" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Πολιτικάντηδες, ἡ Κατάρα τῆς Ἑλλάδος

Ξεφυλλίζοντας τίς ψηφιακές ἐφημερίδες τῆς 28ης Δεκεμβρίου,τῆς 5ετίας ᾿67-72,ἔπεσα πάνω στήν παρακάτω εἴδησιν : 

Ἐφημερίς «Μακεδονία»,28 Δεκεμβρίου 1972. ἀπό ἐδῶ

Σημειῶστε πώς ἡ ἀπόφασις τῆς καταδίκης εἶχε ἐκδοθῆ στίς 12 Ἀπριλίου τοῦ 1970 (ἐφημερίς «Μακεδονία» 14 Ἀπριλίου 1970-ἐδῶ-). Ἡ «Δημοκρατική Ἄμυνα» ἦταν μία ...ἀντιστασιακή ὅπως ἀρέσκονται νά τήν λένε,ὁργάνωσις ἡ ὁποία ἔβαζε βόμβες.Πρίν πᾶμε νά δοῦμε κάποια στοιχεῖα,ἄς μείνουμε λίγο στήν ἀνωτέρῳ εἴδησιν.

Πρῶτος ἀριστερά ὁ Νῖκος Κωνσταντόπουλος,δῖπλα του ὁ Χαράλαμπος Πρωτοπαππᾶς,στήν δίκη τῆς Δ.Α.

Πῶς τόν εἶπε τόν ὑφηγητή καρδιολγίας καί δ/ντή τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ» ὁ ὁποῖος ἐβεβαίωσε τήν ἀνήκεστον βλάβη τοῦ Πρωτοπαππᾶ; Κωνσταντῖνος Σαμαρᾶς; Ἄ,ναί,πρὄκειται γιά τόν πατέρα τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ! Μάλιστα.
Τί ἱσχυρίστηκε ὁ ὑφηγητής τῆς καρδιολογίας γιά τόν Χαράλαμπο Πρωτοππᾶ;Ἀνήκεστο βλάβη.Ἀνήκεστος βλάβη ὑγείας σημαίνει μία βλάβη στήν ὑγεία,νόσον, πού δέν μπορεῖ νά θεραπευτῇ.

Κωνσταντῖνος Σαμαρᾶς μέ τόν μικρό Ἀντώνη στό σπίτι τῆς Πηνελόπης Δέλτα στήν Κηφισιά (φωτό

Τελικῶς,ὁ πατήρ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ πρέπει νά ἦταν σπουδαῖος ἱατρός! Θαὐματα ἔκανε ! Πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ νά τό ἐξηγήσῃ κανείς πώς ὁ Σαμαρᾶς ὄχι μόνον θεράπευσε τόν 50αρη καρδιοπαθῆ,πού εἶχε χάση 25 κιλά,μέ εἰλεό,ἐντερικές καί δερματικές μυκητιάσεις,διογκώσεις τῶν ἀρθρώσεων,ἀλλά κι᾿ὅτι,αὐτός ὁ ἀσθενής κατάφερε νά γίνῃ ὑπουργός στήν κυβέρνησι τῆς μεταπολιτεύσεως ὑπό τόν Καραμανλῆ ( Ἰούλιος-Ὀκτώβριος ᾿74),μόλις σέ 1,5 χρόνο μετά ! 

Κουβέλης-Πρωτοπαππᾶς-Κωνσταντόπουλος στόν ΣΥΝ

Ἐπίσης, νά ἐκλεγῇ βουλευτής,μέ τήν Ἔνωσι Κέντρου,μετά βρέθηκε στό ΚΟΔΗΣΟ,στήν συνέχεια ἐξελέγη καί πάλι βουλευτής,μέ τήν νουδου αὐτή τήν φορά καί νά καταλήξῃ,τέλος,μέλος τῆς Κ.Ε. στόν Συνασπισμό! 

φωτό

Πέθανε σέ βαθιά γεράματα στά 91 του χρόνια ! Μπράβο στόν θαυματοποιό-ἱατρό πατέρα Σαμαρᾶ πού συνέβαλε μέ τήν ἐπιστήμη του ὥστε νά μήν χάσουμε μία τέτοιου μεγέθους πολιτική προσωπικότητα σάν τόν Πρωτοπαππᾶ τῆς βομβιστικῆς ὁργανώσεως «Δημοκρατικῆς Ἄμυνας» !
Ἐν τῷ μεταξύ, τόν Αὔγουστο τοῦ ᾿73,δῆλα δή ὀκτώ μῆνες μετά τήν ἀναστολή ποινῆς λόγῳ ἀνηκέστου βλάβης,ὁ Πρωτοπαππᾶς ὅπως καί ὁ ἀρχηγός τῆς ὀργανώσεώς του,Καράγιωργας Σάκης (ἰσόβια) ἀφέθησαν ἐλεύθεροι βάσει τῆς εἰδικῆς χάριτος πού ἀπένειμε ὁ Παπαδόπουλος. 

Τό πιό περίεργο ὅμως εἶναι πώς,ἐνῷ ὅλοι τους,οἱ πολιτικάντηδες ἐκείνης τῆς γενιᾶς, θεωροῦν μεγάλη τιμή τήν συνεισφορά τους στόν «ἀγῶνα κατά τῆς χούντας» καί τό προβάλλουν παντί τρόπῳ,στό βιογραφικό τοῦ ἀνωτέρῳ δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἀναφορά ! Γιατί ἄρα γε; Δεῖτε τό βιογραφικό του,ἐδῶ.

Τώρα γιά νά δοῦμε ποιά ἦταν αὐτή ἡ ὁργάνωσις. Οἱ ἱδρυτές αὐτῆς προέρχονταν ἀπό μία πολιτική κίνησι,τόν λεγόμενο ὅμιλο «Ἀλέξανδρος Παπαναστασίου».Ὁ Ἀλ. Παπαναστασίου ἦταν ἔνας πολιτικάντης στίς ἀρχές τοῦ 1910,προερχόμενος ἀπό οἰκογένεια πολιτική,εὔπορη τῆς Ἀρκαδίας (ὁ  πατήρ του βουλευτής ἡ μητέρα κόρη δημάρχου) ὁ ὁποῖος ὅταν πῆγε γιά σπουδές στό ἐξωτερικό,περί τήν τελευταία δεκαετία τέλη τοῦ 1800,γαλουχήθηκε μέ τά «νάματα» τοῦ κομμουνισμοῦ καί διαμορφώθηκε σ᾿ἕναν ἐνσυνείδητο σοσιαλιστή. Διετέλεσε βουλευτής,πολλάκις ὑπουργός μέχρι καί πρωθυπουργός.Ὁπαδός τῆς δημοτικῆς καί τῆς φιλοσοφίας Γληνοῦ-Δελμούζου,ὅσον ἀφορᾷ τά τῆς ἐκπαιδεύσεως. Παρά-ἀγωνίστηκε γιά τήν δημουργία ἐργατικοῦ κινήματος,τήν μετατροπή τῶν ἄστεων σέ πόλεις πού θά συγκεντρώνουν τούς βιομηχανικούς ἐργάτες καί ἐν κατακλείδι ὅπως καταλαβαίνετε ἤθελε νά «στρώσῃ» τόν δρόμο πρός τόν κομμουνισμό τόν ὁποῖο αὐτός τόν ἔλεγε σοσιαλισμό γιά νά μήν ἀγριεύεται ὁ κόσμος.( περί Ἀλ. Παπαναστασίου,ἐδῶ)

Ἀπό τόν ὅμιλο αὐτό ( τήν διακήρυξίν του μπορεῖτε νά διαβάστε ΕΔΩ,ἵδρυσις 1966,ὅπου θά ᾿δεῖτε καί τά ὀνόματα πού ὑπογράφουν.Ἐκεῖ ὁ Ῥοκόφυλος,ὁ Σημίτης ἀλλοίμονον καί πολλά ἄλλα ἀκόμη γνωστά καί μή ἐξαιρετέα πού διέπρεψαν,ἅπαντες,εἰς τήν πολιτική καί ὄχι μόνον,ζωή τῆς μεταπολιτευτικῆς ἑλλαδικῆς...) ξεπήδησε ἡ ἵδρυσις τῆς Δημοκρατικῆς Ἄμυνας.Ἡ πρώτη συνάντησις ἔγινε ἀκριβῶς τήν ἑπομένη τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967.Σάν ἕτοιμοι ἀπό καιρό,πού λένε...

( διαβάζουμε ἀπό τήν μεταπτυχιακή διπλωματική ἐργασία τοῦ Νίκου Κατσαφάδου,ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,ΕΔΩ)

Κῦττα εὐαισθησίες,ὁ ἄγγλος πλωτάρχης τοῦ βασιλικοῦ ναυτικοῦ καί τό φιλαράκι του ὁ Μαλτέζος πολιτικάντης τῆς ἐργατιᾶς,γιά τά πολιτικά πράγματα τῆς ἑλλαδικῆς ! Χρηματοδόστησις ἔ ; Μάλιστα...

Αὐτός ὁ μαλτέζος Μιντόφ,ἦταν τότε πρόεδρος τοῦ συγκεκριμένου κόμματος καί εἶχε τό παρατσούκλι «ὁ ἀρχιτέκτονας».Τώρα,νά ἦταν ἐκ τοῦ ἐπαγγέλματός του ἤ ἐπεί δή ...Ἡ μητέρα του εἶχε ἐνεχυροδανειστήριο.Χμμ...Αὐτός ἔγινε μέχρι καί πρωθυπουργός τῆς Μάλτας τό 1955 καί τό 1971.Ἀποπονικοποίησε τήν ὁμοφυλοφιλία καί τήν μοιχεία καί εἰσήγαγε τόν πολιτικό γάμο.Κύρια μελήματα τοῦ ἐν λόγῳ.Καί γιά νά μήν τα πολυλογοῦμε,ἦταν ἕνας μαρξιστής.( Ἐδῶ) Τόν καιρό πού χρηματοδοτοῦσε τήν ὁργάνωσι τῆς σπείρας τοῦ Σημίτη,μαζύ μέ τόν βρεττανό πλωτάρχη,ἡ Μάλτα ἄν καί εἶχε ἀνεξαρτοποιηθῆ ἀπό βρεττανική κατοχή (1964),ὁ Μιντόφ διαφωνοῦσε μέ τήν συνθήκη καί τούς ὅρους της πού ἔδινε ἀρκετές ἐξουσίες στήν Ἀγγλία.Τώρα,ποῦ εὕρισκε τόν χρόνο νά ἀσχολεῖται μέ κάποια ὁργάνωσι στήν Ἑλλάδα,μόνον ὁ Μιντόφ,ὁ Πάκαρντ καί ὁ Σημίτης ἤξεραν...

Δέν θά ἐπεκταθοῦμε περισσότερο διότι στήν οὐσία οἱ ἐμπλεκόμενοι στήν ὁργάνωσιν εἶχαν πολύ καθαρούς σκοπούς οἱ ὁποῖοι δέν ἦσαν ἄλλο πέραν τῆς πολιτικῆς τους ἀνελίξεως,ὅπως αὐτή ἀκριβῶς ἔγινε ἀπό τό ᾿74 καί μετά. 

«ο αντιστασιακός αγώνας θα αποτελούσε τό μεγάλο φίλτρο του αυριανού πολιτικού κόσμου» Κάποια ἀπορία ἐπ᾿αὐτοῦ; Πόσο πιό ξεκάθαρο νά τό κάνουν; ΕΔΩ

Ἀπό τά δεξιά :Σημιτης,Καράγιωργας τῆς Δ.Α. δῖπλα στόν Άνδρέα τοῦ ᾿74 (φωτό)
Θά μοῦ πῇ κάποιος :καί ἤξεραν πώς θά πέσῃ ἡ δικτατορία συντόμως; Ἔ,ναί.Τό ἤξεραν καί πολύ καλῶς. Ἴσως καί ἐπακριβῶς,χρονικά. Τό ἴδιο καί ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου μέ τό ΠΑΚ.Τό ἴδοο καί ὁ Καραμανλῆς ἀπό τό Παρίσι.Καί γιά νά τό πῶ πιό συνωμοτικά :Ἤξεραν ἐκ τῶν προτέρων πώς θά ἐπιβληθῆ δικτατορία,ἤξεραν τήν διάρκειά της καί ἤξεραν καί τό τέλος της.

Αὐτό πού ἔμενε ἦταν νά θέσουν τά θεμέλια τῆς προσωπικῆς τους ἀνελίξεως καί κυρίως τήν ἑδραίωσί τους σέ θεσμικές θέσεις.Αὐτός κυρίως ἦταν ὁ αὐτοσκοπός. Καί αὐτό τό βιώνουμε ἕως σήμερα ἀπό τά ἴδια πρόσωπα,πού ἐν εἴδη κληρονομικοῦ δικαιώματος βρίσκονται εἴτε στίς πανεπιστημιακές ἕδρες,εἴτε στίς δικαστικές,εἴτε σέ κυβερνητικές ἀκόμη καί σ᾿ἐκεῖνες πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησία. Μᾶς ἀρέσει ἤ ὄχι,μᾶς τιμᾷ ἤ ὄχι,αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια πού βασιλεύει στήν ἐλλαδική.Ἐπίσης διόλου τυχαῖον πού οἱ συντριπτικῶς περισσότεροι τῆς συγκεκριμένης ὁργανώσεως,πλαισίωσαν μετέπειτα τό πασοκ τοῦ Ἀνδρέα.Τό σίγουρο εἶναι πώς συνοδοιποροῦσαν μέ τόν πρόδρομό του,τό ΠΑΚ...

Λέει,ὁ Κωνσταντῖνος Τσουκαλᾶς,ὁ «ἀγωνιστής,δημοκράτης ἀντιστασιακός» Τσουκαλᾶς,τοῦ ὁποίου ὁ πατήρ Ἄγγελος Τσουκαλᾶς ὑπῆρξε ὑπουργός τῆς χούντας ἀπό τό ᾿70 ἕως τό ᾿73 ! Ὁ Τσουκαλᾶς τοῦ συριζα. ( ἐδῶ)Τί λέτε,ἤξερε ἤ δέν ἤξερε; ...

Ὅσο γιά τό ΚΚΕ ( Κέντρο Κοινωνικῶν ρευνῶν,τοῦ ὁποίου τ᾿ἀρχικά ὅλως τυχαίως παραπέμπουν στό ΚΚΕ ! ) καί τό ὁποῖο σήμερα ἔγινε ΕΚΚΕ : 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις  κοινωνικές επιστήμες...( Ἐδῶ

Θεραπεύουν τίς κοινωνικές ἐπιστῆμες; ! Ἄρρωστες ἦταν ; Εὐτυχῶς πού ἦρθαν αὐτοί μέσῳ τῆς Unesco,νά τίς γιάνουν ὥστε σήμερα νά ἔχουμε αὐτό τό «ὄμορφο» ἀποτέλεσμα πολύ-πολιτισμοῦ καί ἀποδοχῆς τῆς ...διαφορετικότητος ! « Ὄμορφη κοινωνία,ἠθική,ἀγγελικά πλασμένη»,τῶν κάθε μορφῆς πολιτικάντηδων,τῆς ἑλλαδικῆς  ...

Πᾶμε τώρα νά δοῦμε καί τήν ἀντιστασιακή δρᾶσιν τοῦ ...πνευματικοῦ κόσμου τῆς Ἑλλάδος.Αὐτόν πού θά ὀνομαζόταν μερικά χρόνια ἀργότερα ὡς «think tank». Τί, σᾶς θυμίζει ΕΛΙΑΜΕΠ; Ε,ναί κάτι ἀπό αὐτό εἶναι στά πρῶτα του βήματα εἴτε λεγόταν ΕΜΕΠ,εἴτε ΕΛΕΜΕΠ εἴτε,ἐν τέλει, ΕΛΙΑΜΕΠ

ἀπό ἐδῶ

ἀπό ἐδῶ

ἀπό ἐδῶ

Καί βεβαίως ἐγίνοντο οἱ ἀνάλογες δημόσιες ὁμιλίες-συζητἠσεις ἐπί ...σοβαρῶν θεμάτων,ὅπου οἱ διάφοροι ..ἐγκέφαλοι ἀνέλυαν τά προβλήματα καί  ἐπρότειναν λύσεις.Ὅπως καί τό ΕΛΙΑΜΕΠ σήμερα... 

Σοβαρότερος προβληματισμός μία Ἑλλάς ἐξευρωπαϊσμένη.


Jean Rey βέλγος: β΄πρόεδρος τῆς ΕΟΚ.Προτεστάντης λίμπεραλ καί μασσῶνος.

ἀπό ἐδῶ

Βαρύγδουπες δηλώσεις ὑπερασπίσεως τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων.Οἱ «ἀγῶνες τους δικαιώθηκαν» καί οὐδείς ἐξ αὐτὼν δέν πῆγε χαμένος.Τό ἴδιο καί οἱ γόνοι τους...ἀπό ἐδῶ

Ὁ πρόεδρος ὅπου ἀναφέρουν πώς συνελήφθη,ἦταν ὁ γνωστός  Γιάγκος (Ἱωάννης) Πεσματζόγλου,υἱός τοῦ Στεφάνου Πεσματζόγλου,ἐκδὀτου καί προέδρου τοῦ Ἑλλ.Ἱδρύματος Ραδιοφωνίας καί τοῦ ΕΟΤ. Οἰκογένεια γνωστή καί μή ἐξαιρετέα,ἀπό κάθε ἄποψιν... (ἐδῶ

Γιά νά ᾿δεῖτε πώς συνδέονται ὅλα ἤ μᾶλλον ὅλοι,μεταξύ τους. Πῶς εἴπαμε ;Ἄ ναί,σάν τίς σάπιες σταφῖδες...

Ἀρχικό ἔμβλημα,τό χελιδόνι,Ρόδο ὅταν συνεργάστηκε μέ τήν ν.δ. τό ᾿85 καί κατευθύνθηκε πρός ΣΥΝ.Ὁμοιότης μέ ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ τοῦ ΓΑΠ. Τί θέλει νά μᾶς ...᾿πῇ τό ῥόδον; ! ! ! 

Γιάγκος Πεσματζόγλου καί Χαράλαμπος Πρωτοπαππᾶς στό ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ.Ὁ Γιάγκος πρόεδρός του,ὁ Πρωτοπαππᾶς γραμματεύς καί βεβαίως μαζύ καί ἡ Βιργινία Τσουδεροῦ,ἀλλά καί ὁ Κουβέλης.Δέν εἶναι καθόλου περίεργο πώς Πεσματζόγλου,Τσουδεροῦ καί Πρωτοπαππᾶς πῆγαν στήν νουδου...Βλέπε καί συνεργασία Κουβέλη ἐπί συγκυβερνήσεως Μητσοτάκη.Ἀκόμη κι᾿ἡ Γαρουφαλλιά  Κανέλλη, ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ,ἦταν... Γι᾿αὐτό σᾶς λέω,κανένας τους δέν χάνεται.Κανένας,λέμε.

Μία ἄλλη ἑταιρεία μελετῶν,ἡ ὁποία δραστηριοποιήθηκε στό Λονδῖνο καί τίς διαλέξεις της παρουσίαζε μέσα ἀπό αἰθουσα τοῦ  London school of  Economics,ἦταν ἡ ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Π

 ( ἀπό ἐδῶ)

Ὁ Σημίτης,ἀπό τούς πιό ...ἀγαπημένους ὁμιλητές τῆς συγκεκριμένης ἑταιρείας,ὅπως ἐπίσης τακτικότατος ὁ ἑβραῖος Μαζάουερ ! 

 ( ἀπό ἐδῶ)

Φθινόπωρο τοῦ 1994,συζήτησις στρογγυλῆς τραπέζης πού διοργανώθηκε ἀπό τό ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Π. καί τό 
London school of  Economics. Θέμα :«Ἑλλάδα :Προοπτικές Ἐκσυγχρονισμοῦ». Ὁμιλητές,Κώστας Σημίτης ( τότε ἁπλός βουλευτής) ὁ Ἀνδρέας Ἀνδριανόπουλος καί ὁ ἕλληνας καθηγητής Κοινωνιολογίας στό London school of  Economics, ὁ Νῖκος Μουζέλης. Τό ἄξιο προσοχῆς σημεῖο εἶναι :
Μπά,καθόλου δέν εἶχε ξεκαθαρίση τί θά ἔκανε σάν πρωθυπουργός.Δύο χρόνια μετά τό ἀπέδειξε πρωτίστως μέ τά Ἴμια καί τό γκριζάρισμα τοῦ Αἱγαίου...  ( ἀπό ἐδῶ)

Ὅ,τι ἦταν νά κάνῃ ἀπό τό Λονδῖνο τό ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Π. τό ἔκανε.Τώρα τά σκῆπτρα τά ἔπαιρνε ἀποκλειστικῶς τό,ἀπό τό 1988,ἱδρυθέν ΕΛΙΑΜΕΠ. Φυσικά καί εἶχαν ἀλλάξη τά δεδομένα,ῥιζικῶς.Ὁ «σημιτικός ἐκσυγχρονισμός» εἶχε βάλλη τά θεμέλιά του τό μόνο πού ἔλειπε ἦταν ἡ κατευθυντήρια γραμμή ἀπό ἕνα ἵδρυμα πού θά τό ἀπασχολοῦν τά εὐρωπαϊκά καί ἐξωτερικά θέματα,τά ὁποῖα θά ἐπεξεργάζονταν «μεγάλοι ἐγκέφαλοι» καί θά πρὄτειναν τίς «λύσεις» τους στίς ἑλλαδικές κυβερνήσεις μέχρι νά γίνονταν οἱ ἴδιοι καί τό ἵδρυμα,ἐμμέσως ἀλλά οὐσιαστικῶς,ἡ κυβέρνησις τῆς ἑλλαδικῆς.Ὅπως σήμερα,ἐπί Κούλη. Λές νά μήν ἤξερε ὁ Σημίτης ; 

Ἕνα περίεργο πρᾶγμα,ὅλα στόν Σημίτη καταλήγουν,ἀκόμη ἕως σήμερα... 

ΕΛΙΑΜΕΠ: Ὁ Σημίτης ἐπί κεφαλῆς τῶν διαπραγματεύσεων γιά τήν Χάγη!Τόν φωτογραφίζει μέ ἄρθρο του ὁ εἰδικός σύμβουλος τοῦ Ἱδρύματος πρέσβυς Κακλίκης – Τόν παρομοιάζει μέ τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο

Ἀπό τά ὅρη τ᾿ἄγρια βουνά μέ τόν Βελουχώτη,


στά σαλόνια τῆς Φρανκφούρτης.Οἱ γονεῖς τοῦ Σημίτη...

Βρέ τόν Σημίτη ! ( φωτό ἀπό ΕΔΩ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου