" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

«Μία χώρα, ἔχει τούς Ἑβραίους πού τῆς ἀξίζουν. Ὅπως ἀκριβῶς τά κουνούπια μποροῦν νά ἀναπτυχθοῦν καί νά ἐγκατασταθοῦν μόνον σέ βάλτους, ἔτσι καί οἱ πρῶτοι δύνανται νά εὐδοκιμήσουν μόνον στούς βάλτους τῶν ἀμαρτιῶν μας»...


 Περισσότερα ἐδῶ κι' ἐδῶ
 


Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως


Διαβᾶστε κι' αὐτό :

«Ὁ τελικός στόχος δέν εἶναι ἡ ζωή. Εἶναι ἡ ἀνάστασις. Ἡ ἀνάστασις τῶν ἐθνῶν στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος» - Corneliu Codreanu (1899 - 1939)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου