" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Ὁ δρόμος πρός τήν ...ἐπιτυχία


Στήν Ἑλλάδα,ὄχι μόνον τοῦ σήμερα ἀλλά μᾶλλον διαχρονικές εἶναι οἱ «ἀξίες» πού ἐπιβραβεύονται καί ὁδηγοῦν τούς ἐκφραστές τους σ᾿ἀνώτερα κι᾿ἀνώτατα ἀξιώματα. Ἕνα ἀπό τά τελευταῖα παραδείγματα,ὁ διορισμός τοῦ Ψαριανοῦ ὡς συνεργάτου τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβερνήσεως,Παναγιώτη Πικραμένου.

Φαντάζεται,ἕνας λογικός ἄνθρωπος,πώς γιά νά λάβῃ κάποιος μία τέτοια θέσιν θά πρέπει νά ἔχῃ τά ἀνάλογα προσόντα,γνώσεις,κάποια πτυχία καί κυρίως μία προϋπηρεσία στόν χῶρο τῆς διακυβερνήσεως. Γιά νά ᾿δοῦμε τί ἀκριβῶς διαθέτει ὁ ἐν λόγῳ. 

Κατ᾿ἀρχήν μᾶς πληροφορεῖ τό βιογραφικό του πώς σπούδασε στήν βιομηχανική σχολή( ἕνα πτυχίο πού τελικῶς τό πῆρε τό 2015  ! ! ! ἐδῶ). Ἄσχετον μέ τήν πολιτική τό ἀντικείμενο.Ἐπίσης διαβάζουμε πώς ὅσον ἀφορᾷ τόν ἐπαγγελματικό του τομέα βρέθηκε νά ἐργάζεται ὡς δημοσιογράφος καί μουσικός παραγωγός σέ ῥαδιοφωνικούς σταθμούς. Τζάμπα οἱ σπουδές του στήν βιομηχανική.Καμμία ἀξιοποίησις αὐτῶν.Ἐπίσης διαβάζουμε κάτι σχετικά μέ ἀθλητικά καί ἑνώσεις φιλάθλων σέ ἀθηναϊκή ὁμάδα ! ! ! Ἀλλά καί πώς ὑπῆρξε μέλος στά γνωμοδοτικά (!!!) συμβούλια τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν ( ποιό ἀκριβῶς ἐννοεῖ δέν διευκρινίζεται.Μᾶλλον τό Ἀθηνῶν -Ἐπιδαύρου) καί τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Θεσσαλονίκης. Καί γιά μέν αὐτό τοῦ Μ.Μ.Θεσσαλονίκης,ἀντιλαμβανόμεθα τήν ...σχέσιν ὥστε νά εἶναι μέλος τοῦ γνωμοδοτικοῦ του συμβουλίου ( μουσικός παραγωγός) καί ἄς ποῦμε πώς τό προσπερνοῦμε,μά στό Φεστιβάλ Θεάτρου καί μάλιστα αὐτό τῆς Ἐπιδαύρου; !!! (πληροφορίες ἀπό ἐδῶ)

Τί ψάχνεις,θά μοῦ πῇ κάποιος,ἐδῶ τό ἄτομο εἶναι συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβερνήσεως,στά θέατρα κόλλησες; Ἔλα ντέ...

Συνεχίζουμε γιά νά ᾿δοῦμε τήν πορεία του στήν πολιτική : 

Ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.ΑΡ. ( προδρόμου τοῦ ΣΥΝ. πού ἔγινε συριζα),τῆς ΔΗΜΑΡ (ξέρετε Κουβέλης ...),καί βεβαίως τοῦ Συνασπισμοῦ.Δέν σταματᾷ ἐκεῖ ὅμως ἡ πολιτική περιπλάνησις ( εἶχε προηγηθῆ τό ΚΚΕ ΕΣ. καί ΚΚΕ),διότι στήν συνέχεια βρίσκεται στό ποτάμι τοῦ Σταύρακα πού ὅλοι πλέον γνωρίζουν πώς δημιουργήθηκε ἀπό τό Σύστημα γιά πολύ συγκεκριμένους λόγους οἱ ὁποῖοι ὅταν πλέον ἐξέλειπαν καί τό τέλος ἦταν προδιαγεγραμμένο ἔπρεπε,ὁ Ψαριανός,νά ἑτοιμάσῃ τό ἔδαφος γιά τήν ...μετάβασιν. Μή ἔχοντας πλέον κανένα ἄλλο πολιτικό  τσαντήρι γιά νά τρουπώσῃ,βρῆκε τήν νουδου τοῦ Κούλη...(πληροφορίες ἀπό ἐδῶ)

Κάπως ἔτσι ὁ περιπλανόμενος «ἰουδαῖος» βρέθηκε νά διορίζεται σήμερα συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβερνήσεως.Καί ἀφοῦ ἡ πρόσληψίς του ἀναφέρει τήν πανεπιστημιακή ἐκπαίδευσιν νά ὑποθέσουμε πώς ἡ θέσις αὐτή καί ἡ συνεργασία μέ τόν ἀντιπρόεδρο κ. Πικραμένο,θά ἔχῃ σχέσι μέ τό ἀντικείμενο τῶν σπουδῶν του στήν Βιομηχανική,τό ὁποῖο ποτέ δέν ἀξιοποίησε; 

Ἤ νά ὑποθέσουμε πώς ἄλλες ἦταν οἱ ἀξίες πού μέτρησαν στόν συγκεκριμένο διορισμό ὁ ὁποῖος πραγματοποιήθηκε μέ προσωπική ἀπόφασι τοῦ ἰδίου τοῦ Πικραμένου; 

Τοῦ Πικραμένου,εἴπαμε,ἔτσι; (ΕΔΩ)

Γιά νά θυμηθοῦμε κάποιες ἐκ τῶν «ἀξιῶν» πού χαρακτηρίζουν τόν ἐν λόγῳ,μέ δικές του δηλώσεις πάντα :

Γιά τήν Μακεδονία :

...Έτσι και στο λεγόμενο “μακεδονικό ζήτημα”...Δεν καταφέραμε να το λύσουμε πριν 25 χρόνια όταν οι γείτονες ήταν έτοιμοι για συμφωνία και η ευθύνη βαραίνει την ελληνική πλευρά με τον φανατισμό, τις εθνικιστικές κορώνες, τα συλλαλητήρια, τα εμπάργκο κι άλλες ανοησίες, τότε. Και κραυγάζαμε «Η Μακεδονία Είναι Ελληνική», σύνθημα φορτισμένο συναισθηματικά ως προς την ιστορία αλλά γεωγραφικά εντελώς λάθος, δεδομένου πως οι “Μακεδονίες” είναι …τρεις και κάτι, και μόνο το 52%, η Ελληνική Μακεδονία, είναι Ελληνική...( ἀπό τήν προσωπική του σελίδα,ἐδῶ)

Τί νά σχολιάσῃ κανείς ἐπ᾿αὐτοῦ; Ἡ ἀσχετοσύνη,ἡ ἀπόλυτος ἄγνοια τῆς Ἱστορίας,τῶν ἀρχαίων συγγραφῶν,τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου τῆς Βαλκανικῆς εἶναι τόσο πασιφανής πού δέν ἀξίζει τόν κόπο ν᾿ἀσχοληθῇ σοβαρά κάποιος μαζύ του...

Γιά τό 1821

«Η επανάσταση του '21 που λένε για την εθνική ανεξαρτησία και ταράζομαι είναι ένα παραμύθι που λέμε στον κόσμο....»

Ἡ οὐσία αὐτοῦ πού ἤθελε νά ὑποστηρίξῃ ὁ Ψαριανός,μέ αὐτό,ἦταν : «Παραμύθια για σανοφάγους» χαρακτήρισε ο Γρηγόρης Ψαριανός τις «απόψεις πως για όλα τα δεινά της χώρας ευθύνεται ο «ξένος παράγοντας»( ἐδῶ)

Δέν ὑπάρχει πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡμιμαθοῦς,πέραν τοῦ ἐν λόγῳ πού ἔχει διατελέση καί «ἐθνοπατέρας» ! Γιατί,κακομοίρη μου,ὅταν άγνοεῖς βασιά μέρη τῆς Ἱστορίας,ὅπως λ.χ. « μᾶς ἔφεραν ( ἐννοεῖ οἱ ξένοι) τόν καλλίτερο Κυβερνήτη,τόν Καποδίστρια καί έμεῖς μέσα σέ 1,5 χρόνο τόν «φαγαμε» καί παραβλέπεις τό σχέδιο τῶν τότε παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ ἀπόλυτοι ἠθικοί αὐτουργοί τῆς δολοφονίας τοῦ Καποδίστρια,τότε καμμία σοβαρότης ἐπί τῶν λεγομένων σου ! Ὅταν παραβλέπεις πώς ὅλες.μά ὅλες οἱ κυβερνήσεις καί κομματικοί σχηματισμοί,ἄν δέν ἔχουν τήν ἔξωθεν ἔγκρισιν δέν μποροῦν νά σταθοῦν στήν ἑλλαδική ἤ ὅτι ὁ ὁποιοσδήποτε καί ὅποια,ἔως σήμερα,χρονική στιγμή,κυβέρνησε καί κυβερνᾶ τόν τόπο,δέν ἀκολουθεῖ πιστότατα τίς ἔξωθεν ἐντολές,δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως τύχη, τότε ἀποδεικνύεσαι ἀκατάλληλος καί ἴσως ἄκρως ἐπικίνδυνος. 

Ὅσον ἀφορᾷ τήν ἀπαξίωσι ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821,τό λιγότερο πού μποροῦμε νά ποῦμε εἶναι πόσο λυπηρός εἶναι. Ἄντε,γιατί ἄν ποῦμε ξεκάθαρα τά πράγματα,μπορεῖ οἱ χαρακτηρισμοί μας,νά ὑπερβοῦν τά ἐπιτρεπτά,τῆς εὐπρεπείας,ὅρια...

Στήν πρόταση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ( ἐπί συριζα μέ ὑπουργό τόν Γαβρόγλου),γιά τήν ἐκλογή Μουφτή στἠν Θράκη :

Ψαριανός :  «...Θα υπερψηφίσουμε επί της αρχής την εκσυγχρονιστική προσπάθεια πρέπει με μεγάλα βήματα και θαρραλέα να αντιμετωπίζουμε ζητήματα σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων...»

Γιά τήν Κύπρο ὅπου ἐκτός τό ὅτι  ἔβλεπε πώς τό σχέδιο Ἀνάν ἦταν θετικό,διαβᾶστε καί αὐτό :

«Εχει ένα χωριό που είναι δίπλα στον Αγιο Σωζόμενο, ένα εγκαταλειμμένο χωριό-φάντασμα, στα ελεύθερα, στην ελεύθερη ΚύπροΑυτό ήταν τουρκοχώρι και το ’63 μπούκαραν οι δικοί μας και τους ξέσκισαν τους φουκαράδες. Μετά μπήκαν μέσα οι Τούρκοι, οι οποίοι, ως γνωστόν, δεν μπήκαν στα καλά καθούμεναΚάναμε τις μαλακίες τη μια πίσω απ’ την άλλη και μετά μιλάμε γιά τουρκική κατοχή...» ( Ὁ Ψαριανός δέν βλέπει νά ὑπάρχει καμμία παρανομία στήν κατεχόμενη Κύπρο)

Καί βεβαίως μετά ἀπ᾿ὅλα τά παραπάνω, τό νά ὑποστηρίζῃ : 

«...είναι αδιανόητο να περικόπτονται μισθοί και συντάξεις αλλά να δίνονται χρήματα για εξοπλισμούς και στρατιωτικό υλικό...» 

φαίνεται τόσο «λάϊτ» ! 

Ἐν κατακλείδι,ὅσο πιό ἐθνομηδενιστής εἶσαι,πιό τουρκόφιλος,ἀποδομητής τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας,γυρολόγος πολιτικάντης καί ἐν τέλει ἐθνικῶς ἐπικίνδυνος τόσο πιό κοντά βρίσκεσαι στόν δρόμο τῆς ...ἐπιτυχίας ! Αὐτές εἶναι οἱ «περγαμηνές» πού πρέπει νά ἔχῃ ἕνας πολιτικάντης τῆς ἑλλαδικῆς.Καί ἄν νομίζετε πώς αύτό εἶναι σύγχρονο φαινόμενον κάνετε μεγάλο λάθος ! Ἔτσι ἦταν,ἀπό καταβολῆς νεο-ἑλλαδικοῦ κράτους. Αὐτό τό εἶδος ἦταν προτιμητέο ( καί ὄχι μόνον γιά τήν πολιτική),ἀλλά καί κάποιο ἀκόμη,πολύ γνωστό,ἐπιτήδειο καί πιό ...ἐκλεκτόν...

Καί τό κακό εἶναι πώς δέν ἔχουμε φθάση στόν πάτο,ἀκόμη...


Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. πιο κοντά ακόμη στην επιτυχία, αν είσαι εβραίος και ομοφυλόφιλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐννοεῖται...
   Ἄλλως τε τό ἔγραψα :«κάτι πιό ...ἐκλεκτόν»

   Καλά κι᾿εὐλογημένα Χριστούγεννα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 2. ολοι αυτοι πρεπει να εκτελεστουν με COLT ANACODA magnum 44

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θά ἔρθῃ θεία τιμωρία,ὁπότε δέν χρειάζεται βία.

   Ὅλοι αὐτοί δέν ἔχουν συνειδητοποιήση πόσο ἐφήμεροι εἴμεθα σ᾿αὐτή τήν ζωή.Κι᾿ἄν κάποιοι ὑποστηρίζουν πώς γι᾿αὐτό τό λόγο θέλουν ὅσο ζοῦν νά ζοῦν καλά,ἐξευτελιζόμενοι ἀπό πάσης ἀπόψεως,ἕνα ἔχω νά τούς ᾿πῶ : τί ἀξία ἔχει ἡ καλοπέραση ὅταν δέν μπορεῖτε νά κερδίσετε,οὐδέ στό ἐλάχιστο,τήν ἐκτίμησι τῶν συνανθρώπων σας;
   Τί μένει ἀπό τό πέρασμά μας,σ᾿αὐτή τήν ζωή;Ἡ ὑστεροφημία.Καί τί ὑπέροχο πρᾶγμα εἶναι νά μνημονεύουν τό ὄνομα ἐνός ἀνθρώπου,γενεές ἐπί γενεῶν ! Τί ὄμορφο ἀκούγεται : Ὁ ἀείμνηστος !

   Πόσοι λίγοι κερδίζουν μία τέτοια παντοτινή μνήμη !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου,Καλά κι᾿εὐλογημένα Χριστούγεννα !

   Διαγραφή
 3. ΕΑΡ ΕΙΝΑΙ ΚΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ Η ΕΝΩΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΕ) . ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ
  ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΕ , ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ "ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ' ΕΤΣΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΙ , ΚΑΝΑ ΔΥΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑ .ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟΙ ΝΑΖΙ ΜΑΥΡΑ-
  ΓΟΡΙΤΕΣ ΜΑΛΛΟΝ ΓΝΩΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΔΩ ΠΛΕΥΡΑΣ (ΛΙΓΟΣΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΣΤΥΧΕΣΤΑΤΑ) , ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΙΑΣ , ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
  ΓΟΜΟΡΡΩΝ , ΤΙ ΝΑ ΠΩ , ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ . ΤΟ "ΟΜΟΡΦΟ" ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΥΤΑ
  ΟΛΑ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΟΞΩ . ΜΠΡΑΒΟ (ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ) ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ὅσο πιό προκλητικοί γίνονται,τόσο μεγαλύτερη ἡ ἀγανάκτησις τοῦ κόσμου.Καί ὅσο μεγαλύτερη ἡ ἀγανάκτησις τόσο πιό κοντά εἶναι ἡ θεία τιμωρία !

  Κανείς του δέν θά γλυτώσῃ,θά᾿δῇς...

  Καλά κι᾿εὐλογημένα Χριστούγεννα σοῦ εὔχομαι,ἀπό καρδιᾶς,ἀγαπητέ μου !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αμαν πια μην δειτε ανθρωπο να προκοβει στη ζωη του

  https://m.youtube.com/watch?v=8YRya40Gfx0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,τό πόσο ζηλεύουμε τό ἑρπετό,τί νά σοῦ ᾿πῶ !
   Τήν δέ μικρόνοια καί ἡμιμάθειά του,ἐκεῖ νά ᾿δῇς ζήλεια...!

   Καλά κι᾿εὐλογημένα Χριστούγεννα άγαπητέ μου καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Κυρίου νά γλυτώσουμε μία καί καλή ἀπό κάθε ἕνα τέτοιο ὑποκείμενον...

   Διαγραφή