" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Ἡ ἀναβίωσις τῆς " Αὐτοκρατορίας τῶν Χαζάρων"

Μία ἀπεικόνησις τῶν συγχρόνων ἀρμάτων μάχης πού θά παραδοθοῦν στήν Οὐκρανία 

Ἐνῷ τό Ζελένσκυ εὐχαριστεῖ,ξέρετε ποιούς, γιά τά ἐπιπλέον ἄρματα μάχης πού τοῦ στέλνουν παρ᾿ὅλα αὐτά προειδοποιεῖ πώς τόσο ἡ ποσότητα ὅσο καί ὁ χρόνος παραδόσεως εἶναι καθοριστικός. Δῆλα δή ; Ἀκόμη κι᾿ἔτσι παράπονα ὁ ψηλοτακουνάκιας ; Οὔτε τώρα εἶναι εὐχαριστημένος ; Ἤ μήπως περίμενε καί τίποτε τσουβάλια μέ € καί $ ; Κάτι θέλει νά πῇ αὐτός...


Μέ κάθε τρόπον ἐπιζητεῖ πρίν πάρει τόν δρόμο χωρίς ἐπιστροφή νά δημιουργήσῃ καί πάλιν τήν Ἰουδαιοπολωνία καί ἀκόμη μεγαλύτερη. Νά τήν πῶ ΑΝΑΒΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΩΝ ! Τί εἶναι ἡ ἐκδίκησις γι᾿αὐτούς ;  Τά ΠΑΝΤΑ !!!  


φωτό : ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου