" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

«Φοβερό» καί ἐν Ἀθήναις παλαιόθεν !

 
Ιχνηλατώντας την εβραϊκή Αθήνα

« ...οι ενδείξεις για την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ Αθηνών και Παλαιστίνης χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα π.Χ...

...μια απόφαση, που ελήφθη από το λαό της Αθήνας προς τιμήν του Αρχιερέα Υρκανού, εθνάρχη των Ιουδαίων...αποφασίστηκε να απονεμηθεί σε αυτόν χρυσό μετάλλιο, να τοποθετηθεί ένα ορειχάλκινο άγαλμά του στο ναό του Δήμου και να εκφρασθεί έτσι η ευαρέσκεια της πόλης...το έτος 106|5 π.Χ. (το έτος κατά το οποίο άρχων της Αθήνας διετέλεσε ο Αγαθοκλής)... τις αρχές του α΄ αιώνα μ.Χ. Ο Αγρίππας ο Α΄ σε επιστολή του προς τον Γάιο Καλλιγούλα αναφέρει την Αττική σαν μία από τις περιοχές που κατοικούν Εβραίοι...

...Σημαίνουσα θέση κατέχει η Αθήνα και στην Ταλμουδική – Μιδρασική λογοτεχνία. Το Μιδράς επί του βιβλίου «Θρήνοι» περιέχει αναρίθμητες ιστορίες – θρύλους, που σκοπό έχουν να συγκρίνουν την αξία Εβραίων της Ιερουσαλήμ και Αθηναίων. Πολλές από αυτές τις ιστορίες αρχίζουν με τη φράση : «Κάποιος Αθηναίος ήλθε στην Ιερουσαλήμ». Στο βαβυλωνιακό Ταλμούδ καταχωρείται η ιστορία του Ραββίνου Γεοσούα μπεν Χανανία, ο οποίος με την προτροπή του Ρωμαίου αυτοκράτορα ήρθε στην Αθήνα και διεξήγαγε διαλογική συζήτηση με τους πρεσβύτες της πόλης.

...Μετά το 1834, όμως, και την ανακήρυξη της Αθήνας ως πρωτεύουσα της ανεξάρτητης Ελλάδας, αναπτύχθηκε μία μικρή εβραϊκή κοινότητα. Αριθμός εβραϊκών οικογενειών από τη Γερμανία ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών και ο χρηματιστής Μαξ ντε-Ρότσιλντ, ο οποίος συμμετείχε στην ακολουθία του βασιλιά Όθωνα. Μέσω της Δουκίσσης της Πλακεντίας αποκτήθηκε μια μεγάλη έκταση για την ανέγερση της Συναγωγής (1843). Η Δούκισσα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1831 και ανέπτυξε μέσω της μελέτης της Βίβλου μια βαθιά συμπάθεια για τον Ιουδαϊσμό... 

..Η εβραϊκή Κοινότητα αναγνωρίστηκε επίσημα το 1889. Το 1890 πρόεδρος της Κοινότητας διετέλεσε ο Κάρολος Ρότσιλντ (1843 – 1918). ..Οι πλέον εύποροι Εβραίοι ήταν Ασκεναζίμ, ενώ οι Σεφαραδίμ που κατάγονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και την Τουρκία ήταν κυρίως πλανόδιοι πωλητές, παλαιοπώλεις και μικρομαγαζάτορες...» 

( Καί ἄλλα πολλά στό θέμα : Ιστορική αναδρομή της εβραϊκής παρουσίας στην Αθήνα)

Πόλεις που έχασαν τη ζωντανή τους κληρονομιά επίσης περιλαμβάνουν τα Ιωάννινα (κεντρικό σημείο αναφοράς της Ρωμανιώτικης κουλτούρας) και τα Χανιά της Κρήτης (που είδαν την άνθηση μιας ιδιαίτερης Ραββινικής παράδοσης).-ἀπό ἐδῶ-

Δέν μοῦ κάνει ἐντύπωσι καθόλου,ὅπως δέν μοῦ κάνει ἐντύπωσιν οὔτε ἡ τόσο μεγάλη προσπάθεια τήν ὁποία κάνουν οἱ ἑβραῖοι ὥστε ν᾿ἀποδείξουν τήν,πάντα,χιλιόχρονη παρουσία τους σέ πολλές ἑλληνικές πόλεις μέ ἀποκορύφωμα βεβαίως αὐτή στήν Θεσσαλονίκη. Τό ἴδιο δέν μοῦ κάνει ἐντύπωσιν ὅταν διαβάζω τά ἴδια ἀκριβῶς γιά ἄλλες περιοχές καί κράτη Εὐρωπαϊκά,μᾶλλον σ᾿ὅλα,θά ἔλεγα,χιλιόχρονη ἡ παρουσία τους παντοῦ,λέμε ! 

Ἀναρωτιέμαι μόνον γιά κάτι :Μά πόσοι ἦσαν τέλος πάντων πού εἶχαν διασπαρῆ σ᾿ὁλόκληρη τήν Εὐρωπαϊκή ἥπειρο,τήν βόρειο Ἀφρική,τήν Μέση Ἀνατολή μέχρι καί τήν Ἰνδία;

Ἐν κατακλείδι,αὐτοί κάνουν τήν δουλειά τους,ὅπως τήν ἔκαναν πάντα καί γιά τήν δική τους πλευρά καλῶς κάνουν.Αὐτό ὅμως πού μ᾿ἐνοχλεῖ,πάρα πολύ θά ἔλεγα,εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἀνέχονται ἤ σιωποῦν μπροστά σ᾿αὐτά τά σχέδια μέσῳ τῶν ὁποίων, οὐσιαστικῶς,θέλουν νά ἀνακηρυχθοῦν «ἐκπολιτιστές» ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος ἤ ἔστω οἱ ἀμέσως συμβάλλοντες σ᾿αὐτόν ( τόν ἐκπολιτισμό). Γιά σκεφθεῖτε,γιά ποίον λόγον γίνεται αὐτό;...

Ἄς ξαναγυρίσουμε ὅμως στό ἄγαλμα τοῦ Ὑρκανοῦ πού «ἔστησαν οἱ Ἀθηναῖοι εἰς ἔνδειξιν εὐαρεσκείας ( ;) τῆς πόλεως πρός τόν ἐθνάρχη τῶν Ἰουδαίων» ! Ἐπί ἄρχοντος Ἀγαθοκλῆ (περί τό 106 π.Χ.),κάνει λόγο τό κείμενον.Γιά ποιόν Ἀγαθοκλῆ,γιά ἐκεῖνα τά χρόνια, γίνεται λόγος; Ἕναν ἄρχοντα τῶν Ἀθηνῶν μέ τό ὄνομα Ἀγαθοκλῆς,βρίσκουμε μόνον,ἱστορικῶς,περί τό 357 π.Χ. (Διόδ. Σικελιώτης ΙΣτ’ 9)-ἐδῶ-

Καί κυρίως,γιά ποιόν Ἄρχοντα Ἀθηνῶν γίνεται λόγος σέ μία Ἑλλάδα ὑπό Ῥωμαϊκή κατοχή; ! 

Ἄν ψάξετε στό διαδίκτυο σχετικῶς μέ τό προαναφερόμενο ἄγαλμα τοῦ Ἰουδαίου Ὑρκανοῦ δέν θά βρεῖτε ἀναφορές πέραν τῶν ἑβραϊκῶν καί μόνον,σελίδων ! Καί ἀναδημοσιεύσεις αὐτῶν,χωρίς νά γίνεται καμμία διασταύρωσις τῶν ἀναφερομένων ὡς στοιχεῖα ...ἱστορικά,ἐννοεῖται.

Τί νά «πρωτοθαυμάσῃ» κανείς διαβάζοντας γιά τά «κατορθώματα» κατά τῶν Σελευκιδῶν,τοῦ ἑβραίου ἀρχιερέα Ὑρκανοῦ ! Τίς ἀσταμάτητες ἐξεγέρσεις,τούς πολέμους καί τίς καταστροφές πόλεων στήν Παλαιστήνη τῶν Σελευκιδῶν; Γιά ποιόν λόγο θά τόν τιμοῦσαν,αὐτόν οἱ Ἀθηναῖοι;Γιά ποιόν λόγο θά τοῦ ἔδιναν «χρυσό μετάλλειο»; Ἐδῶ περί Ἰωάννη Ὑρκανοῦ,τοῦ ἀρχιερέα.

φωτό
Ἄς δοῦμε καί τόν δεύτερο Ὑρκανό :

Διαβᾶστε,ὁπωσδήποτε,καίτό βιογραφικό τοῦ Ὑρκανοῦ Β΄ πού ὁ Πομπήϊος τοῦ ἔδωσε τόν τῖτλο τοῦ ἐθνάρχη τῶν Ἰουδαίων.Διαβᾶστε νά δεῖτε τίς διαμάχες καί δολοπλοκίες μέ τόν ἀδελφό του Ἀριστόβουλο (χμμ...ἑλληνικό ὄνομα ἔτσι;Καί μάλιστα ὁ ἰουδαῖος Ἀριστόβουλος εἶχε καί δύο υἱούς ὀνόματι Ἀλέξανδρος καί Ἀντίγονος ! Σᾶς λέει κάτι αὐτό; Πρέπει νά σᾶς λέει πάρα πολλά ἀφοῦ πρὄκειται γιά τά πρῶτα χρόνια μετά τήν πτῶσιν τοῦ Βασιλείου τῶν Ἑλλήνων Σελευκιδῶν.Γιά νά καταλάβετε πρέπει νά διαβάσετε σχετικῶς μέ τό κρατίδιο τῶν Ἀσμοναίων,ὅλοι μέ ἑλληνικά ὀνόματα καί τήν ἐπώνυμη ἰουδαϊκή δυναστεία,ἀπό τήν ὁποία καί ὁ Ὑρκανός Β΄. Μία δυναστεία πού καταγόταν ἀπό τούς Μακκαβαίους.Καί ὁ νοών νοείτω...)

Ὅσο γιά τούς Ἀσκεναζίμ ( γερμανο-ἑβραίους) πού κατέφθασαν στήν Ἀθήνα μέ τόν Ὄθωνα δέν χρειάζονται νά ποῦμε κάτι περισσότερο ἀπό ὅσα κατά καιρούς ἔχουμε ἀναφέρει πέραν ἴσως μία ἀκόμη ἐπαναλήψεως σχετική μέ τό γιατί καί ποιοί ἤθελαν νά βγάλουν ἀπό τήν μέση τόν Ἰωάννη Καποδίστρια πού τούς χαλοῦσε τά σχέδια...(Ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ)

Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,αὐτά γράφουν καί αὐτά θέλουν νά πιστεύουν.Τό γιατί,δέν τό γνωρίζουν,πλέον,μόνον αὐτοί...


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου