" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Οἱ προδότες ἔχουν πολλά προσωπεῖα...


Τόν Ἀναστάσιο Πολυζωΐδη,τόν δικαστή πού δέν ὑπέγραψε τήν θανατική καταδίκη τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη,μαζύ μέ τόν Γεώργιο Τερτσέτη,ἔχουν κατά καιρούς ἐξυμνήσῃ καί ἐξυμνοῦν πολλοί στήν χώρα μας.. 

Τούς ἐξυμνοῦν γιά τήν ὑπερήφανη στάσιν πού κράτησαν,στήν δίκη ἐκείνη(τῶν Κολοκοτρώνη καί Πλαπούτα),γιά τούς ...ἐθνικιστικούς λόγους πού ἐκφώνησαν... 

Καί τούς ἔστησαν καί ἀγάλματα,μήπως καί ξεχάσουμε πόσο ...ἡρωϊκοί ὑπῆρξαν ὅταν ὕψωναν τήν φωνή τους στούς μεγάλους ξένους ! Στίς αὐτοκρατορίες ! 

Αὐτό ὅμως πού δέν γνωρίζουν οἱ πολλοί καί ἀδαεῖς,αὐτοί πού θεωροῦν πώς εἶναι χάσιμο χρόνου, ἡ μελέτη τῆς Ἱστορίας, εἶναι τόν ῥόλον πού ἔπαιξε ὁ Ἀναστάσιος Πολυζωΐδης, στήν δολοφονία τοῦ Κυβερνήτου Ἰωάννη Καποδίστρια. Ἕναν ῥόλον πρωταγωνιστικό καί μάλιστα πολύ καλῶς πληρωμένον ἀπό ἐκείνους πού 3 χρόνια ἀργότερα τούς κατακεραύνωνε ! Τούς Ἐγγλέζους. 

Τό 1830,στήν Ὕδρα,ἐκδόθηκε μία ἐφημερίς ὑπό τήν ἐπωνυμία « Ἀπόλλων». Τήν ἐντολή (βλέπε χρηματοδότησιν),τῆς ἐκδόσεως ἔδωσε ὁ πανταχοῦ παρών, Ῥότσιλντ,διά τοῦ ἀντιπροσώπου του Δοῦκα τοῦ Οὐέλιγκτων : 


 Η εντολή για την έκδοση της εφημερίδας δόθηκε με ιδιόχειρο σημείωμα του υπαλλήλου του Ρότσιλντ, Δούκα του Ουέλλιγκτον, ο οποίος έδωσε και την εντολή για τη δολοφονία του Εθνάρχη.
Το σημείωμα του Ουέλλιγκτον για την έκδοση του «Απόλλωνα»βρίσκεται στο αρχείο Ουέλλιγκτον , με κωδικό «Docref=WP1/1022/8», και έχει ημερομηνία 10/22 Μαΐου 1829.
Στο σημείωμα αυτό ο Δούκας έδινε εντολή στον λόρδο Αμπερτήν για την εκδοση της εφημερίδας Απόλλων για να εξαπολυθεί επικοινωνιακός πόλεμος κατά του Καποδίστρια.(Δελτίο τῶν 11)

(Διάβαζε κι' ἐδῶ)

Ἔγραφε λοιπόν ὁ Πολυζωΐδης,ἄμα τῇ γνωστοποιήσει τῆς δολοφονίας τοῦ Κυβερνήτου : 

«οι δύο Μαυρομιχάληδες έγιναν μιμηταί των Αρμοδίων και Αριστογειτόνων, των Βρούτων και των Κασσίων, δια να απαλλάξουν το έθνος από από το τέρας της τυραννίας...» 

Τέρας τῆς τυραννίας ἦταν γιά τόν Πολυζωΐδη,ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ! Γιατί; Γιατί,πολύ ἁπλῶς δέν ἐξυπηρέτησε τούς δικούς του ἀφεντᾶδες ! Δέν ἐξυπηρέτησε,μικροσυμφέροντα καί δέν χάρισε ὀφίτσια στά τσακάλια καί τῆς ὕαινες πολιτικάντηδες,ἀλλά ἤθελε καί ἀγωνιζόταν νά στεριώσῃ στά πόδια της μιά Ἑλλάδα πού μόλις εἶχε λάβῃ ὑπόστασιν ἀνεξαρτησίας καί μάλιστα σέ πολύ μικρή ἔκτασιν ἀπό τήν πραγματική καί ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένην πού τῆς ἀναλογοῦσε !  Αὐτά προσπαθοῦσε νά κάνῃ καί φυσικά κάποιους δέν τούς ἐξυπηρετοῦσε ἡ πολιτική αὐτή...

Ἦταν δέ,τόσον καταφανής ὁ σκοπός τῆς ἐκδόσεως ἐκείνης,ὥστε μετά τήν δολοφονία τοῦ Ἰ. Καποδίστρια ἀνεκοινώθη καί τό κλείσιμο αὐτῆς ! Ἔγραφε ὁ Πολυζωΐδης  :  

"Παύομεν την έκδοσιν της εφημερίδος μας, επειδή απολαύσαμεν τον σκοπόν μας"

Ἀπόλαυσαν τόν σκοπόν τους ! Καί ποιοί ἦταν μαζύ του σύντροφοι καί ...ἀγωνιστές στόν σκοπόν αὐτόν ; 

 Αρχισυντάκτης της πατσαβούβρας ήταν ο πράκτορας Τάσος Πολυζωίδης. Σύμβουλος Έκδοσης ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και συντάκτες ο πράκτωρ Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο πράκτωρ Κωνσταντίνος Ζωγράφος και οι φαναριώτες αδελφοί Σούτζοι. Στο μεταφραστικό, για την απόδοση των αντικαποδιστριακών κείμενων των αγγλικών εφημερίδων, δούλευε ο (φιλέλληνας) πράκτορας Εδουάρδος Μάσσων, (Edward Masson), ο μετέπειτα επίτροπος του ….«Λαοδικείου».

(δελτίο τῶν 11)

Βεβαίως ὁ Πολυζωΐδης,μόλις ἐνηλικιώθη ὁ Ὄθων,γνώρισε μεγάλες τιμές ! Ἔως καί Ὑπουργός ἔγινε ! Κατά τά ἄλλα ἦταν μεγάλος ...πατριώτης ! Ὅπως καί οἱ Μαυρομιχάληδες πού σκότωσαν τόν Καποδίστρια. Φυσικά τίς τιμές τίς ἔλαβε ὁ ἡθικός αὐτουργός,ὁ Πετρόμπεης,γιατί τόν ἀδερφό καί τόν γιό του,τούς πρωταγωνιστές τῆς δολοφονίας,τούς ἔφαγε τό μαῦρο σκοτάδι :

 Στην τελευταία περίοδο της ζωής του, ο Πετρόμπεης τιμήθηκε ιδιαίτερα από την Αντιβασιλεία. Διορίστηκε αντιπρόεδρος του νεοσύστατου Συμβουλίου της Επικρατείας και, μετά την αντιπολίτευση, γερουσιαστής. Επίσης, τιμήθηκε με τον βαθμό του Αντιστρατήγου. Ως ευγνωμοσύνη του έθνους, δωρίστηκε στην οικογένειά του ένα κτήμα στην Πελοπόννησο, το ονομαζόμενο «Λυκοβούνιο», που βρίσκεται στο Δαφνί Λακωνίας. (ἐδῶ) 

 Τί νά πῇ κανείς ; Σ'αὐτό τόν τόπο οἱ προδότες ἔχουν πολλά προσωπεῖα,ἀλλά τό χειρότερο ὅλων εἶναι πώς ἀπολαμβάνουν τίς μεγαλύτερες τιμές καί αὐτές μέ τήν εὐλογία τοῦ λοβοτομημένου πόπολου,πού τό κρατοῦν στήν μαυρίλα καί τό σκοτάδι του γιά νά περνοῦν καλά ΠΑΝΤΑ αὐτοί καί τό πόπολο χειρότερα...

Ἑλλάς Αἰώνιον 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου