" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Ξέρω πώς αὐτά πού σᾶς λέω σέ πολλούς δέν ἀρέσουν,ἀλλά δέν μοῦ καίγεται καρφί ! Ἡ δουλειά μου εἶναι νά σᾶς λέω τήν ἀλήθεια εἶτε σᾶς ἀρέσει εἶτε ὄχι !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου