" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Λέτε,τελικῶς,νά ὑπάρχῃ Ἐλπίς,γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος ;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου