" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

"Τό καλύτερο ἐπιχείρημα κατά τῆς Δημοκρατίας εἶναι μία συζήτησις πέντε λεπτών μέ τόν μέσο ψηφοφόρο" Οὐΐνστον Τσῶρτσιλ


Τό πόσο στημμένη ὑπόθεση, ἀπό τήν ἐλίτ τῆς ἐξουσίας, εἶναι τό πολίτευμα τῆς Δημοκρατίας,μπορεῖτε νά τό διαπιστώσετε σέ πάμπολλες περιπτώσεις. Ἀπό τίς ψεύτικες διακηρύξεις περί ἰσότητος, ἰσονομίας,ἐλευθερίας ἕως καί σ'αὐτούς καθ' αὐτούς τούς ἐκφραστές της πού διατυμπανίζουν τόν "ἀγῶνα" τῆς προασπίσεώς της ! 

Ἕνας ἀπό αὐτούς καί πρώην ἀρχηγός τοῦ κόμματος τῆς νουδουλάρας, Κώστας Καραμανλῆς, ἀπόγονος τοῦ ἱδρυτή της καί κύριος ἐκφραστής ὅ,τι πιό σάπιου μπορεῖ νά χαρακτηρίσει τό πολιτικό σύστημα ! 

Αὐτός, ὁ ἀπόγονος, ἐκτός τοῦ ὅτι ἀποδείκτηκε ἕνας ἀπό τούς ἀχρηστότερους πρωθυπουργούς τῆς χώρας, μετά τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τήν ἀρχηγία τοῦ κόμματος τῆς ψευτοδεξιᾶς, ἀρκέστηκε στό βουλευτιλίκι. Γιά 6,5 χρόνια λοιπόν ἐκλέγεται ἀνελλιπῶς βουλευτής καί καταλαμβάνει ἕνα ἕδρανο τοῦ κοινοβουλίου. 

Ποῦ τό περίεργον, θά μοῦ πεῖτε; Αὐτό λοιπόν,τό περίεργον, ἑστιάζεται στό γεγονός τῆς ἀπόλυτης ἀνυπαρξίας του ! Ναί, ὅπως τό διαβάζετε. Μέσα σ' αὐτά τά χρόνια δέν ἔχει κάνει οὕτε μία ἐρώτηση στήν βουλή. Μέ ἄλλα λόγια παρουσιάζεται ἁπλῶς, στογγυλοκάθεται στό ἕδρανο μέ τόν παχύ του κῶλο, καί περιμένει νά τελειώσει ἡ συνεδρίαση. 

Ἐρώτημα : Γιά ποῖον λόγο θέλει νά ἐκλέγεται βουλευτής ἀφοῦ ἀδιαφορεῖ παντελῶς γιά τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν αὐτοί πού τόν ἐκλέγουν,δῆλα δη οἱ πολίτες τῆς χώρας,ἄρα ἡ ἴδια ἡ χώρα,ἡ Πατρίδα του; Γιά ποῖον λόγο νά ἐκλέγεται καί νά στερεῖ, ἴσως, τήν ἕδρα ἀπό κάποιον ἄλλο ὑποψήφιο πού πιθανῶς, νά ἦταν ἐνεργός στήν θέση αὐτή ; 

Ναί, ξέρω θά μοῦ ἀπαντήσετε γιά τόν τίτλον καί μόνον. Γιά νά λέγεται Βουλευτής, ἐθνοπατέρας ! Καί νά συμφωνήσω μαζύ σας, ἀφοῦ οἱ ἄχρηστοι ψάχνονται γιά ἕναν τίτλο στήν ζωή τους,ἕτοιμο,δωρισμένο, ἄκοπο. Ἐκεῖνοι πού τόν ψηφίζουν, πού τόν σταυρώνουν πῶς αίσθάνονται ἀπό τήν ἐπιλογή ἑνός τέτοιου μεγέθους ἄχρηστου πολιτικάντη; Δέν τούς μειώνει ὡς προσωπικότητες μιά ἄχρηστη ἐπιλογή, πού κανένα ἀπολύτως ἀντίκρυσμα δέν ἔχει ; Δέν τούς ἐνοχλεῖ πού κάθε μῆνα φεύγει ἀπό τήν τσέπη τους τό ἀναλογοῦν ποσό γιά τόν παχυλότατο μισθό ἑνός ΑΡΧΙΤΕΜΠΕΛΑΡΑ; 

Ἄν δέν ἐνοχλοῦνται λοιπόν αὐτοί πού τόν ψηφίζουν καί συνεχίζουν νά τόν ψηφίζουν,τότε ἡ ἀρρώστια τῆς κοινωνίας μας εἶναι σέ πολύ προχωρημένο στάδιο, ἀνίατος, θανατηφόρος ! Ἄξιον λοιπόν τό πολίτευμα πού τούς ἔδωσαν ἀφοῦ εἶναι σάν τά μοῦτρα τους ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου