" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Τά «σατανικά» σχἐδια τῆς «μαύρης ἀριστοκρατίας» (μέρος β΄)

φωτό

Ἐχθές εἴδαμε τόν καμπαλιστή Νάθαν,τόν Γαζίτη ἕναν ἑβραῖο πού ἀπεκλήθη «προφήτης» διότι ἔβλεπε «ὁράματα» ἀλλά κυρίως διότι εἶδε τόν Μεσσία στό πρόσωπο τοῦ Σαμπετάϊ Σεβί,ἑνός ψυχασθενοῦς πού πῆγε νά βρῇ τήν γιατριά του στόν Νάθαν,ἀλλά ἐκεῖνος τόν «βάπτισε» Μεσσία καί τόν ξαμόλησε στίς βαλκανικές κτίσεις τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας νά μεταφέρῃ τό μήνυμα τῆς «Σωτηρίας τοῦ Γιαχβέ» μ᾿ἀποτέλεσμα νά κυνηγηθῇ ἀπό τούς ὀθωμανούς,ν᾿ἀλλαξοπιστήσῃ καί ἔτσι νά  δημιουργηθοῦν οἱ ντονμέδες ( κρυπτό-ἑβραῖοι),στίς μεγαλύτερες πόλεις τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας.

Τό σχέδιο δέν σταμάτησε ὅμως οὔτε μέ τόν θάνατο τοῦ Νάθαν οὔτε μ᾿ἐκεῖνο τοῦ Σεβί.Καί δέν σταμάτησε διότι ἔπρεπε νά γίνουν καί οἱ ἀνάλογες ἀλλαγές-μεταμορφώσεις,τῶν ἑβραίων καί σ᾿ἄλλες περιοχές ὅπου ἐπίσης ὑπῆρχε τό ἀνάλογον ὑπόβαθρο γιά τήν διείσδυσί τους σ᾿ἀνώτερα κλιμάκια διοικήσεως.Καί ἦταν αὐτές οἱ περιοχές στά νότια καί δυτικά τῆς Ῥωσσίας. Προσέξτε τώρα,διότι ἐδῶ εἶναι πολύ σημαντικό τό σημεῖο πού ἀφορᾷ τήν Χαζαρία :

Η Χαζαρία κυριάρχησε στο δυτικό τμήμα του Δρόμου του Μεταξιού και έπαιξε βασικό εμπορικό ρόλο ως σταυροδρόμι μεταξύ Κίνας, Μέσης Ανατολής και Ευρωπαϊκής Ρωσίας. Επί τρεις περίπου αιώνες (650-965) οι Χάζαροι κυριαρχούσαν στη μεγάλη περιοχή που εκτείνεται από τις στέπες του Βόλγα και του Ντον, μέχρι την ανατολική Κριμαία και το βόρειο Καύκασο. Έπαψαν να υπάρχουν γύρω στον 11ο - 12ο αιώνα. Βρίσκονταν συγκεντρωμένοι δυτικά και βόρεια της Κασπίας Θάλασσας, κυρίως στο βόρειο Καύκασο και την ευρασιατική στέπα. Πέραν της αδιαμφισβήτητης τουρκικής καταγωγής τους, η ακριβής προέλευσή τους δεν είναι ακόμα εξακριβωμένη. Κατά την πιθανότερη εκδοχή, προήλθαν από την ανάμειξη κάποιων τουρκομογγολικών φύλων με απομεινάρια των Ούννων και τοπικά φύλα της ΒΔ Κασπίας. Το όνομά τους προέρχεται από την αρχαία τουρκική ρίζα «qaz-» (καζ), που σημαίνει «περιπλανώμαι». (ἐδῶ)

Ἐννοεῖται πώς δέν εἶναι ἐξακριβωμένη ἡ ἀκριβής τους προέλευσις,γιά τό βικιπαίδεια.Τί νά ποῦνε; Νά παραδεχθοῦν πώς οἱ συνήθεις ὕποπτοι,διεσπαρμένοι σ᾿ὅλο τόν τότε γνωστό κόσμο,πού μέ ὑπουλία ἐπετύγχαναν εἴτε νά εἰσχωροῦν μέσα στίς διοικήσεις τοπικῶν βασιλείων (μέσῳ τοῦ χρήματος καί τῆς δυνάμεως πού τούς ἐξασφάλιζε τό ἐμπόριο καί ἡ τοκογλυφία) εἴτε νά ὁργανώνουν βαρβαρικές φυλές (ἀνάμεσα στούς τυφλούς βασιλεύουν οἱ μονόφθαλμοι) καί νά κατασκευάζουν δικά τους βασίλεια; Ἀλλά,στό τέλος ὁμολογεῖ,τό βικιπαίδεια,πώς ἡ ῥίζα τοῦ ὀνόματός τους προέρχεται ἀπό τό «περιπλανῶμαι». Τώρα ποιός φημίζεται γιά τήν περιπλάνησίν του δέν χρειάζεται καί πολύ σκέψιν.Ὄνομα καί μή χωριό,πού λέει καί ὁ λαός :«περιπλανόμενος Ἰουδαῖος»...Μά ἴσως τό πιό σημαντικό εἶναι πώς γιά νά κυριαρχήσῃ κάποιος σ᾿ἕναν τομέα καί δή στό ἐμπόριο,θά πρέπει νά ἔχῃ καί τήν ἀνάλογον ἐμπειρία.Ποῦ στό καλό τήν βρῆκαν τήν ἐμπειρία ἤ τήν γνῶσιν τοῦ ἐμπορίου οἱ βάρβαροι τῶν ἀλτάϊων ὀρέων; Ἔλα ντέ ! 

Τί γνωρίζουμε γιά τήν θρησκεία τῶν Χαζάρων; Κατ᾿ἀρχήν οἱ βάρβαροι εἶχαν τήν θρησκεία τους (Τενγκρισμός,ἀπό τό Τένγκρι=βασιλιᾶς τῶν οὐρανῶν),ὁπότε καί αὐτό μιά χαρά βόλεψε τούς Ἰουδαίους καί τόν Γιαχβέ τους.

Τό χαζαρικό «νόμισμα τοῦ Μωϋσῆ»,800μ.Χ. ἔχει χαραγμένο τό «ὁ Μωϋσῆς εἶναι ἀγγελιοφόρος τοῦ θεοῦ» ( ἐδῶ)

...κάποια στιγμή μεταξύ 740 και 920 οι Χάζαροι βασιλιάδες και ευγενείς φαίνεται να είχαν προσηλυτιστεί στον Ιουδαϊσμό. Ο Κριστιάν του Σταβελό στο «Expositio in Matthaeum Evangelistam» (Ερμηνεία του Ευαγγελίου του Ματθαίου, περίπου 860-880) αναφέρεται σε αυτούς ως απογόνους των δαιμόνων Γκογκ και Μαγκόγκ, που είχαν κάνει περιτομή και τηρούσαν όλους τους νόμους του Ιουδαϊσμού....Ο Όλσον υποστηρίζει ότι η μαρτυρία του 837/838 σημαίνει μόνο την αρχή ενός μακρόχρονου και δύσκολου εξιουδαϊσμού, που ολοκληρώθηκε μερικές δεκαετίες αργότερα. ... η βασιλική φυλή αποδέχθηκε επίσημα τον Ιουδαϊσμό, μια ακανόνιστη διαδικασία εξισλαμισμού έλαβε χώρα στην πλειοψηφία των Χαζάρων.(ἐδῶ)

Καί περί τῆς διασπορᾶς τῶν Χαζάρων : 

...γεγονότα που άνοιξαν το δρόμο για την άνοδο της Μεγάλης Αυτοκρατορίας των Σελτζούκων, των οποίων οι ιδρυτικές παραδόσεις συνδέονται με τους Χαζάρους...Η πρωτοουγγρική φυλή του Πόντου... ανέπτυξε τα πρότυπα των θεσμών της ...Το Χαζαρικό Χαγανάτο ήταν το μόνο ιουδαϊκό κράτος που δημιουργήθηκε μεταξύ της Καταστροφής της Ιερουσαλήμ (67-70 μ.Χ.) και της ίδρυσης του Ισραήλ (1948), και το παράδειγμά του διέγειρε μεσσιανικές προσδοκίες...κάποιος Σόλομον μπεν Ντούτζι, Εβραίος Χάζαρος, επιχείρησε να ξεσηκώσει μια μεσσιανική σταυροφορία για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και επιστροφή σε αυτήν όλων των Εβραίων. Έγραψε δε σε πολλές εβραϊκές κοινότητες για να ζητήσει υποστήριξη. Τελικά μετακόμισε στο Κουρδιστάν, όπου ο γιος του Μεναχέμ, μερικές δεκαετίες αργότερα, έλαβε τον τίτλο του Μεσσία και, συγκροτώντας ένα στρατό για το σκοπό αυτό, κατέλαβε το φρούριο της Αμαντίγια, βόρεια της Μοσούλης. Στο σχέδιό του αντέδρασαν οι αρχές των ραβίνων και δηλητηριάστηκε στον ύπνο του. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι το Άστρο του Δαβίδ, μέχρι τότε διακοσμητικό μοτίβο ή μαγικό έμβλημα, άρχισε να προσλαμβάνει την εθνική του σημασία στη μεταγενέστερη εβραϊκή παράδοση από την προηγηθείσα συμβολική χρήση του στη σταυροφορία του Μεναχέμ...

...χαζαρικής προέλευσης ή ότι αφομοίωσαν τους Χαζάρους για πολλούς λαούς, όπως οι Σλάβοι ιουδαΐζοντες Σαββατιανοί, οι Εβραίοι της Μπουχάρα, οι μουσουλμάνοι Κουμύκοι/Κουμούκοι (τουρκικός λαός), οι Καζάκοι, οι Νογκάι, οι Κοζάκοι του Ντον, οι τουρκόφωνοι Κριμτσάκοι Εβραίοι και οι γείτονές τους της Κριμαίας, οι Καραΐτες και οι Τσάγκο της Μολδαβίας, οι Καυκάσιοι Εβραίοι και άλλοι. Οι τουρκόφωνοι (Κριμαϊκή γλώσσα, Καραϊλάρ) Καραΐτες από την Κριμαία στην Πολωνία και στη Λιθουανία ισχυρίζονται ότι κατάγονται από Χαζάρους...ο εβραϊκός χαζάρικος πληθυσμός μετακινήθηκε και ενώθηκε με μια βόρεια εβραϊκή διασπορά και είχε σημαντική επίπτωση στη δημιουργία των Ασκεναζιτών Εβραίων. Με αυτή τη θέση συνδέεται η άποψη ότι η γραμματική των Γίντις περιέχει χαζαρικό υπόστρωμα.(ἐδῶ)

Ήταν η Καμπαλιστική ηγεσία που επέλεξε τον Jacob Frank να αναπτύξει τη διδασκαλία που ξεκίνησε ο Sabbatai και να καθοδηγήσει τον Mayer Amschel Rothschild και τον Adam Weishaupt. Αυτή η συμμαχία Frank-Rothschild-Weishaupt σχημάτισε μια ανίερη τριάδα.(ἐδῶ)

Πῶς; Τούς βλέπουμε παντοῦ;Φυσικά.Διότι τό εἶχαν πιάση πλέον τό νόημα :Δέν μπορεῖ νά σταθῇ καμμία αὐτοκρατορία,στίς πλάτες κατακτημένων λαῶν,πού εἴτε νωρίς εἴτε ἀργά θά ἀντιδροῦσαν ἐπιζητοῦντες τήν ἐλευθερία τους.Συνεπῶς τί ἔπρεπε νά γίνῃ; Μόνον μία διείσδυσις καί ἐκ τῶν ἔσω κατάκτησις,ἄτυπος μά οὐσιαστική.Παντοῦ.Σ᾿ὅλο τόν κόσμο.Καί ὅταν αὐτό ἐπιτευχθεῖ τότε ἡ οὐσιαστική κυριαρχία θά φέρῃ καί τό ποθούμενο ἑβραϊκό ὄνειρο :Μία κυβέρνησις,μία Θρησκεία. Μία ἐξουσία ἑβραϊκή καί γιαχβεϊκή ! 


Οἱ κρυπτό-ἑβραῖοι,λοιπόν ἔπρεπε νά κάνουν τήν δουλειά τους.Τώρα θά τήν ἔκαναν στίς περιοχές πού βρίσκονταν ἐπίσης πολλοί χαζαρο-ἑβραῖοι καί πού κυρίως εἶχε τό πρόσφορο ἔδαφος γιά ...δύναμι μέσῳ τῆς Ῥωσσίας. Ποιός θά βρισκόταν νά κάνῃ τήν δουλειά αὐτή; Ἕνας ἄλλος μεσσίας. Καί τί μεσσίας,τρισυπόστατος ! 

Jacob Joseph Lejbowicz (Frank)-φωτό-
Ο Jacob Frank γεννήθηκε ως Jakub Lejbowicz  σε Πολωνο-Εβραϊκή οικογένεια στην Korołówka , στην Podolia της Ανατολικής Πολωνίας (τώρα στην Ουκρανία -
 σημ. Πελασγ. Ἐδῶ διαβᾶστε γιά τούς ἑβραίους τῆς Οὐκρανίας. Πάρα πολύ σημαντικό !-   ), περίπου το 1726. Ο πατέρας του ήταν ένας Σαββαταίος που μετακόμισε στο Czernowitz , στην περιοχή των Καρπαθίων της Bukovina το 1730, όπου η επιρροή των Σαββαταίων  τότε ήταν ισχυρή.

Ως ταξιδιώτης έμπορος υφασμάτων και πολύτιμων λίθων, επισκεπτόταν  συχνά οθωμανικά εδάφη, και έτσι του δόθηκε το ψευδώνυμο " Φρανκ ", ένα όνομα που γενικά δινόταν στους Ευρωπαίους πού βρίσκονταν στην Ανατολή  και ζούσε στα κέντρα του σύγχρονου Σαββαταϊσμού, της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης .

Στις αρχές της δεκαετίας του 1750, ο Φρανκ ήρθε πολύ κοντά με τους ηγέτες των Σαββαταίων. Δύο οπαδοί του ηγέτη της Sabbatian Osman Baba (γ. 1720) ήταν μάρτυρες στο γάμο του το 1752. Το 1755 επανεμφανίστηκε στην Podolia, συγκέντρωσε μια ομάδα ντόπιων οπαδών, και άρχισε να κηρύττει τις «αποκαλύψεις» που του δόθηκαν από τον  Dönmeh στη Θεσσαλονίκη. Μία από αυτές τις συγκεντρώσεις στο Landskron κατέληξε ως σκάνδαλο και τράβηξε τη προσοχή των ραβίνων για τις νέες διδασκαλίες. Ο Φρανκ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα Ποδόλια, ενώ οι οπαδοί του κυνηγήθηκαν και καταγγέλθηκαν στις τοπικές αρχές από τους ραβίνους (1756). Στο ραβινικό δικαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Satanów (σήμερα Sataniv στην Ουκρανία) οι Σαββαταίοι κατηγορήθηκαν για παραβίαση των θεμελιωδών εβραϊκών νόμων περί ηθικής και σεμνότητας. (ἐδῶ)


Ο Jacob Frank δίδαξε «αγιότητα μέσω της αμαρτίας» και ότι το «καλό» θα έρθει μέσω του θριάμβου του Κακού Αυτό που απαγορεύεται θα επιτρέπεται συμπεριλαμβανομένων της μοιχείας, της αιμομιξίας και της παιδοφιλίαςΓια να ανέβει κανείς πρέπει πρώτα να πέσει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό εάν πρώτα δέν πέσει στους πρόποδές του. Γι 'αυτό πρέπει να κατεβούμε, να κατρακυλήσουμε στο τελευταίο σκαλί, γιατί μόνο τότε μπορούμε να ανεβαίνουμε απεριόρισταΚαμία περιοχή της ανθρώπινης ψυχής δεν μπορεί να παραμείνει ανέγγιχτη από αυτόν τον αγώνα.(ἐδῶ)

Επίσης κατηγορήθηκαν για την θεοποίηση του Φρανκ ως μέρους μιας τριαδικής θεότητας και τον νεο-καρποκρατικό καθαρισμό μέσω παραβίασης.

Zohar 

Ο Τζέικομπ Φρανκ ανέστρεψε την αλήθεια. «Εφόσον δεν μπορούμε όλοι να είμαστε άγιοι, ας είμαστε όλοι αμαρτωλοί». Εμπνευσμένος από τον Σατανά, έγραψε το δόγμα του Αντίχριστου που επέτρεψε οργιώδεις τελετές - αιμομιξία, βιασμό και σεξουαλική επαφή με παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της σοδομίας σε νεαρά αγόρια. Ο Λούσιφερ κηρύχθηκε «αληθινός θεός». Η μαγεία και οι σατανικές τελετές εισήχθησαν με θυσίες ζώων και ανθρώπων. Το 1755, ο Τζέικομπ Φρανκ δημιούργησε ένα επίσημο σώμα πιστών στην Καμπάλα, το οποίο έγινε γνωστό ως Ζοχαριστές. (ἐδῶ)

Οι Sabbateans ενημέρωσαν τον Καθολικό Επίσκοπο Kamieniec Podolski της Πολωνίας, ότι απέρριψαν το Talmud και αναγνώρισαν μόνο το ιερό βιβλίο της Kabbalah , το Zohar , το οποίο δεν έρχεται σε αντίθεση με το χριστιανικό δόγμα της Τριαδικού Θεού του Χριστιανισμού . Δήλωσαν ότι θεωρούσαν τον Μεσσία-Λυτρωτή ως μία από τις ενσωματώσεις του Τριαδικού Θεού.

Ο επίσκοπος πήρε τον Φρανκ και τους οπαδούς του (οι «Αντι-Ταλμουδιστές» ή «Ζωαριστικοί Εβραίοι») υπό την προστασία του.Ο επίσκοπος τάχθηκε υπέρ των Φρανκιστών και διέταξε επίσης την καύση όλων των αντιγράφων του Ταλμούδ στην Πολωνία. 10.000 τόμοι καταστράφηκαν, κάτι που ήταν τεράστια απώλεια για τις εβραϊκές βιβλιοθήκες της εποχής.
Μετά το θάνατο του επισκόπου, οι Sabbateans υπέστησαν σοβαρές διώξεις από τους ραβίνους, παρόλο που κατάφεραν να λάβουν διάταγμα από τον Αύγουστο ΙΙΙ της Πολωνίας που τους εγγυόταν την ασφάλεια.(ἐδῶ)

Καταλάβατε τί ἀκριβῶς ἐπέτυχαν;Ἔχουμε τώρα κρυπτό-ἑβραίους  σέ χριστιανικούς πληθυσμούς.Σέ κράτη παραδοσιακῶς Χριστιανικά ὅπως ἡ Πολωνία καί Οὐκρανία καί μάλιστα ὑπό τήν ἐπιρροή τῆς Ῥωσσίας. Μίας Ὀθοδόξου Ῥωσσίας κάτι πού σήμαινε πώς θά μποροῦσαν νά «παίξουν» πλέον σέ διπλό ταμπλό καί μέ τούς καθολικούς καί μέ τούς ὀρθοδόξους. Στήν οὐσία μέ τούς Χριστιανούς,ὅπως τό ἴδιο διαβάζαμε ἐχθές γιά τούς Βογομίλους τῆς Βουλγαρίας : 

 ο βουλγαρικός παράγοντας, μια που στη Βουλγαρία η παλαιά γνωστική σέκτα των Βογόμιλων, υπό νέο μανδύα, έχει ακόμη και σήμερα έντονη παρουσία, ιδιαίτερα στα υψηλά κοινωνικά στρώματα...«Ολόκληρος ο Διαφωτισμός, όλη η Αναγέννηση, είναι καρπός των Βογόμιλων, όπως λέει ο φημισμένος Γάλλος μελετητής Jean Duvernoy. Έχουμε αρκετά στοιχεία για να το υποστηρίξουμε, αλλά ατυχώς δεν είναι ακόμη πολύ γνωστά. Ο Βογομιλισμός ήταν ο προτεσταντισμός πριν από τον προτεσταντισμό»(ἐδῶ)

Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, ο Jacob Frank ανακηρύχθηκε ως άμεσος διάδοχος του Sabbatai Zevi και του Osman Baba, και διαβεβαίωσε τους οπαδούς του ότι είχε λάβει αποκαλύψεις από τον ουρανό ότι είχε ενσαρκωθεί τις μεγάλες αυτές μορφές. Όμως αυτές οι αποκαλύψεις απαιτούσαν τη μετατροπή του Φρανκ και των οπαδών του στη χριστιανική θρησκεία, η οποία ήταν ένα ορατό στάδιο μετάβασης στα μελλοντικά "das" ( Γνώση) ή τη θρησκεία που θα αποκαλυφθεί από τον Φρανκ. Το 1759 διεξήχθησαν ενεργά διαπραγματεύσεις με στόχο τη μετατροπή των Φρανκιστών σε Ρωμαιοκαθολικούς με τους ανώτερους εκπροσώπους της Πολωνικής Εκκλησίας . 

Το 1759 ζητήθηκε στους Φρανκιστές να αποδείξουν στην πράξη την προσήλωσή τους στον Χριστιανισμό. Ο Jacob Frank, ο οποίος έφτασε τότε στο Lwów, ενθάρρυνε τους οπαδούς του να κάνουν το αποφασιστικό βήμα(ἐδῶ)

Ἔ,πῶς εἴπατε; Δῆλα δή,ἔχουμε ἕνα εἴδος ντονμέδων ( ἀποστατῶν) ἀλλά στόν Χριστιανισμό πλέον; Βεβαίως,ἔτσι ἔλεγε τό σχέδιον. Ὅπως στό ἰσλάμ ἔτσι καί στόν χριστιανισμό ἔπρεπε νά διεισδύσουν,νά ὑπάρχουν,νά λαμβάνουν θέσεις,ἀξιώματα,νά ἀνεβαίνουν κοινωνικῶς,νά γίνονται ἡ ἄρχουσα τάξις,ἡ «ἀριστοκρατία».Μία «μαὐρη ἀριστοκρατία» βασισμένη σέ νόθα ταυτότητα ἀλλά ὅμως ἐξυπηρετοῦσε ἄριστα τά ὕπουλα καί σκοτεινά της σχέδια...

Το βάπτισμα των Φρανκιστών γιορτάστηκε με μεγάλη επισημότητα στις εκκλησίες του Lwów , με μέλη της πολωνικής szlachta (ευγενείς) να ενεργούν ως ανάδοχοί τους. Οι νεοφύτοι υιοθέτησαν τα ονόματα των νονών τους και τελικά εντάχθηκαν στις τάξεις τους. Ο ίδιος ο Φρανκ βαφτίστηκε στο Λόβ (17 Σεπτεμβρίου 1759) και πάλι στη Βαρσοβία την επόμενη μέρα, με νονό του τον  Βασιλιά  Αύγουστο Γ΄ . Το βαπτιστικό όνομα του Φρανκ ήταν "Joseph" ( Józef). Κατά τη διάρκεια ενός έτους περισσότερα από 500 άτομα μετατράπηκαν σε χριστιανούς στο Lwów, και σχεδόν χίλια τον επόμενο χρόνο. Μέχρι το 1790, 26.000 Εβραίοι καταγράφηκαν βαφτισμένοι χριστιανοί στην Πολωνία. (ἐδῶ)

Wanda Paulina Grabowska-Żeleńska  Κόρη του Jan Andrzej Grabowski και της Izabela Grabowska.Μητέρα Tadeusz "Boy" Kamil Marcjan Żeleński

Ἀνάμεσα στίς πλέον ἐπιφανεῖς ( καί «εὐγενεῖς»...) οἰκογένειες ἐκχριστιανισμένων ἑβραίων τῆς Πολωνίας ἀνήκουν καί οἱ : Γκραμπόφκσι,τοῦ γαλλοπολωνοῦ μουσουργοῦ Σοπέν,τοῦ ἐθνικοῦ ποιητοῦ τῆς Πολωνίας Ἀδάμ Μιτσκιέβιτς,τοῦ ἐπίσης μεγάλου ποιητοῦ Τζούλιους Σλοβάτσκι καί τῶν Μπαλαμπάν κατόχων ( ὅλα τά ἀδέλφια,ἀνήψια καί γαμβρός) ἀλυσίδος κινηματογράφων καί θεάτρων στίς ΗΠΑ,ἱδρυτῶν τῆς καλωδιακῆς τηλεοράσεως,κατόχων πολλῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν στίς ΗΠΑ ( H&E Corporation and plains Television. Διαβᾶστε τήν ἱστορία τῶν μεταναστῶν Μπαλαμπάν,σχετικῶς μέ τίς ἐπιχειρήσεις θεάτρου-κινηματογράφου-τηλεοράσεως ἐδῶ,ἐδῶ)

Ὅσο γιά τόν ἐθνικό ποιητή Μιτσκιέβιτς,τόν ἕτερο ποιητή Σλοβάτσκι καί τόν Ζίγκμουντ Κρασίνσκι ἀνήκουν στήν τριάδα τῶν «βάρδων τοῦ Πολωνικοῦ Ῥομαντισμοῦ». Γιατί τό ἐπισημαίνω αὐτό; Διαβᾶστε τό θέμα : ΠΩΣ Η ΚΑΜΠΑΛΑ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ :ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ Ή ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ καί θά πάρετε τήν ἀπάντησιν,ἀλλά καί θά καταλάβετε πώς τίποτα,μά τίποτα δέν γίνεται τυχαίως...
 
Ποιούς ἄλλους εἴδαμε; Ἄ,τούς Γκραμπόφσκι !  Ἡ οἰκογένεια τοῦ μπαμπά τῆς Μαρέβας; Κρυπτό καί αὐτή; Καί ἐγώ πού ὑπέθετα πώς μπορεῖ νά εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ἡ πολωνική οἰκογένεια Γκραμπόφσκι,ὅταν ἔκανα τό ἀνάλογο θέμα ( ΕΔΩ Ξαναδιαβάστε το,ἔχει σημασία...),ποῦ νά φανταζόμουν πώς ὄχι ἁπλῶς ἦταν ἑβραῖοι ἀλλά καί φρανκιστές.Δῆλα δή ΚΡΥΠΤΟ-ἑβραῖοι ! 

Εἶπα κι᾿ἐγώ,γιατί τέτοια ἐμμονή ὁ γερο-Μητσοτάκης νά παντρέψῃ τόν υἱό μέ τήν Μαρέβα ! Καί μήν μᾶς λένε περί γνωριμίας στό Χάρβαρντ...Ὁ Κούλης μπορεῖ νά ἦταν φοιτητής ἡ κυρία Μαρέβα,μέ τίποτα ! Ἐκτός καί ἦταν στήν κατηγορία τῶν «αἰωνίων φοιτητῶν» ...

Κῦττα ἀγκάλιασμα στή νύφη, ὁ πεθερός. Μήν χάσῃ τό κελεπούρι...(φωτό)

Ωστόσο, οι Φρανκιστές συνέχισαν να αντιμετωπίζονται με καχυποψία λόγω των περίεργων δογμάτων τους. Ο Φρανκ συνελήφθη στη Βαρσοβία στις 6 Φεβρουαρίου 1760 και παραδόθηκε στο δικαστήριο της Εκκλησίας με την κατηγορία της αίρεσης . Καταδικάστηκε για διδασκαλία αίρεσης, και φυλακίστηκε στο μοναστήρι της Częstochowa

Η φυλάκιση του Φρανκ διήρκεσε δεκατρία χρόνια, αλλά το μόνο που πέτυχε ήταν την μεγαλύτερη επιρροή του στη αίρεση που τον βλέπει πλέον ως μαρτυρα.. Πολλοί Frankists εγκαταστάθηκαν κοντά στο Częstochowa , και διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με το «ιερό αφέντη» τους.Ο Frank ενέπνευσε τους οπαδούς του μέσα από μυστικιστικές ομιλίες και επιστολές όπου ανέφερε ότι η σωτηρία θα μπορούσε να αποκτηθεί μόνο με την πρώτη εμφάνιση της «θρησκείας του Εδώμ » και αργότερα την μελλοντική  θρησκεία που ονομάζεται Frank DAAS ( daat , γνώση στα εβραϊκά). 

Μετά την πρώτη διχοτόμηση της Πολωνίας, ο Φρανκ αφέθηκε ελεύθερος τον Αύγουστο του 1772.  Ο Φρανκ ζούσε στην πόλη Μπρνο της Μοραβίας μέχρι το 1786, περιτριγυρισμένος από μεγάλη μερίδα οπαδών και προσκυνητών που ήρθαν από την Πολωνία. Η κόρη του Εύα άρχισε να παίζει σημαντικό ρόλο στην αίρεση αυτή τη στιγμή. Μέχρι και ο μελλοντικός τσάρος Paul I της Ρωσίας τον επισκέφτηκε μαζί με τον Joseph II της Αυστρίας τον αδελφό της Μαρίας Αντουανέτας. 

Συνοδευόμενος από την κόρη του, ο Φρανκ ταξίδεψε επανειλημμένα στη Βιέννη και κατάφερε να κερδίσει την εύνοια της βασιλικής αυλής. Η Μαρία Τερέζα τον θεωρούσε ως μεσολαβητή για την διάδοση του χριστιανισμού μεταξύ των Εβραίων, και μάλιστα λέγεται ότι ο Ιωσήφ Β ' έδειχνε ιδιαίτερη εύνοια στη νεαρή Εύα Φρανκ (ἐδῶ)

Τό «σπιτάκι» στό Ὄφενμπαχ τῆς Γερμανίας,ὅπου πέρασε τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Τζακόμπ,ὁ τρισυπόστατος μεσσίας !  ( φωτό)

Τελικά ο Φρανκ κρίθηκε καί εκεί επικίνδυνος και υποχρεώθηκε να φύγει από την Αυστρία . Μετακόμισε με την κόρη του και τον αδερφό του στο Όφενμπαχ, στη Γερμανία, όπου ανέλαβε τον τίτλο «Βαρώνος του Offenbach», και έζησε ως πλούσιος ευγενής, λαμβάνοντας οικονομική υποστήριξη από τους Πολωνούς και Μοραβούς οπαδούς του, οι οποίοι έκαναν συχνά προσκυνήματα στο Offenbach.

Μερικοί Φρανκιστές συμμετείχαν ενεργά στη Γαλλική Επανάσταση, όπως ο Μωυσής Ντομπρούσκα , γιος του ξαδέλφου του Φράνκ,Σαμπάτια. Οι Φράνκιστές διάσπαρτοι στην Πολωνία και τη Βοημία τελικά έκαναν γάμους στην ανώτερη και τη μεσαία τάξη. Η Maria Szymanowska , βιρτουόζος πιάνου, καταγόταν από μια  οικογένεια Φρανκιστών η Wanda Grabowska, η μητέρα του Tadeusz Boy-Żeleński , επίσης η οικογένεια Balaban καταγόταν από Φρανκιστές. (ἐδῶ)

Καί τσάκ,πέρασαν στήν Γαλλία ὅπου ἔμελλε νά τήν κάνουν ...προοδευτική,μέ λάβαρο τήν δημοκρατία ἀπ᾿ὅπου θά ἄρχιζε μία ἄλλη ἐκστρατεία ...σοσιαλιστική,κομμουνιστική ὅπου θά ἰσοπέδωνε τά πάντα ἀλλά θά ἔβαζε καί τά θεμέλια πρός τήν παγκόσμια ,ἀπόλυτο κυριαρχία. Πηγή «ἐμπνεύσεως» ὁ σοσιαλ/κομμουνισμός τῆς Γαλλίας,βγαλμένος μέσα ἀπό τόν Φρανκισμό καί τόν Ἰλλουμινατισμό τῶν ἀσκεναζίμ ἑβραίων τῆς Γερμανίας, θά ἐνέπνεε τούς μετέπειτα κυρίους ἐκφραστές τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης τ᾿ἀποτελέσματα τῶν «ἰδεολογιῶν» τῆς ὁποίας βιώνουμε σήμερα


Σκεφθεῖτε πόση ζημιά,ἡθική ζημιά ἔκαναν καί κάνουν,στόν ἄνθρωπο,μέσῳ τέτοιων «θεωριῶν».Καί νά φαντασθεῖτε πώς τέτοιες ἀνήθικες «διδασκαλίες» μεταφέρονται ὡς «ὑπερβατικές» ἔννοιες στούς ἀφελεῖς,ἀνοήτους καί ἀδαεῖς πού στελεχώνουν τίς μυστικές τάξεις τους,μέσῳ τῶν διαφόρων μασσωνικῶν στοῶν,μυστικῶν ταγμάτων «ἰπποσύνης» καί λοιπῶν διεστραμμένων ἐφευρημάτων ! Τό θέμα εἶναι πώς ἡ ζημιά ἔχει γίνη καί μάλιστα σέ πολύ μεγάλο βαθμό ! Τό βιώνουμε σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ ὅταν γινόμαστε παρατηρητές μιᾶς διαστρεβλωμένης πραγματικότητος ἡ ὁποία ἀποδέχεται τό κάθε διεστραμμένο ὡς φυσιολογικό,τό κάθε ἄπιστο ὡς προοδευτικό καί τὀ κάθε τί ,ἐθνικῶς ἐπικιίνδυνο ὡς χρήσιμο καί ὠφέλιμο γιά τό καλό μιᾶς χώρας ! 

Ἱερό Χρέος κάθε ἀνθρώπου πού διαπνέεται ἀπό τά νάματα τῆς Ἑλληνικῆς Σκέψεως νά προασπίσῃ τήν πολιτιστική του κληρονομιά.Κυρίως οἱ Ἕλληνες,οἱ ἄμεσοι κληρονόμοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος,τοῦ Φωτός,ἔχουν τό μεγαλύτερο Ἱερό Καθῆκον νά πολεμήσουν μ᾿ὅλη τους τήν Ψυχή διότι ὁ πόλεμος αὐτός εἶναι ξεκάθαρα πόλεμος ἑναντίον τοῦ Κακοῦ !  
6 σχόλια:

 1. Πριν την καταληψη της νομισματικης κυριαρχιας που υπηρξε η ΚΟΡΩΝΙΔΑ των επιτευματων τους υπηρξε η καταληψη των θρησκευτικων και κυβερνητικων εξουσιων και επιρροων!!!! Η μεθοδος τους ειναι γνωστη και ξεκαθαρη πλεον παρολες τις ηθελημενες σιγες, τις διαστρεβλωσεις και τις αποσιωπησεις του επισημου κατεστημενου. Ιδιως του τυπου και των Πανεπιστημιων!!! Ειναι η μεθοδος του ΕΙΣΟΔΙΣΜΟΥ κυριως!!!!! Δια μεσου των κρυπτο-πολιτων, των απειραριθμων μυστικων εταιρειων και οργανωσεων, παραβιαζουν μετωπικα την Συνταγματικη Ταξη των Εθνων και τα καθε ειδους νομιμα προταγματα των υπερεθνικων δομων !!Αν υπηρχαν εστω και ψηγματα λαικης και εθνικης κυριαρχιας οι επιδιωξεις της ΝΤΠ και ιδιως η μεθοδοι της θα επρεπε να διδασκονται στα ιστορικα τμηματα των πανεπιστημιων και η αποκρουστικη αυτη μεθοδος τους να ΔΙΩΚΕΤΑΙ ως ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ στις νομοθεσιες των κρατων. Οι εισοδιστες και αναρριχωμενοι κρυπτο δεν εξυπηρετουν την Συνταγματικη Εννομη Ταξη αλλα την κρυφη τους παρανομη ατζεντα. Που συνηθως ειναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ η κατ ελαχιστον αδιαφορη για τις επιδιωξεις του εθνους που "υπηρετουν"!!!!!! Η επαναφορα της νομοθεσιας του Καποδιστρια με την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ των επιρροων αυτων στην δημοσια διοικηση ειναι το ελαχιστο που θα μπορουσε να γινει. Αν οι πολιτες ειχαν επισημη πληροφορηση περι των φαινομενων αυτων και αν κυριως υπηρχε Συνταγματικο Δικαστηριο μαζι με Συνταγματικη Αστυνομια η "μεθοδος" τους θα ηταν ανενεργη και ευαλωτη στο ξεμπροστιασμα!!!!! Κατα την γνωμη μου η Αμεση Δημοκρατια των μικρων κοινοτητων μαζι με την ΚΛΗΡΩΣΗ, το rotation, την ανακλητοτητα και τον ψογο του ενημερωμενου πληθους θα μπορουσαν να μετριασουν επισης τις εγκληματικες και προδοτικες αυτες επιδιωξεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αὐτοί ὅμως ἔχουν ἐπιτύχη,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο,νά τιμωρεῖται αὐστηρότατα ὅποιος τολμήσει νά τούς ξεμπροστιάσῃ.Ῥατσιστής,πλέον,χαρακτηρίζεται κάποιος ὁ ὁποῖος τό μόνο πού κάνει εἶναι νά κάνῃ λόγο γιά ἱστορικές ἀλήθειες.Ὅσο μικρές ἤ μεγάλες κι᾿ἄν εἶναι αὐτές τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι τό ἴδιο :ποινικό ἀδίκημα !

   Ἐδῶ ἔχουν θεσπίσῃ στήν Ε.Ε. εἰδικό τομέα πού ἀσχολεῖται ΜΟΝΟΝ μέ τόν ἀτισημιτισμό ! Θυμᾶσαι τό θέμα μέ τόν Μαργαρίτη Σχοινᾶ πού εἶναι ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Προώθηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Τρόπου Ζωῆς.Θυμᾶσαι τί εἴπαμε πώς ἔχει ἀναλάβη «ἐργολαβία» ὁ ἐν λόγῳ;

   Ανάληψη ηγετικού ρόλου στη μάχη της Επιτροπής κατά του αντισημιτισμού.

   https://sxolianews.blogspot.com/2020/09/blog-post_22.html

   Τά γράφαμε ἐδῶ,οταν ἀνέλαβε ἡ Γερμανία τήν προεδρία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου ( 6μηνος θητεία) καί ἔθεσε ὡς προτεραιότητα τήν καταπολέμησι τοῦ ἀντισημιτισμοῦ:

   «Συνεργαζόμαστε για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη: Μέθοδοι και στρατηγικές για μία ολιστική προσέγγιση»

   Συνεπῶς,ἀγαπητέ μου Θαλῆ,ποιός ν᾿ἀντιδράσῃ;Ποιός νά ἐνημερώνῃ,(ἐπί ἱστορικῆς βάσεως ἔτσι;) γιά τίς μεθόδους καί τίς πρακτικές τοῦ συγκεκριμένου παρασιτισμοῦ σέ βάρος τῶν κρατῶν/ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης ;
   (Τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου,εἶναι ἡ ἀλήθεια,ἀλλά ἐν προκειμένῳ ἀναφερόμαστε στήν Εὐρώπη.)
   Ποιός; Μήπως ἡ Ἑλλάδα πού ἀπό τόν ἑπόμενο μῆνα ἀναλαμβάνει καί τήν προεδρία τοῦ IHRA ;

   Σκοῦρα τά πράγματα,ἐδῶ πού ἔχουμε φθάσῃ,ὁλόκληρος ἡ ἀνθρωπότης...Πολύ σκοῦρα...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Θαλῆ !

   Διαγραφή
 2. Διαβάζοντας το ωραίο θέμα σου αγαπητή Πελασγική και στη παράγραφο όπου αναφέρεσαι και στο...προξενιό του Κούλη με την -όπως φαίνεται- καθόλου τυχαία Γραμπόφσκι ...
  μας έρχεται αυτομάτως στο μυαλό αυτό το αντίστοιχο ...προξενιό της "άλλης όψης του ίδιου νομίσματος" με τον επίσης Πολωνό Ζίγκμουντ Μινέικο...
  από τον Κουλή στον Γιωργάκη και αντίστροφα....

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ξέρουν αὐτοί μέ ποιούς πρέπει νά συσταθῇ ἡ «ἑταιρεία»...Τυχαίως,πάντως,τίποτε μά τίποτε δέν κάνουν !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Άντώνιε !

   Διαγραφή
 3. Καλημέρα. Εμένα γιατί μου φαίνεται το όνομα Χάζαρος και Αζέρος το ίδιο.Τουρκογενείς και οι δύο και πρόσφατα Αζέροι και Ισραηλίτες και Τούρκοι από κοινού εναντίον Αρμενίων. Τυχαίο ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή