" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Σούτ... Τώρα μιλᾶνε οἱ δημοκράταροι !


Ἐνῶ οἱ δημοκράταροι,ὅλο σεβασμό καί πίστην πρός τό Κοινοβούλιον εἶναι ...Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου