" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Νεοεποχῖτες στήν Ἀγγλία


Νεοεποχῖτες στήν Ἀγγλία: Ὁ πιό ξεφτιλισμένος... «γάμος» ὅλων τῶν ἐποχῶν !..


Τό εἴδαμε στόν Διηνέκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου