" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Ἀχτῖδα ἑλληνικοῦ φωτός μές τό κομμουνιστικό σκοτάδι...


Αὐτές οἱ φωνές,ἀπό τά στόμματα τῶν μαθητῶν δέν μποροῦν παρά νά σηματοδοτοῦν Ἐλπίδα ἐθνικῆς ἀνακάμψεως...

Ἐλπίδα γιά τό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων...

Γιά τήν χώρα πού ἔχει βυθιστῇ στά κομμουνιστικά σκότη...

Γιά τό αὔριο πού θά λάμψῃ ΕΛΛΗΝΙΚΟ καί πάλιν !


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ ἀπό ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ! ! !


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου