" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Fritz Lenz: Ἡ ματαιότης τῆς ἐκπαιδεύσεως νά ἀνυψώσῃ τήν ἀνθρωπότητα

"Εἶναι μάταιο νά φανταζόμαστε ὅτι ἡ ἀνθρωπότης θά βελτιωθῆ σέ μόνιμη βάσιν μέσω ἐξασκήσεως καί ἐκπαιδεύσεως"

Fritz Lenz, Grundriss der menschlichen
Erblichkeitslehre und Rassenhygiene


Συνήθης πλάνη στην οποία πέφτουν διάφοροι ηθικιστές είναι ότι η εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει σε μόνιμη βάση τον άνθρωπο. Η επιστήμη τους διαψεύδει, δίνοντας τον πρώτο λόγο στην κληρονομικότητα.

Ο Γερμανός επιστήμονας κηρύσσει μια αλήθεια που πρέπει όλοι να γνωρίζουν:...
Η εκπαίδευση δίνει σημαντικά εφόδια στην παρούσα γενιά, όμως δεν μπορεί να βελτιώσει από μόνη της τις επόμενες. Η πραγματική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να γίνει μόνο βιολογικά. 
Για αυτόν τον λόγο η φυλετική ανθρωπολογία έχει τον πρώτο λόγο στο κορυφαίο αυτό θεωρητικό, αλλά και πρακτικό ζήτημα που έχει ταλανίσει τους φιλοσόφους ανά τους αιώνες, δηλαδή την βελτίωση του ανθρώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου