .
  ΥΣ.
  .
  ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΟΥΚΙ ΠΟΥ ΕΝΑΙ ΔΕΜΕΝΟΣ Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ,
  .

  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ
  .
  ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ………………….
  .
  https://2.bp.blogspot.com/-RrZFb6zN7Pw/VtnAL7VRNpI/AAAAAAAARhI/I4QHzc2MO7I/s1600/2016-03-04_190344.png
  .
  ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ , ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ,
  .
  ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΒΕΒΑΙΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ,
  .
  ΕΝΑΝΤΙ ΣΙΓΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ !
  .
  ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ……………….
  .
  ΚΑΙ
  .
  ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΕΠΙΒΙΩΣΗ !
  .
  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ :
  .
  https://2.bp.blogspot.com/-eijX0jFDKjw/WGbkg7MRrJI/AAAAAAACSHU/EtiCTD7Ad1EdWBu33Zwg88p9R_hhDoVsgCLcB/s640/15073406_996854557126887_678108304910801656_n.jpg
  .
  ΜΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ ..............

  .
  https://1.bp.blogspot.com/-f-hbDew0DZ4/WwMXcFZuYiI/AAAAAAAAXTk/-9oFhNvPr-k7XAMLeDg67A3FZg5fu6zfQCLcBGAs/s640/MISSION.JPG
  .
  ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ..............
  .
  ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ

  .
  .
  ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ……………
  .
  ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΑΥΡΗ ΑΓΝΟΙΑ ……….
  .
  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΓΝΟΙΑ !
  .
  Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ ! ! !
  .
  ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ …………………
  .
  ΜΑΘΕ !
  .
  ΡΩΤΑ !
  .
  ΕΡΕΥΝΗΣΕ !
  .
  ΔΙΑΒΑΣΕ !
  .
  ΨΑΞΕ !
  .
  ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΒΓΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ !
  .
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. .
  .
  ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ Γ.Αδαλής:Πάμε στην τελευταία 3ετία της ελεύθερης Ελλάδας.Ένας πόλεμος Βαλκανικός διαφαίνεται καθαρά
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=Nnu8OZJWfFc
  .
  Δημοσιεύτηκε στις 17 Σεπ 2018
  .
  .

  Ioannis LazaridisΠριν από 1 μήνα
  Ο Αδαλής έχει δίκιο στο ότι τα κράτη τα διοικούν πολυεθνικές εταιρείες με σκοπό να διοικήσουν όλο τον κόσμο. Πόλεμο δεν επιδιώκουν διότι βλάπτεται η κατανάλωση των προ'ι'όντων τους. Πόλεμοι γίνονται μόνο εντός μίας χώρας όταν υπάρχει πρωθυπουργός που δεν ελέγχεται από αυτές τις εταιρείες.
  .
  ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΑ
  .
  Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016
  43.060 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟ 40% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  .
  ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ‏
  .
  ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ
  .
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΥΡΙΧΗΣ
  .
  http://autochthonesellhnes.blogspot.com/2016/05/43060-40.html
  .
  `ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. .
  - Καμμιά Νίκη δέν ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ χωρίς ΜΑΧΗ -

  .
  - Για να δείς τα΄αστρα πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι -
  .
  .
  Ποιος αποφασίζει στις δημοκρατίες
  .
  15 Νοεμβρίου 2018,
  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ……..
  .
  Γνωρίζω πολύ καλά πως τόσο η δικαστικοποίηση όσο και η εξάρτηση της πολιτικής από τα ΜΜΕ ή με άλλα λόγια η αποϊδεολογικοποίηση της πολιτικής προσδιορίζουν την κρίση των σημερινών δημοκρατιών. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Εστω και από τον καναπέ μας, με το τηλεχειριστήριο.
  .
  https://www.in.gr/2018/11/15/apopsi/poios-apofasizei-stis-dimokraties/
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αὐτά ἴσως ἱσχύουν γιά ὅσους πιστεύουν στήν δημοκρατία. Ἐγώ δέν πιστεύω σ'αὐτό τό ἀρρωστημένο κατασκεύασμα ...

   Διαγραφή
  2. ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
   ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ !
   .
   ΑΛΛΑ .............
   .
   ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
   ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ ...........
   .
   ΠΟΛΥΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΜΗ....
   ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ,

   ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ !

   ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΛΕΩ
   ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΒΑΒΕΛ , ΖΩΗ .

   ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ .
   .

   Διαγραφή
  3. Δέν θά διαφωνήσω,σχετικῶς μέ τό δικαίωμα ψήφου καί ποιοί πρέπει νά ἔχουν αὐτό.Εἶναι καί ὁ λόγος πού θά λέω πάντα πώς :Δέν πιστεύω στήν δημοκρατία τους...

   Διαγραφή