" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

Ἡ ἀλεποῦ δέν χωροῦσε στήν φωλιά της,κολοκύθια ἔσερνε...


Στό Ναύπλιο,χαίρονται καί χοροπηδοῦν διότι θά γίνῃ,λένε,διαμόρφωσις τῆς ὁδοῦ Αἰγίου !

Ναί,θά πάρουν,λέει κονδύλια ἀπό τά ἀνάλογα πακέτα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,γιά νά διαμορφώσουν,"ἐπιτέλους" λένε,τήν ἐν λόγῳ ὁδόν !

Θά γίνουν μεγάλα πράγματα ! Τί ποδηλατόδρομοι,τί πεζοδρόμια περίοπτα.τί χώρους συναναστροφῶν(!!!),ναί ὅλα αὐτά !

Καί μάλιστα,ὁ δήμαρχος ἔκανε καί μίαν ὁλόκληρον παρουσίασιν μέ καλεσμένους ὅλους τούς Ναυπλιεῖς ! Τώρα θά μοῦ πῆς ποιοί πῆγαν; Ἔ, αὐτοί πού δέν ἔχουν,προφανῶς ἄλλα προβλήματα...


Τί λέτε μωρέ ; Ποῦ ἀπευθύνεσθε; Μήπως ἔχετε λησμονήσῃ σέ τί ἐποχές ζοῦμε; Μήπως ἀγνοεῖτε πώς δεκάδες συμπολίτες μας, περιμένουν καθημερινῶς,στήν οὐρά γιά ἕνα πιάτο φαΐ; Μήπως ξεχνᾶτε ὅτι μία μεγάλη πλειοψηφία τῶν κατοίκων τοῦ Ναυπλίου δέν μπορεῖ νά ἀνταπεξέλθη σέ ὑποχρεώσεις καθημερινῆς φύσεως,σέ λογαριασμούς ΔΕΚΟ,σέ βασικές ἀνάγκες τῶν παιδιῶν τους; Τί λέτε πώς τούς νοιάζει καί τούς ἀπασχολεῖ ἐάν ἡ Αἰγίου παραμείνει ὡς ἔχει ἤ θά ἀλλάξῃ; Δέν νομίζω...

Εἶναι σάν νά μοῦ λέτε : ἔχεις ἕνα καλύβι καί σοῦ προσφέρω χρήματα νά φτιάξῃς κῆπο,γκαζόν καί πισίνα ! Κάτι τέτοιο εἶναι ἡ προσφορά τῆς Ε.Ε. ! Μόνον πού ἡ Ε.Ε. τά προγράμματα αὐτά δέν τά ἔβγαλε γιά παρόμοιες περιπτώσεις κρατῶν -μελῶν. Ἀλλά γιά ἐκεῖνα τά μέλη της τά ὁποῖα ἔχουν τακτοποιήσει τά βασικά θέματά τους,στίς πόλεις τους,πού ἔχουν πρό πολλοῦ δομηθῆ ὡς κοινωνίες ἄρτιες κι'ἔχουν πρωτίστως φροντίσῃ γιά τά ἔργα ὑποδομῆς πού θά ἐξυπηρετοῦν ἄριστα τούς πολίτες τους !

Ἔτσι εἶναι κύριοι τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς τοῦ Ναυπλίου !

Ὄχι,νά προχωροῦμε στούς δρόμους καί νά πέφτουμε ἀπό λακκοῦβα σέ λακκοῦβα μέ τόν φόβο μήπως καί σκοτωθοῦμε ! Ὄχι, νά εὐχώμαστε νά ἔχουν καλόν φωτισμό τά ἐμπορικά μαγαζιά τῶν συνοικιῶν,γιά νά κυκλοφοροῦμε τίς νύκτες ! Ὄχι, νά ἀγοράζουμε τά ἐμφυαλωμένα νερά γιατί φοβώμαστε μήπως πάθουμε καμμία δυσεντερία ἀπό τό νερό τῆς ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΗΣ ΔΕΥΑΝ ! Ὄχι,νά ἔχουν μιζεριάσῃ τά χωριά πού ἔχουν ἐνταχθῆ στόν Δῆμο μας !

Καί πάρα πολλά ἀκόμη, πού πέραν τοῦ κέντρου τοῦ Ναυπλίου πού φροντίζετε νά φαίνεται ...πολιτισμένο (ὄχι πάντα ἐπιτυχῶς) ἀποτελοῦν σοβαρά,πολύ σοβαρά προβλήματα καί πού φαίνεται δέν ἔχετε καί τήν διάθεσιν νά λύσετε...

Διότι θά ἦταν πολύ σπουδαῖον,κύριε Δήμαρχε καί λοιπή δημοτική άρχή,νά ἀγωνιούσατε πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς πολιτισμένης διαβιώσεως τῶν δημοτῶν σας,μέ τίς ἀνάλογες παροχές πού ἀρμόζουν σέ κράτη πολιτισμένα καί ἄς ἀφήνατε τίς φανφάρες τῶν διαμορφώσεων τῶν διαφόρων ὁδῶν,πού ἐδῶ πού τά λέμε,ἡ συγκεκριμένη δέν ἔχει καί τίποτα ἰδιαίτερα προβλήματα...


Ἀλλά,βλέπεις σέ τέτοιες περιπτώσεις (καί ἐννοῶ αὐτές τῶν χρηματοδοτήσεων ἀπό τά πακέτα τῆς Ε.Ε.) εἶναι πολλά τά λεφτά... Ὅπως καί ἡ αὔξησις τῆς ἀξίας τῶν παρακειμένων καταστημάτων καί οἰκιῶν ! Καί ὁ νοῶν νοείτω ...

Καί μετά μᾶς φταῖνε τά διάφορα περιοδικά καί οἱ δημοσιεύσεις τους : Charlie Hebdo: Σώστε την Ευρώπη, πνίξτε έναν Έλληνα

Ἔμ,πῶς νά μήν τά ἀκούμε τέτοια σχόλια ἀφοῦ : "ἐδῶ, ἡ ἀλεποῦ δέν χωροῦσε στήν φωλιά της,κολοκύθια ἔσερνε" ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου