" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Εἰς μνήμην ...

Λίγο πρό τοῦ μεσημερινοῦ ἑορταστικοῦ γεύματος,ἐχθές,ἔμαθα τό γεγονός τῆς πτώσεως τοῦ ῥωσσικοῦ ἀεροσκάφους,καί τόν χαμό τῶν 92 ἀνθρώπων,ἀνάμεσα στούς ὁποίους ἦταν καί ἡ ἱστορική ὀρχήστρα «Alexandrov». Ὁμολογῶ πώς μοῦ χάλασε τελείως κάθε διάθεσις ...

Σημασία ἔχει πώς τό ἀτύχημα ἔγινε,οἱ ἄνθρωποι χάθηκαν καί ἡ ὕπαρξις τῆς ὁρχήστρας θά στηριχθῇ πλέον σέ νέα πρόσωπα. Τό γιατί συνέβη αὐτό,ἄς ἀφήσουμε πρῶτα τούς εἰδικούς νά ἀποφανθοῦν καί μετά ἄς γίνῃ ὅποιος σχολιασμός...

Εἰς μνήμην αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς ὁρχήστρας,ἀλλά καί γιά ὅλους τούς ἄλλους ἀνθρώπους πού ἐπέβαιναν στό μοιραῖο ἀεροσκάφος,ἀφιερώνουμε τό παρακάτω βίντεο μέ τήν δική τους μουσική κατάθεσιν πού πραγματικῶς ὑπῆρξε σπουδαῖα γιά τήν μουσική ἱστορίαν τῆς Ῥωσσίας. 

Καλό τους,αἰώνιο ταξείδι ...
Υ.Γ. Τό τραγούδι «Κατιοῦσα» μιλᾶ γιά τήν λαχτάρα ἑνός κοριτσιοῦ πρός τόν ἀγαπημένο της πού βρίσκεται στόν πόλεμο (Β' Π.Π.).Ἔγινε πολύ δημοφιλές στήν Ῥωσσία,ὅπως περίπου τά τραγούδια τῆς Σοφίας Βέμπο στήν Ἑλλάδα. Ἐπιλέγω λοιπόν τό τραγούδι αὐτό,διότι τό ἴδιο δημοφιλής ἦταν καί ἡ ὁρχήστρα «Alexandrov» σ'ὁλόκληρον τήν Ῥωσσία !


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου