" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Τί θέλει ν'ἀποφύγῃ ὁ Μπουτάρης ; Ἕλα ντέ !


Γιατί,αἴφνης,ὁ Μπουτάρογλου,ἀπεφάσισε νά μήν θέσῃ ἐκ νέου ὑποψηφιότητα γιά τήν δημαρχία,ἀναρωτοῦνται πολλοί καί δίνουν τίς ὑποθετικές ἀπαντήσεις οἱ ὁποῖες συγκλίνουν,σχεδόν ὅλες στό ὅτι τόν ἔχει φάῃ ἡ κατακραυγή γιά τήν στάσι του ὑπέρ τῆς προδοτικῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἐν μέρει ἔχουν δίκαιο καί ἀπηχεῖ κάτι τέτοιο τήν πραγματικότητα. Ὅμως ἐν μέρει...

Διότι ἡ ἀπόλυτος ἀλήθεια πρέπει νά εἶναι τραγική ! Καί τό τραγικό δέν ἔγκειται στόν μπουτάρογλου,ἀλλά στό μέλλον τῆς Θεσσαλονίκης καί ὁλοκλήρου τῆς Μακεδονίας.


Μπουτάρης:  Και τι έγινε που είπα τα Σκόπια Μακεδονία
Ὅπως,ἤδη,ἔχουμε δῇ νά γίνεται πρᾶξις,ἡ στάσις καί κυρίως οἱ μελλοντικές βλέψεις τῶν σκοπιανῶν,μετά τήν ἐπαίσχυντο συμφωνία,μέ τό ἀβαντάρισμα τῶν γνωστῶν νεοταξίτικων-σιωνιστικῶν κύκλων (δημοσίευμα ἐλβετικῆς ἐφημερίδος),ἡ  «ἕνωσις» πού ποθοῦν τά σκόπια σημαίνει ἀπωλεια ἐδαφικῆς κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδος. Καί αὐτό βεβαίως δέν ἔρχεται ἔτσι ἁπλῶς ἀπό μόνον του,οὔτε διότι τό ἐπιθυμοῦν διακαῶς οἱ ...σλαυομακεδόνες....

Αὐτό ἔρχεται μετά τήν ἀναγνώρισιν,μέσῳ τῆς συμφωνίας πού ἔκαναν οἱ κομμουνιστο-κατσαπλιάδες πού μᾶς ἐξουσιάζουν,ἐθνικῆς καί γλωσσικῆς μειονότητος ἐντός τῆς χώρας ! Διότι τί ἄλλο εἶναι ὅταν ἀναγνωρίζεις ἐθνότητα μέ γλῶσσα τήν σλαυομακεδονική; Καί πῶς ἀλλιῶς, αὐτό τό ἐκμεταλεύονται οἱ σκοπιανοί ὅταν μέσα στήν χώρα,ἐδῶ καί πλέον τοῦ μισοῦ αἰῶνος,λειτουργοῦν παντί τρόπῳ προβοκατόρικο καί ἀνενόχλητοι,οἱ λεγόμενοι ...σλαυομακεδόνες ; Καί ἕνας ἄσχετος ἀκόμη,μπορεῖ νά προβλέψῃ ποιά θά εἶναι ἡ ἐξέλιξις τῆς ἐπαισχύντου συμφωνίας,τά πρῶτα δείγματα τῆς ὁποίας εἴδαμε,ἐπισήμως παρακαλῶ,στίς ἀτζέντες τῆς ἑλληνικῆς ἀστυνομίας,ὅπου τά σκόπια ἀναγράφονται ὡς «Μακεδονία» ἀλλά καί τό κατεχόμενο μέρος τῆς Κύπρου μας ὡς «Βόρειος Κύπρος» (καλά ἡ προδοσία ἐδῶ ἔχει τελεσθῆ ἐπισήμως,δεκαετίες τώρα...). Βεβαίως στήν συνέχεια τήν ἀπέσυραν,τό θέμα ὅμως εἶναι ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ; 

Ἡ ἐξέλιξις τῆς προδοτικῆς συμφωνίας πού θά ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀπώλεια τῆς ἐδαφικῆς μας κυριαρχίας εἶναι πρό τῶν πυλῶν ! Φαντάζεσθε λοιπόν, νά εἶναι, σέ μία τέτοια περίπτωσιν, δήμαρχος τῆς Σαλόνικα ὁ μπουτάρ-ογλού ; Τί θά ἔκανε; Πῶς θά ἀντιδροῦσε,ἀπό τήν στιγμή πού χαιρέτισε μέ ἰκανοποίησιν τήν ἐν λόγῳ συμφωνία(πρᾶγμα πού σημαίνει πώς συμφωνεῖ μέ ὅλα τά παραπάνω περί ἐθνότητος καί γλώσσης σλαυομακεδονικῆς) ; Καί ποιά θά ἦταν σέ μία τέτοια περίπτωσι ἡ στάσις τῶν Θεσσαλονικαίων; Τῶν Θεσσαλονικαίων πού βλέπουν νά παραμένῃ στά σκοτάδια τό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί νά τούς ἀπαγορεύεται,ἐπισήμως διά τῆς κυβερνήσεως τῶν κατσαπλιάδων,νά τραγουδοῦν στίς παρελάσεις τό ἐμβατήριο τῆς Μακεδονίας...


Αὐτή τήν ἀντίδρασιν δέν θέλει νά βιώσῃ ὁ μπουτάρ-ογλου,πού ξέρει καί πολύ καλῶς μάλιστα ποιό θά εἶναι τό μέλλον τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς Μακεδονίας  καί μάλιστα πολύ καλῶς ...Ἴσως μἀλιστα,νά ἔρχονται,λίαν συντόμως ἀκόμη χειρώτερες καταστάσεις γιά τήν χώρα,πού δέν θά ἀφοροῦν μόνον τήν Μακεδονία ἀλλά καί τήν Θράκη καί τήν Ἥπειρο,δυστυχῶς. Γι'αὐτό καί οἱ κουμμοουνιστο-κατσαπλιάδες δέν νοιάζονται ἄν θά εἶναι κυβέρνησιν. Θέλουν νά ὁλοκληρώσουν τόν βρωμερό καί ὁλοκληρωτικῶς προδοτικό ῥόλο τους καί νά τήν κάνουν. Ὅπως τήν κάνη κι' ὁ Μπουτάρ ογλού ! !  !  

Εὔχομαι,γιά τήν Ἑλλάδα μας,τίποτα ἀπό τά παραπάνω νά μήν βγῆ ἀληθινό ...


Υ.Γ. Μοῦ κάνει ἐντύπωσιν ἡ μή ἀντίδρασις τῶν κατσαπλιάδων,στίς καταλήψεις τῶν μαθητῶν γιά τήν Μακεδονία. Φοβοῦμαι πώς κάτι,πολύ ἄσχημο καί ἄγριο,θά συμβῇ,καθώς αὐτές γενικεύονται. Ἡ πρόβλεψίς μου εἶναι πολύ δυσοίωνη,καθώς βλέπω νά ξαμολᾶνε τά παρακρατικά βρωμόσκυλά τους,τά παντός εἴδους ἀναρχοἀπλυτα,πληρωμένα σωροπράγματα,καί νά τά κάνουν ὅλα λίμπα στά σχολεῖα....Πολύ τό φοβοῦμαι...

Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

  1. Απαντήσεις
    1. Ναί,ὅντως ! Πάντως φοβοῦμαι πώς τά κομμούνια δέν θά τό ἀφήσουν ἔτσι.Καί αὐτή τήν ἀντίδρασί τους τήν βλέπω πολύ καθοριστική γιά τό μέλλον τῆς Πατρίδος,ἀπό τήν ἄσχημη πλευρά,ἐννοεῖται...Γιατί δέν εἶναι μόνον τά ἀναρχοἀπλυτα παρακρατικά ὅντα,ἀλλά καί ὅλα αὐτά τά ἰσλαμοφασισταριά πού ὁδηγοῦνται ἀπό ξένους καί ἐγχωρίους ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ...

      Διαγραφή