" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

Καλή χρονιά Σοφία,καλή χρονιά Διηνέκη


Στά φιλικά μου ἱστολόγια, «Φιλοσοφία -Ἔρευνα»   καί «Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως»
εὔχομαι ἡ νέα χρονιά νά φέρῃ Ὑγείαν,Χαράν,Ἀγάπην καί κυρίως μεγάλη δύναμιν γιά τόν δύσκολον ἀγῶνα πού διεξάγουμε εἰς κάθε ἐπίπεδον ! 
Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου