" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Γιατί φοβᾶται ἡ "Δημοκρατία" τους τίς Ἐθνικές μνῆμες;
Τί φοβᾶται ἡ "δημοκρατία" τῶν ἐξουσιαστῶν καί μάχεται τόσο πολύ κάθε τι πού ἀφορᾶ ὅτι δήποτε Ἐθνικό; 
Τί τρέμει ἡ "δημοκρατία" τους στίς μνῆμες τίς ἱστορικές πού ἀφοροῦν τήν Πατρίδα καί τά μεγάλα Ἰδανικά ἑνός Λαοῦ πού ἔχει μάθει στούς ἀγῶνες ὑπερασπίσεώς τους; 
Τί τρομοκρατεῖ τούς δημοκράταρους τοῦ "συνταγματικοῦ" τόξου πού μέ κάθε τρόπο καί ...κατασκευή νόμων προσπαθεῖ νά ἀποτρέψει στήν ὅποια Ἐθνική  ἔκφραση προβοῦν οἱ πολῖτες μιᾶς χώρας πού τά τελευταῖα 6 χρόνια, μόνον βάλεται βαναύσως ἕως ἀφανισμοῦ της; 

Ἀπαγόρευσαν μία ἐκδήλωση πού τιμᾶ τούς νεκρούς μιᾶς ἀπό τίς πλέον ἀτιμωτικές σελίδες τῆς Ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος. 
Ἀπαγόρευσαν στούς Ἕλληνες νά ζωντανέψουν ἐκείνη τήν νύχτα τῆς ἐθνικῆς ταπεινώσεως γιατί θά ἔρχονταν οἱ νεκροί νά ζητήσουν δικαίωση ἀπό τούς Προδότες πού ἀδιαλείπτως ἐπί 40 καί πλέον χρόνια κυβερνοῦν τόν τόπο ῥίχνοντάς τον ὅλο καί πιό βαθυά στό βάραθρο τῆς καταστροφῆς.
Ἀπαγόρευσαν στούς Ἕλληνες νά θυμηθοῦν πώς εἶναι Πάντα οἱ ἴδιοι πίσω ἀπό τίς μεγάλες Προδοσίες τοῦ Ἔθνους μας.
Ἀπαγόρευσαν στούς Ἕλληνες νά ἑνώσουν τήν φωνή τους καί νά σηκώσουν ψηλά τήν σημαία τῆς ὑπερηφάνειας, διατρανοῦντες τό ἀδιάκοπο πρόσταγμα πρός τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ! 

Καί ξαμόλησαν τά σκυλιά τους πού τά ἔχουν καλά δεμένα τόν τελευταῖο χρόνο ἤ ἀμολημένα μόνον γιά κραυγές καί ὑλακές πού ὑπερασπίζουν τίς ὁρδές τῶν βαρβάρων πού εἰσβάλουν στήν Πατρίδα μας, τά ξαμόλησαν γιά νά φοβήσουν ποιούς; Τούς ἀγωνιστές τῶν μεγάλων Ἱδεῶν τοῦ Ἔθνους μας; Εἶναι πολλοί ἀστεῖοι καί γελοῖοι μαζί καί τό δείχνουν μέσῳ τέτοιων σπασμοδικῶν κινήσεων,οἱ κακόμοιροι...

Κακόμοιροι καί καταδικασμένοι στήν ἄνευ λόγου ὕπαρξή τους ! Χωρίς Ἰδανικά, Ἱδέες πού ἐμπνέουν, χωρίς ἀξίες πατριωτικές, ἐθνικές,θρησκευτικές θά ὑπάρχουν μόνον γιά νά ἐξυπηρετοῦν τά παγκόσμια ἀφεντικά τους μέχρι νά περάσουν στήν ἀφάνεια,ὅπως καί οἱ προηγούμενοι. Ἤ ἴσως νά σταθοῦν πιό "τυχεροί"  καί καταδικαστοῦν σέ θάνατο ἐπί ἐσχάτη προδοσία ! Ἔτσι θά τούς ἀναφέρει καί ἡ Ἱστορία...

Ἑλλάς Αἰώνιον 

Διαβᾶστε καί αὐτό :  Μῖσος καί ὑποκρισία τῆς πολιτείας πρός κάθε τι Ἐθνικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου