" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Τά σατανικά σχέδια τῆς «μαύρης ἀριστοκρατίας» - Πανεπιστημιακές ἀδελφότητεςγνωστικό σύμβολο
Η “γνώση” (ή γνωστικισμός) είναι ένα φιλοσοφικό-θρησκευτικό ρεύμα που έχει τις ρίζες του στην ανατολή και σε μία περίοδο που δεν έχει απόλυτα προσδιοριστεί, αν και η πιο πιθανή χρονολογία είναι αυτή μετά το 70 μ.Χ.. Στη συνέχεια, εμφανίζεται και μορφοποιείται οριστικά μέσα από το χωνευτήρι που υπήρξε η ελληνιστική κουλτούρα. ...
...
Ο γνωστικισμός άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη επίδραση γύρω στο 2 μ.Χ. αιώνα, όταν δηλαδή ήρθε σε επαφή με το χριστιανισμό και πρακτικά άρχισε να τον υπονομεύει.

...  μια σειρά από θέσεις του εξακολουθούν να υπάρχουν στη γνωστική νοοτροπία.

Αυτές οι θέσεις είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: 

1. Ο κόσμος είναι μία υποβαθμισμένη πραγματικότητα, σκοτεινή και διεφθαρμένη, από την οποία πρέπει να απελευθερωθούμε.
2Υπάρχουν μερικοί “εκλεκτοί” άνθρωποι, οι “γνωστικοί” (Σ.τ.Μ. ή οι “πνευματικοί”  όπως προτιμούσαν να λέγονται στην αρχαιότητα) που κατέχουν μία  γνώση η οποία έχει τη δύναμη να σώσει τον άνθρωπο.
3. Στους “εκλεκτούς” είναι δυνατόν, χάρη της σωτήριας γνώσης που κατέχουν, να καταργήσουν κάθε όριο και φραγμό. Είναι δηλαδή σε θέση να απαλείψουν κάθε ατέλεια και να δημιουργήσουν έναν τέλειο κόσμο ...
4. Αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι, είναι σε θέση να σωθούν από μόνοι τους και χωρίς τη βοήθεια του Θεού από την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Είναι δηλαδή αυτάρκεις στην εξιλέωση.
5. Εν όψει της συνολικής αναγέννησής του κόσμου, της πλήρους μεταμόρφωσής του, ο γνωστικός αρνείται το νομικό δίκαιο και το κράτος, τα όρια του νόμου του είναι αδιάφορα.
6. Ο γνωστικός απορρίπτει τον ηθικό νόμο, δεν δεσμεύεται από κανέναν ηθικό κανόνα, ακόμη και η πιο αποτρόπαιη βία μπορεί να δικαιολογηθεί εάν αυτός είναι ο θύτης.
...
Ἀντίθεσις μέ τόν Χριστιανισμό :

1. Για το χριστιανισμό ο κόσμος είναι καλός, διότι δημιουργήθηκε από το Θεό αλλά και γιατί ο ίδιος ο Θεός ενσαρκώθηκε στον κόσμο
2. Δεν υπάρχει μία γνώση που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο από μόνη της, διότι για το χριστιανισμό η πίστη είναι αναγκαία για τη σωτηρία αλλά επίσης είναι αναγκαίες και οι αγαθές πράξεις.
3. Στο χριστιανισμό δεν υπάρχουν “τέλειοι” άνθρωποι, οι οποίοι κιόλας δεν δεσμεύονται από τους νόμους (κρατικούς και ηθικούς).
4. Τα περιεχόμενα της χριστιανικής πίστης δεν προορίζονται μόνο για έναν κλειστό κύκλο μυημένων, αλλά απευθύνονται σε όλους.
5 Οι άνθρωποι, χωρίς τη Χάρη του Θεού, δεν μπορούν να σωθούν από μόνοι τους
6. Το κράτος και οι νόμοι (φθάνει να μην είναι άδικοι) είναι τρόποι μέσω των οποίων οι άνθρωποι κανονίζουν τη ζωή τους προς όφελος του κοινού καλού, κατά συνέπεια πρέπει να ακολουθούνται.
7Ο φυσικός ηθικός νόμος πρέπει να είναι σεβαστός. 

...ο μαρξισμός υπήρξε μία επαναπαρουσίαση του γνωστικισμού, αυτή τη φορά υλιστικά μορφοποιημένου.
...η επαναπρόταση του γνωστικισμού είναι επίσης εμφανής και στη ριζοσπαστική σύγχρονη σκέψη και σε μερικές παραλλαγές του φεμινισμού.
( Ἀποσπάσματα ἀπό τό θέμα τοῦ Θεοδότου Η «ΓΝΩΣΗ» )

Απ’ την αρχή του 18ου αιώνα, διάφορες δοξασίες που περιελάμβαναν στοιχεία μεσαιωνικού μυστικισμού, εβραϊκής Καμπαλά, αρχαίου παγανισμού και γνωστικισμού (ο απόηχος των Καθαρών, Βογόμιλων κλπ) και μέχρι τότε κυκλοφορούσαν ως ένα υπόγειο αφανές ρεύμα, διοχετεύτηκαν μέσα στις νέο- σχηματιζόμενες μασονικές στοές. Στην ουσία βέβαια, ο βασικός πυρήνας αυτής της απόκρυφης θρησκείας των στοών ήταν ο γνωστικισμός...Στηριζόμενες σε αυτό το πιστεύω, οι στοές και άλλες παρεμφερείς οργανώσεις άρχισαν να επεξεργάζονται μία ολοκληρωμένη άποψη, ένα σχέδιο για την επιβολή μιας ριζικής θρησκευτικής, πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής ή καλύτερα ανατροπής
...Οι στοές ακολούθησαν την εξής στρατηγική: δεν δήλωναν ‘θέση’ αλλά ‘άρνηση’, δηλαδή δεν πρότειναν δημόσια αυτή τη νέα θρησκεία (θέση) αλλά διαδήλωναν την άρνηση τους στο υπάρχων θρησκευτικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Δεν δήλωναν τι ήθελαν αλλά τι δεν ήθελαν. Αυτή η στρατηγική ήταν λογική διότι εάν πρότειναν ανοιχτά τη νέα θρησκεία τους, σε έναν κόσμο χριστιανικά γαλουχημένο, φυσικά η αντίδραση θα ήταν τεράστια...αντικατέστησαν τις χριστιανικές εορτές με παγανιστικές ή με εορτές προς τιμή της θεάς Λογικής, οι αρχιτέκτονες έφτιαχναν τα δημόσια κτήρια υπό μορφή πυραμίδας, έκαναν φεστιβάλ στα οποία τιμούσαν το ‘υπέρτατο ον’ του σύμπαντος (ή τον ‘αρχιτέκτονα του σύμπαντος’) κλπ. 

...ο γνωστικισμός δεν εστιάζεται στη λατρεία του δικού του θεού αλλά αφιερώνει τις δυνάμεις του στη μάχη εναντίον του θεού δημιουργού αυτού του κόσμου. Η άρνηση αυτού του θεού και των επί της γης εκπροσώπων του, (δηλ. ανθρώπων, νόμων, θεσμών κλπ) αποτελεί για το γνωστικισμό θρησκευτική λειτουργία. Ο γνωστικισμός είναι ουσιαστικά η θρησκεία της ἀρνησης. Η επανάσταση ήταν η επανάσταση της άρνησης.

(  Ἀπόσπασμα ἀπό τό θέμα τοῦ Θεοδότου: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ;)

Καί πῶς φαντάζεστε ὅτι μποροῦσαν νά περάσουν ὅλα αὐτά σ᾿ἕναν κόσμο πού στεκόταν σέ παλαιές,παραδοσιακές καί ἄμεσα ἐξαρτώμενες ἀπό τήν θρησκεία ἀξίες; Μά ὁ καλλίτερος καί πλέον οὐσιαστικός τρόπος τῆς κοινωνικῆς μετάλλαξης δέν θά μποροῦσε νά εἶναι ἄλλος ἀπό τήν ἐκπαίδευσι τῶν νέων ἀνθρώπων.Ἐκείνων πού θά γίνονταν οἱ βάσεις αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς.Σιγά-σιγά καί μέ ἀπέραντον ὑπομονή,θά ἔριχναν τό δηλητήριό τους μέσῳ τῆς ἐκπαιδεύσεως. Καί φυσικά ἡ ἐπιλογή τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαιδεύσεως,Πανεπιστήμια,εἶχε ἀκριβῶς τά ἄτομα μέ τήν ἰδανική ἡλικία πού θά γίνονταν τά τέλεια ὅργανά τους λόγῳ τῶν ἰδιαιτεροτήτων τῆς ἡλικίας ( ἀναζήτησις,ἐπαναστατικότητα,ἀμφισβήτησιν κ.λπ.). Κυρίως ὅμως μέσα ἀπό αὐτά τά ἀνώτατα σχολεῖα θά ἐπιλέγονταν τά κατάλληλα ἄτομα γιά νά γίνουν μπροστάρηδες,προωθητές τῶν γνωστικῶν ἰδεολογημάτων καί κυρίως θά προωθοῦνταν σέ ἀνώτερες κι᾿ἀνώτατες κοινωνικο/πολιτικές βαθμίδες ὥστε νά βοηθήσουν ἀποτελεσματικῶς τό «χτίσιμο» τῆς γνωστικῆς κυριαρχίας στόν κόσμο τοῦ μέλλοντος...

Πᾶμε νά ᾿δοῦμε τό εἶδος τῶν «μυστικῶν ἑταιρειῶν» ἤ μασσωνικῶν στοῶν,πού ἐπιλέχθηκε νά δημιουργηθῇ μέσα σ᾿αὐτά τά ἀνώτατα ἱδρύματα.Ἀδελφότητες ἤ «Κοινωνία Τιμῆς» βαπτίσθηκαν : 

Κολεγιακές και πανεπιστημιακές αδερφότητες

Οι κολεγιακές και πανεπιστημιακές αδερφότητες ή ελληνικές αδερφότητες (αγγλικά: Greek fraternities -αντρικές- και sororities -γυναικείες-) είναι κοινωνικοί οργανισμοί και σύνδεσμοι στα κολλέγια και πανεπιστήμια. Εμφανίζονται κυρίως στις ΗΠΑ και στις Φιλιππίνες, και σε μικρότερο βαθμό στην Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, και Καναδά, ενώ παρόμοιοι οργανισμοί υπάρχουν και σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία. Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός γραμμάτων του ελληνικού αλφάβητου ως ονομασία του συνδέσμου, κάτι που κάνει τους οργανισμούς αυτούς να αναφέρονται και ως Ελληνικοί οργανισμοί (Greek clubs/organizations), και οι μετέχοντες σε αυτούς ως Έλληνες (Greeks)
....
Οι αδερφότητες αυτές συχνά κατηγορούνται ως ελιτιστικές και μισογυνιστικές και ως επωαστήρες κοινωνικών διακρίσεων και ευνοιοκρατίας σε ύστερα στάδια της ζωής μετά το κολέγιο και του πανεπιστημίου, ενώ η επιρροή τους σε ότι αφορά τα ανώτερα και ανώτατα πολιτικά, δικαστικά και οικονομικά αξιώματα είναι σημαντικά υψηλή καθώς μεγάλο ποσοστό των ατόμων που στελεχώνουν τις θέσεις αυτές προέρχονται από αδερφότητες...(ἐδῶ)


(φωτό)

Ἑλληνικά γράμματα καί ῥητά χρησιμοποιοῦνται στίς μικρές-σχολικές «μασσωνικές στοές». Τό γιατί δέν εἶναι καί πολύ δύσκολο νά τό καταλάβῃ κανείς.Ὅ,τι ἔκαναν καί οἱ γνωστικοί.Ἐνσωμάτωσις τῆς Ἑλληνικῆς Γνώσεως,πρός προσέλκυσιν κορόϊδων,ἀφελῶν,ἀδαῶν.Ἄς τούς μπάσουμε μέσα,σοῦ λέει καί μετά ξέρουμε πώς θά κάνουμε τήν δουλειά μας...Θαμπώνονταν,οἱ ἀφελεῖς νεοφερμένοι,ἀπό τίς ῥήσεις τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων Φιλοσόφων,πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἐπικεφαλής,τούς ὁποίους ἔβλεπαν σάν διάνοιες,φωστῆρες,γνῶστες καί παραδίδονταν στά χέρια τους καί πλάθονταν ὅπως ἐκεῖνοι,οἱ «γνῶστες» πίστευαν πώς θά τούς φανοῦν χρήσιμοι.Οἱ χρήσιμοι βλάκες,μέ ἄλλα λόγια πού γίνονταν τά ἀπόλυτα δουλικά τους. Σαφῶς καί ὑπῆρχαν ἀνάμεσα στούς μυημένους καί ὅμοιοι,ὡς πρός τά πιστεύω καί ὄχι μόνον,τῶν ἡγητόρων ἀλλά αὐτοί προορίζονταν γιά τά μεγάλα ...ἀξιώματα...

Οι μετέχοντες σε αδερφότητες εμφανίζονται να είναι 3 φορές πιθανότερο να τελέσουν βιασμό σε σχέση με μη μέλη και τέτοιες συμπεριφορές ενθαρύνονται από το γενικότερο σεξιστικό κλίμα και νοοτροπία κυριαρχίας, εξουσίας και κάλυψης...Η μεταχείριση των υποψηφίων μελών κατά το στάδιο των δοκιμασιών τους, και ιδιαίτερα το στάδιο της διαβολοβδομάδας, αποτελείται από φυσικές και νοητικές διαδικασίες οι οποίες μπορεί να φέρουν τους υποψηφίους στα άκρα ή και να τους προκαλέσουν ζημιά,μέσω διαδικασιών όπως στέρηση ύπνου, στέρηση αισθήσεων, χτυπήματα, παρατεταμένη στάση σε άβολες θέσεις, και σπανιότερα σημάδεμα, κλύσματα, ούρηση πάνω στους υποψηφίους, και κατανάλωση χαλασμέων τροφίμων...(ἐδῶ)

Νομίζετε πώς αὐτά τά ἔκαναν καί τά κάνουν ( δέν ἔχουν σταματήση τίποτα ἀπολύτως ἀπό ὅλα αὐτά νά συμβαίνουν μέχρι σήμερα) γιά δοκιμασίες; Δέν νομίζω...Γιά νά θυμηθοῦμε : 

Ο Jacob Frank δίδαξε «αγιότητα μέσω της αμαρτίας» και ότι το «καλό» θα έρθει μέσω του θριάμβου του Κακού Αυτό που απαγορεύεται θα επιτρέπεται συμπεριλαμβανομένων της μοιχείας, της αιμομιξίας και της παιδοφιλίαςΓια να ανέβει κανείς πρέπει πρώτα να πέσει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό εάν πρώτα δέν πέσει στους πρόποδές του. Γι 'αυτό πρέπει να κατεβούμε, να κατρακυλήσουμε στο τελευταίο σκαλί, γιατί μόνο τότε μπορούμε να ανεβαίνουμε απεριόρισταΚαμία περιοχή της ανθρώπινης ψυχής δεν μπορεί να παραμείνει ανέγγιχτη από αυτόν τον αγώνα... 
...Ο Τζέικομπ Φρανκ ανέστρεψε την αλήθεια. «Εφόσον δεν μπορούμε όλοι να είμαστε άγιοι, ας είμαστε όλοι αμαρτωλοί»Εμπνευσμένος από τον Σατανάέγραψε το δόγμα του Αντίχριστου που επέτρεψε οργιώδεις τελετές - αιμομιξίαβιασμό και σεξουαλική επαφή με παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της σοδομίας σε νεαρά αγόριαΟ Λούσιφερ κηρύχθηκε «αληθινός θεός». Η μαγεία και οι σατανικές τελετές εισήχθησαν με θυσίες ζώων και ανθρώπων. Το 1755, ο Τζέικομπ Φρανκ δημιούργησε ένα επίσημο σώμα πιστών στην Καμπάλα, το οποίο έγινε γνωστό ως Ζοχαριστές.ἐδῶ -ἀπό τό θέμα :Τά σατανικά σχέδια τῆς «μαύρης ἀριστοκρατίας»)

Μοιάζουν οἱ πρακτικές; Μοιάζουν οἱ «ἰδεολογίες»; Μά φυσικά,ἀφοῦ πρὄκειται ἀκριβῶς γιά τήν ἴδια σέκτα ! Τό ἄκρον ἄωτον ὅμως εἶναι πού ἔχουν τό ἀπύθμενο θράσος νά διακηρύσσουν πώς αὐτές οἱ ἀδελφότητες εἶναι εἴδη κοινωνιῶν προασπίσεως τῆς τιμῆς ! Ποίας τιμῆς,ἀλήθεια; Ἄ,ναί τῆς τιμῆς τῶν ἀνεστραμμένων ἐννοιῶν τοῦ Σαββαταϊσμοῦ καί τοῦ Φρανκισμοῦ ! 

Καί ὅλα αὐτά μέσῳ τῆς βεβηλώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος ! Ἀφοῦ αὐτός εἶναι ὁ ἐχθρός τους.Αὐτός εἶναι ὁ κίνδυνος γι᾿αὐτούς τούς σατανάδες,πού πρέπει νά δυσφημιστῇ,νά βεβηλωθῇ,νά ἐκλείψῃ ἐν τέλει...

Ἕ,γνωστικά σύμβολα ! Ἔ,οἱ δύο πυλῶνες γώγ καί μαγώγ,πού ῥέουν τό «φῶς τῆς γνώσεως» !Καί κυρίως ὁ μύστης!  Σκέτη μασσωνία ! φωτό

Τί εἶναι ἡ Honor Society :

 Στις Ηνωμένες Πολιτείες , μια κοινωνία τιμής είναι ένας οργανισμός κατάταξης που αναγνωρίζει την αριστεία μεταξύ των συνομηλίκων. Πολλές κοινωνίες αναγνωρίζουν διάφορους τομείς και περιστάσεις. Το Τάγμα του Βέλους , για παράδειγμα, είναι η Εθνική Εταιρεία Τιμών των Προσκόπων Αμερικής. Κυρίως, ο όρος αναφέρεται σε εκπαιδευτικές κοινωνίες τιμής , σε εκείνες που αναγνωρίζουν μαθητές που υπερέχουν ακαδημαϊκά ή ως ηγέτες μεταξύ των συνομηλίκων τους, συχνά μέσα σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό κλάδο...(ἐδῶ)

Μεγάλη «τιμή» ν᾿ἀνήκεις σέ τέτοιες ἀδελφότητες,ἔτσι; 

Ἄς ᾿δοῦμε κάποιες : 

Ένα κρύο απόγευμα του Δεκεμβρίου του 1776, πέντε φοιτητές του Κολλεγίου William και Mary περπατούσαν κατά μήκος της οδού Δούκας του Γκλούσεστερ στο Williamsburg πηγαίνοντας στην ταβέρνα Raleigh. Συγκεντρώθηκαν στο Apollo Room με υψηλό σκοπό. Ήρθαν για να ιδρύσουν το Phi Beta Kappa.


Το δωμάτιο Apollo «είχε ᾿δεί» ιστορικές συναντήσεις πριν. Το 1769 και πάλι το 1774 το Virginia House of Burgesses ( το νομοθετικό τμήμα της Βουλής,της διοίκησης της Βιρτζίνια-το 1776 είχε κηρύξει την ανεξαρτησία της απο την Μ.Βρεττανία-) συγκεντρώθηκε στο Raleigh αφού οι κυβερνήτες διέλυσαν την εκλεγμένη συνέλευσή τους Το 1773, ο Richard Henry Lee, ο Thomas Jefferson, ο Patrick Henry, ο Francis Lightfoot Lee και ο Dabney Carr συναντήθηκαν στην ταβέρνα και πρότειναν τη δημιουργία μόνιμης επιτροπής επικοινωνίας - ήταν το πρώτο βήμα προς την ένωση των αμερικανικών αποικιών.

φωτό

Εκείνη τη νύχτα, ο Τζον Χιθ, δεκαπέντε ετών, οδήγησε πέντε φίλους στο Ράλεϊ, για να πυροδοτήσει την επανάσταση όχι ενάντια στο στέμμα αλλά ενάντια στην κατάσταση των φοιτητικών εταιρειών του κολεγίου. Το Phi Beta Kappa έγινε η πιο σημαντική κοινωνία τιμής του έθνους, το κλειδί της ένα πολυπόθητο σύμβολο ακαδημαϊκού επιτεύγματος...

John Heath,ἱδρυτής καί πρῶτος πρόεδρος τῆς ΦΒΚ (φωτό)
...
Δεκαεπτά πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν μέλη, συμπεριλαμβανομένων των John Quincy AdamsTheodore και Franklin RooseveltWoodrow WilsonDwight EisenhowerJimmy CarterGeorge HW Bush και Bill ClintonΔέκα προϊστάμενοι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων ο Τζον Μάρσαλ ,Τζον Ρόμπερτς καθώς και 136 βραβευμένοι με Νόμπελ.
Οι Leonard BernsteinPearl BuckGlenn CloseFrancis Ford CoppolaBetty FriedanNathaniel HawthorneGloria SteinemPaul Robeson και Booker T. Washington εξελέγησαν όλοι στο Phi Beta Kappa.

Επίσης ο John D. Rockefeller Jr., γιος του πλουσιότερου άνδρα της Αμερικής ήταν μυημένος στο ΦΒΚ του παραρτήματός του στο Πανεπιστήμιο Brown,το 1897. Ακόμη ο Αιδεσιμότατος Δρ. WAR Goodwinεφημέριος της εκκλησίας Bruton Parish του Williamsburg, στον οποίο δόθηκε ένα χρυσό κλειδί Phi Beta Kappa στην 130η επέτειο από την ίδρυση της κοινωνίας. Οι αδελφότητα Phi Beta Kappa και τα παραρτήματά της αποδείχτηκαν καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση του τη;πόλης του Williamsburg.


Το 1924 ο Rockefeller, ένας γερουσιαστής του Phi Beta Kappa - ο γερουσιαστής που είναι το εθνικό κυβερνητικό όργανο - παρακολούθησε ένα συμπόσιο στη Νέα Υόρκη που επικεντρώθηκε στη συγκέντρωση κεφαλαίων για μια προτεινόμενη εθνική αίθουσα μνημείων Phi Beta Kappa στο William and Mary. ..Ο Goodwin γνώρισε τον Rockefeller εκείνο το βράδυ και τον προσκάλεσε να επισκεφτεί το Williamsburg. Ο Ροκφέλερ είπε ότι θα ήθελε να επισκεφθεί κάποια μέρα.Τον Μάρτιο του 1926, ο Rockefeller συνδύασε μια επίσκεψη στο Hampton Institute, το οποίο είχε υποστηρίξει για χρόνια, και μια εκδρομή στο Williamsburg, ίσως για να επιθεωρήσει την πρόοδο στο νέο Phi Beta Kappa Memorial Hall που χτιζόταν μέσω του ταμείου του...Τον Νοέμβριο, ο Rockefeller επέστρεψε για τα εγκαίνια του Phi Beta Kappa Memorial Hall ... Στο δείπνο εκείνο το βράδυ, ο Goodwin κάθισε δίπλα στον Rockefeller, και μίλησαν όχι μόνο για την αποκατάσταση του Wren, αλλά για την ανοικοδόμηση του Καπιτωλίου και του Raleighκαι για εξαγορές σε όλη την πόλη προς όφελος του κολεγίου. Ο Rockefeller εξουσιοδότησε τον Goodwin να φτιάξει τα σχέδια. Το 1927, ο Rockefeller ανέλαβε να αναπλάσει την πόλη...(Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τήν ἐξέλιξι τῆς ἀδελφότητος καί τά παραρτήματά-πλοκάμια της σέ ἑκατοντάδες Πανεπιστήμια τῶν ΗΠΑ ἐδῶ)

Η Phi Beta Kappa Society ( ΦΒΚ ) είναι η παλαιότερη ακαδημαϊκή αδελφότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και συχνά περιγράφεται ως η πιο διάσημη,  λόγω της μακράς ιστορίας και της ακαδημαϊκής επιλεκτικότητάς της. Το Phi Beta Kappa στοχεύει στην προώθηση και την υπεράσπιση της αριστείας στις φιλελεύθερες τέχνες και τις επιστήμες , καθώς και στην προσέλκυση των πιο σημαντικών φοιτητών τεχνών και επιστημών σε αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια.  Ιδρύθηκε στο Κολέγιο William και Mary στις 5 Δεκεμβρίου 1776 ως η πρώτη κολλεγιακή αδελφότητα με ελληνικά γράμματα ως αρχικά και ήταν από τις πρώτες κολλεγιακές αδελφότητες

Τό «κλειδί»  πού ξεκλειδώνει τήν γνώσιν μέσῳ τῆς μασσωνίας ...

Το Phi Beta Kappa ( ΦΒΚ ) σημαίνει Φιλοσοφία Βίου Κυβερνήτης ( Philosophia Biou Kybernētēs ), που σημαίνει "Η αγάπη της μάθησης [φωτισμένη σοφία-γνώση] είναι ο οδηγός [φωτισμένος τιμονιέρης/ηγέτης] της ζωής"....Σύμφωνα με το Phi Beta Kappa, ο οργανισμός έχει παραρτήμτα στο, 10% περίπου των Αμερικανικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και περίπου το 10% των πτυχιούχων τέχνης και Επιστημών αυτών των σχολείων, καλούνται να ενταχθούν στην αδελφότητα...Η Phi Beta Kappa Society είχε την πρώτη της συνάντηση στις 5 Δεκεμβρίου 1776 στο College of William and Mary στο Williamsburg της Βιρτζίνια από πέντε φοιτητές, με τον John Heath ως πρώτο πρόεδρό του. Η ΦΒΚ δημιούργησε το προηγούμενο για την ονομασία αμερικανικών κολεγιακών αδελφοτήτων με τα αρχικά γράμματα ενός μυστικού ελληνικού ρητού... κάποια από τα μέλη της ΦΒΚ,αργότερα έγιναν μασσῶνοι... 
...Στη δεκαετία του 1960, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Vanderbilt Donald Davidson ισχυρίστηκε ότι η Phi Beta Kappa ήταν υπό την επιρροή των κομμουνιστών  (ἀπό ἐδῶ ὅπου μπορεῖτε νά διαβάσετε καί κάποιες ἐρμηνεῖες περί τοῦ συμβόλου/κλειδιοῦ καί τίς ἀπεικονίσεις σ'αὐτό, τῆς ἀδελφότητος. Ἄν καί νομίζω πώς εἶναι καταφανεῖς,οἱ συμβολισμοί...)

Η Εθνική έδρα του Phi Beta Kappa Society βρίσκεται στην ιστορική γειτονιά Dupont Circle της Ουάσιγκτον DC (φωτό)


Το Dupont Circle είναι ένας κυκλικός κόμβος κυκλοφορίας, πάρκο και ιστορική συνοικία στη βορειοδυτική Ουάσιγκτον DC...Ο κύκλος κυκλοφορίας περιέχει το Dupont Circle Fountain στο κέντρο του.

φωτό
Η γειτονιά είναι γνωστή για την υψηλή συγκέντρωση πρεσβειών και δεξαμενών σκέψης . Το Dupont Circle BID είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της περιοχής....(ἐδῶ)

Διαβᾶστε :10 πράγματα πού ἴσως δέν γνωρίζετε γιά τό Dupont Circle Fountain. Πολύ ἐνδιαφέρον! Κυρίως οἱ συμβολισμοί ! Ἀπίστευτο πόσο πονηροί εἶναι ! ! ! Οἱ DuPont ἐννοῶ...   φωτό 

Η Dupont Circle Κρήνη, επισήμως γνωστή ως Υποναύαρχος Samuel Francis Dupont Memorial Fountain , είναι μια βρύση που βρίσκεται στο κέντρο της Dupont Circle στην Washington, DC τιμά τον Υποναύαρχο Samuel Francis Du Pont , έναν εξέχοντα Αμερικανό αξιωματικό του ναυτικού και μέλος της οικογένειας Du Pont. Το σιντριβάνι αντικατέστησε ένα άγαλμα του Du Pont που εγκαταστάθηκε το 1884.Το σιντριβάνι είναι ένα από τα δεκαοκτώ μνημεία του Εμφυλίου Πολέμου που συλλέγονται στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Χώρων το 1978
Η μαρμάρινη βρύση, η οποία είναι διακοσμημένη με τρία αλληγορικά γλυπτά, στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη βάση και περιβάλλεται από μια ανοιχτή πλατεία. Το σιντριβάνι και το περιβάλλον πάρκο ανήκουν και συντηρούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πάρκων , μια ομοσπονδιακή υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ....( ἀπό ἐδῶ)

φωτό Κῦττα πόζες,οὔτε βασιλική οἰκογένεια νά ἦταν...

Η οικογένεια Du Pont είναι μια εξέχουσα αμερικανική οικογένεια... προπάτοράς της ο Pierre Samuel du Pont de Nemours (1739-1817). Ήταν μια από τις πλουσιότερες οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα μέσα του 19ου αιώνα, κτίζοντας την περιουσία της βασισμένη στην επιχείρηση πυρίτιδας . Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, επέκτεινε τον πλούτο της μέσω της χημικής βιομηχανίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας,με ουσιαστικά ενδιαφέροντα στο DuPont εταιρεία,General Motors , και διάφορες άλλες εταιρείες...

( Διαβᾶστε τήν ἱστορία τῆς οἰκογενείας,ἐδῶ,ἡ ὁποία ἔχει καταγωγή ἀπό τήν Βουργουνδία τῆς Γαλλίας.«Εὐγενεῖς»  τῇ καταγωγῇ ( ἐξ οὖ καί τό De) καί γάλλοι προτεστάντες (Ουγενότοι)....Ἦρθαν ἀπό τήν Γαλλία καί μέ τήν πυρίτιδα,ἀφοῦ ἔβαλαν καί τόν Σαμουήλ-Φράνσις ( μήν ξεχνᾶμε καί τήν καταγωγή,ντούμπλεξ) στόν ἀμερικανικό στρατό,γιά νά ἔχουν τίς «ἄκρες» πούλαγαν ἀβέρτα τήν πυρίτιδα στούς πολέμους -αμεριανο-μεξικανικό καί ἐμφύλιο. Καί τό χρῆμα ἐρχόταν μέ τά τσουβάλια στά ταμεῖα τῶν «εὐγενῶν» Ντέ Πόντ !Νά σημειώσουμε πώς τό συγκεκριμένο μνημεῖο-κρήνη,κατασκευάσθηκε μέ χρήματα τῶν Ντυπόντ,ὅπως καί τό μνημεῖο Λίνκολν. Ἔ,δέν ἔπρεπε νά κάνουν ἕνα μνημεῖο σ᾿αὐτόν πού τούς ὡφέλησε;
 Ἔχουν καί οἰκόσημο μέ σύμβολο ἕναν ἀρχαιο-ἑλληνικό κίονα ! Ἰωνικοῦ ῥυθμοῦ...Θά ᾿δεῖτε καί τό οἰκογενειακό τους δένδρο μέ πολλά,πάρα πολλά «ἐπιφανῆ» ὀνόματα.Σχεδόν ὅλα ...)

Δέν μποροῦσε,λοιπόν,ἡ παλαιότερη κολλεγιακή ἀδελφότητα νά ἐπιλέξῃ ἰδανικότερο σημεῖο,γιά τήν ἕδρα της ! Ἄλλως τε ἔτσι καταλαβαίνετε καί μέ ποιόν τρόπο προωθοῦν αὐτούς πού ἐπιθυμοῦν ἐκεῖ ὅπου ἐξυπηρετοῦνται καλλίτερα τά σχέδιά τους. Ἀπό τά Πανεπιστήμια,ὅπου τά παιδιά προσδιορίζουν τά πρῶτα τους βήματα γιά τήν ἐπαγγελματική τους σταδιοδρομία ξεκινᾷ νά χύνεται τό δηλητήριο τοῦ γνωστικισμοῦ/Καμπάλας. Ξεχωρίζουν ἐκείνους πού ἔχουν τίς δυνατότητες ( εὐφυΐα,λόγο καί ἡγετικές ἰκανότητες) καί τούς συμπεριλαμβάνουν στό στρατόπεδό τους γιά νά προωθήσουν τίς «ἀρχές καί ἀξίες τῆς Καμπάλα»,μέ σκοπό τήν καταστροφή τῶν πολιτισμῶν γιά νά βασιλέψουν μετά αὐτοί.Ὅσοι καταλάβουν τούς σκοπούς τους καί κάνουν πίσω,δέν ὑπάρχουν καί πολλές ἐπιλογές γιά τήν σιωπή του,ἰδίως ἄν βρεθῇ στό ἀπέναντι στρατόπεδο.

Θυμᾶστε τήν περίπτωσι τοῦ Κίτσου Μαλτέζου ; 

Ἀξελός -Κύρκος οἱ ἠθικοί αὐτουργοί τῆς δολοφονίας Μαλτέζου.Ὁ πρῶτος ἔγινε «μέγας φιλόσοφος»,ἐν Παρισίοις,ὁ ἄλλος ἐξελήχθη εἰς τόν «Νέστορα» τῆς ἑλλαδικῆς πολιτικῆς...

Η απόφαση για τη δολοφονία του Μαλτέζου ελήφθη σε μια αίθουσα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο «Γραφείο» που έλαβε την απόφαση της δολοφονίας του Μαλτέζου συμμετείχαν ο Λεωνίδας Κύρκος, μαζί με τον Άδωνι Κύρου, ο κομμουνιστής μετέπειτα «φιλόσοφος» Κώστας Αξελός αλλά και ο Γιάννης Σπράοςμετέπειτα οικονομικός σύμβουλος του Κώστα Σημίτη.
...
Τό 1999,στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ νομικοῦ Πέτρου Στάϊκου-Μακρῆ :«Κίτσος Μαλτέζος. Ο αγαπημένος των θεών»,εἷς ἐκ τῶν ὁμιλητῶν,ὁ κομμουνιστής Γρηγόρης Φαράκος εἶπε : «....Οφείλω να εκφράσω την συγνώμη της Αριστεράς, για την δολοφονία αυτού του παιδιού»
Εἶχαν περάσῃ ὅμως 55 χρόνια... ΕΔΩ ) 

Διότι,στήν Ἑλλάδα,γνωρίζετε ποιές ἀδελφότητες κυριαρχοῦν στά Πανεπιστήμια. Οἱ κομμουνιστικές φοιτητικές παρατάξεις. Τοὐλάχιστον,οἱ περισσότεροι θά τό ἔχετε ζήσῃ,ὡς φοιτητές,πώς μέ τό πού πηγαίνει ἕνας νέος φοιτητής,στήν ὅποια σχολή,ἡ πρώτη ἐπαφή πού δέχεται εἶναι ἀπό τούς κομμουνιστές. Καί ξέρετε,αὐτό δέν εἶναι φαινόμενο τῆς μεταπολιτεύσεως,ἴσως ἀπό τό 1974 καί μετά νά εἶναι πιό ἔντονο,καί στίς 2 τελευταῖες δεκαετίες μέ τήν μορφή τοῦ ἀναρχο-κομμουνισμοῦ,ὅμως ὑπῆρχε ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού αὐτός ὁ «ἰός» τοῦ κομμουνισμοῦ πέρασε τά ἑλληνικά σύνορα. Ἄλλως τε,ὅπως ἀναφέρθηκε καί στό ἀρχικό θέμα περί γνωστικισμοῦ : ..ο μαρξισμός υπήρξε μία επαναπαρουσίαση του γνωστικισμού, αυτή τη φορά υλιστικά μορφοποιημένου...

Καί αὐτή τήν ἐπαναπαρουσίασί του τήν βιώνουμε,ἐν ἑλλάδι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ! 

Δέν χρειάζεται νά ἐπεκταθοῦμε σέ ἄλλες ἀδελφότητες ἀφοῦ τό ἴδο ἀκριβῶς γίνεται παντοῦ. Ἀναφέρουμε μόνον τίς παλαιότερες καί ἐκεῖνες πού ἔχουν ἑλληνικό ῥητό : 
ΚΑ 1825,ΧΦ 1824,ΔΦ-1827,ΨΥ-1833,ΔΥ 1834,( «Δικαία Ὑποθήκη»)ΛΙ-1836 τίς ὑπόλοιπες,οἱ ὁποῖες εἶναι δεκάδες,μπορεῖτε νά τίς ᾿δεῖτε ἐδῶ


ΑΚΑΚΙΑ - «Ὡφελούντες ἀνθρώπους» ( 1904,μασονική), ΑΧΡἈνδρίζεσθε» ( νά ἔχετε ἀνδρεία,1895),ΑΔΓΓνωσθέντες έφ φίλων» (1924),ΑΚΛἈλήθεια Καί Λόγος» (1914), ΓΣΤΔελφικός» (1871),ΔΚΕ-«Κήροθεν φίλοι ἀεί» ( ἐγκάρδιοι φίλοι γιά πάντα,1844),ΙΝΔἈδελφοσύνη Αἰώνια»(1994),ΚΑΨτελείωσις,διά φιλανθρωπίαν νόησιν πίστιν»1911,ἀφρο-ἀμερικάνικη,ΛΦΕἩγεμόνες ἐν ἀνθρώποις εἶναι» (1981) ἀσιατική,ΦΔΘ-«Εἷς ἀνήρ,οὐδείς ἀνήρ»(1848),ΦΓΔΦιλότης γλυκυτάτη δυναστεία»(1848),ΦΚΤἌξιος ἐστί ἡ τήν νίκην»(1906),ΠΚΦ-«Οὐδέν διασπάσει ἡμᾶς» (1904),ΨΥἩμῖν συνέπεσε σφόδρα φιλία»(1833),ΣΠΣεβαστή Πίστις»(1897),ΘΧΘηρόποσα χείρ»(1856)

ΦΚΦΦιλοσοφία Kρατείτω Φώτων» Η Αδελφότητα Phi Kappa PhiΦΚΦ ) είναι μια κοινωνία τιμής που ιδρύθηκε το 1897 για να αναγνωρίσει και να ενθαρρύνει την ανώτερη ακαδημαϊκή γνώση χωρίς περιορισμούς ως προς τον τομέα σπουδών και για την προώθηση της «ενότητας και δημοκρατίας στην εκπαίδευση » 
Είναι η τέταρτη ακαδημαϊκή αδελφότητα, στις Ηνωμένες Πολιτείες που οργανώνεται γύρω από την αναγνώριση της ακαδημαϊκής αριστείας, και είναι η παλαιότερη αδελγφότητα όλων των ειδικοτήτων
Το σύνθημα της είναι η «Φιλοσοφία Kρατείτω Φώτων» ( Philosophía Krateítõ Phõtôn), η οποία μεταφράζεται ως "Αφήστε την αγάπη της μάθησης να κυβερνά την ανθρωπότητα", και η αποστολή της είναι "να αναγνωρίσει και να προωθήσει την ακαδημαϊκή αριστεία σε όλους τους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να εμπλέξει την κοινότητα των μελετητών στην υπηρεσία όλων" (ἀπό ἐδῶ)

Τό «Φιλοσοφία κρατείτω Φώτων» κυριολεκτικῶς σημαίνει πώς ἡ Φιλοσοφία ὑπερισχύει ὅλων τῶν «Φώτων» ἐδῶ τό «Φῶς» μέ τήν ἔννοια τῆς θρησκευτικῆς,κυρίως,ἀποκαλύψεως.Ἄλλως τε ὁ Γνωστικισμός,αὐτό τόν ῥόλο εἶχε καί αὐτός ἦταν ὁ σκοπός του: νά σταθῇ ἡ «Γνῶσις» ἀπέναντι στίς ἀποκαλυπτόμενες ἀλήθειες τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ν᾿ἀμφισβητήσῃ,νά πολεμήσῃ.Ὄχι ὅμως καί τίς ἑβραϊκές-γιαχβικές. Ἐκεῖ μᾶλλον ταυτιζόταν μέ τίς Καμπαλιστικές,ἀφοῦ στήν οὐσία ἀπό ἐκεῖ «γεννήθηκε»...
6 σχόλια:

 1. Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΝΕΣΤΑ ΓΟΥΕΜΠΣΤΕΡ, ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΑΝ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΣΑΙΩΝΑ, ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΟΞΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΗΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. ΑΛΛΩΣΤΕ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ, `` Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ``. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΛΛΟΥΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ, ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΗΤΑΝ ΕΥΛΟΓΕΣ ΟΤΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΕΝΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΣΤΟΧΟΣ- ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥΗΣΕΩΝ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΩΝ. ΕΤΣΙ ΕΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΘΕΪΣΤΗΣ, Ο ΘΕΪΣΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΘΕΪΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΕΪΣΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἀννίκερι !

   Ἔτσι ἀκριβῶς λειτουργοῦνν ὅλοι αὐτοί καί ναί,ὁ σκοπός τους αὐτός εἶναι:ἡ πλήρης καταστροφή τοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ ὁποίου οἱ βάσεις θεμελιώθηκαν μέσῳ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Ἑλληνο-Χριστιανισμοῦ,ἐν συνεχείᾳ. Ὁ στόχος τους εἶναι πολύ συγκεκριμένος καί αὐτή ἡ διαπίστωσις εἶναι πολύ θλιβερή,γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες ἀλλά καί ἐκείνους πού ἀγαποῦν τόν Ἑλληνισμό πραγματικῶς.
   Καί ἀκόμη πιό θλιβερό εἶναι πώς αὐτοί εἶναι ἀπολύτως προσδιορισμένοι...

   Ἔχουν τόσο πολύ καλά,γι᾿αὐτούς,ὁργανώσει τό σχέδιό τους καί τόσο καλά ἐκπληρώσει,στόν μέγιστο βαθμό,πού φαίνεται σά νά ἔχουμε φθάση σέ ἕνα σημεῖο μή ἀναστρέψιμο,πλέον.Τό ὅτι τά λέμε,τά γράφουμε καί ἴσως ἀνακαλύπτουμε καί κάτι περισσότερο ὡς τραγική πραγματικότητα,νομίζω,ἐν τέλει,πώς δέν ὁδηγεῖ πουθενά...

   Φαντάζεσαι,κατά τήν γνώμι σου,πώς εἶναι δυνατό νά γίνῃ κάτι πού θά ἀνατρέψῃ,ἔστω καί τήν ὕστατη στιγμή,ὅλο αὐτό τό ἀῤῥωστημένο πρᾶγμα πού λέμε ἀνθρώπινη βίωσις,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο;

   Ἰδού ἡ ἐρώτησις !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀννίκερι καί καλά κι᾿εὐλογημένα Χριστούγεννα !

   Διαγραφή
 2. Αγαπητή Πελασγική, πολύ καλό τό άρθρο σου , αλλά θά μού επιτρέψεις νά παραθέσω τήν γνώμη μου ή οποία έχει σχέση μέ όλα αυτά πού έχω αποκομίσει από τέτοιες μελέτες καί έρευνες εδώ καί χρόνια.
  Τό συμπέρασμά μου είναι πώς παρόμοιες "αδελφότητες" , "μυστικοί κύκλοι" , " μασωνικά παραρτήματα" ή όπως θές πές τα , πάντα θά υπάρχουν καί θά εμφανίζονται. Στόν άνθρωπο βέβαια δέν προσφέρουν τίποτα παρά μόνο βλάβη μπορούν νά τού προκαλέσουν καί τρικυμία εν κρανίω . Ή αναζήτηση τής γνώσης ήταν πάντα ή αφορμή νά δημιουργούνται τέτοιες σέχτες. Όμως , πιά γνώση αναζητούν τελικά; Τό τί είναι ό άνθρωπος; Τί είναι ή ζωή; Ποιός είναι ό Θεός; Πού είναι ό Θεός; Θεωρίες φτιάχνουν καί μαζεύουν γύρω τους κύκλο από ανθρώπους. Μετά κάποιος ηγείται καί έρχεται ή έπαρση τής τάχα δύναμης . Έπειτα νοιώθει ώς Θεός , φτιάχνει καί θρησκεία και θέλει νά ελέγχει ανθρώπους καί φύση . Έτσι καταλήγουμε στούς εξουσιαστές μας. Καί επειδή είναι πολλοί από διαφορετικές πλευρές έρχεται ό μεταξύ τους πόλεμος πού τήν πληρώνουν πάλι οί άνθρωποι. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή κάθισαν σ΄ένα τραπέζι καί είπαν πώς πρέπει νά σταματήσει ή μεταξύ τους φαγωμάρα καί νά δώσουν τό σκήπτρο τής εξουσίας σ΄έναν αφέντη βασιλιά πού θά κυριαρχήσει στόν κόσμο ό οποίος θά πρέπει νά ενωθεί σ΄ένα παγκόσμιο χωριό μέ μιά παγκόσμια θρησκεία καί μιά νέα εποχή ν΄ ανατείλει στήν ανθρωπότητα .
  Κάπως έτσι φθάσαμε εδώ πού φθάσαμε καί ό άνθρωπος είναι θολωμένος καί σκόρπιος χωρίς καθαρή σκέψη καί σκοπό.
  Ή ζωή είναι απλή. Είναι όμορφη . Θά μπορούσε ή ανθρωπότητα νά ήταν ευτυχισμένη . Οί κοινωνίες απλές , λιτές μέ ανθρώπους αγαπημένους μεταξύ τους . Ή φύση μάς τό δείχνει . Τί θέλει κάποιος γιά νά νοιώθει όμορφα; Γεμάτο τό στομάχι γιά νά έχει τήν ενέργεια τής συντήρησης τού σώματος καί μιά φωλιά- μήτρα γιά νά κοιμηθεί. Όλη ή υπόλοιπη ημέρα του καταναλώνετε σέ έργο - εργασία - όργωμα καί όμορφες δημιουργικές σκέψεις . Όταν έχεις αυτά τότε τά έχεις όλα. Όταν πέφτει ή νύκτα κάθε άνθρωπος θά πρέπει νά ευχαριστεί Τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους του . Καί νά ξέρεις πώς όταν τό κάνει , θά τό νοιώθει κιόλας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα ἀγαπητή Σοφία,
  ναί σωστά ὅλα αὐτά πού γράφεις ὅμως ἀφοροῦν ἀνθρώπους συνειδητοποιημένους,ἀνθρώπους πού γνωρίζουν τί θέλουν καί ἐμφοροῦνται ἀπό ἰδέες καί ἀξίες πού ἔχουν ὡς βάσι τόν ἄνθρωπο,τήν Φύσιν,τό μέτρο ! Ὅμως πάντα θά ὑπάρχουν ἐκεῖνοι πού φαντάζονται πώς διαφέρουν,ξεχωρίζουν καί πρέπει νά ἡγοῦνται τῶν ἀνθρώπων ἤ ἔστω νά τούς δείχνουν τό κατά τήν δική τους ἄποψιν τόν δρόμο τῆς ἀληθείας.Ποίας ἀληθείας ὅμως ; Αὐτῆς πού κατά τήν δική τους γνώμι ὑφίσταται ὡς τέτοια.Καί ὁ κάθε ἕνας ἀπό αὐτούς,ἔχει τήν δική του ἀλήθεια.Ὁπότε,ἀντιλαμβάνεσαι ποιό εἶναι τό ἀποτέλεσμα...

  Ἡ ἁπλότης,ἡ λιτότης,ἡ συνειδητοποίησις τῶν ἀξιῶν τῆς βιώσεως τοῦ ἀνθρώπου εἶναι χαρακτηριστικά ἐκείνων πού πραγματικῶς γνώρισαν τήν Ἀλήθεια.Ποτέ,μα ποτέ αὐτοί δέν ἦταν οἱ πολλοί,διότι δυστυχῶς οἱ ...ἀξίες πού προβάλλονται εἶναι κατευθυνόμενες ἀπό ἐκείνους πού θέλουν νά ἄρχουν,παντί τρόπῳ,στόν ἄνθρωπο.Συνεπῶς θά εἶναι,ἡ μεγάλη,συντριπτική πλειοψηφία μέσα στήν πλάνη πού τούς κατευθύνουν ἁπλῶς καί μόνον γιά νά μποροῦν,ἐκεῖνοι ( ἡ «μαύρη ἀριστοκρατία»)νά τά ἔχουν ὅλα στά δικά τους χέρια.

  Ἔτσι εἶναι ὁ κόσμος μας καί μέχρια νά φθάσουμε στό ἐπίπεδο πού περιγράφεις,ἔχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας καί ἴσως νά μήν φθάσουμε,ὡς ἀνθρωπότης,ποτέ...

  Καλησπέρα ἀγαπητή μου Σοφία,καλά κι᾿εὐλογημένα Χριστούγεννα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ακόμα ένα άριστα εμπεριστατωμένο θέμα καί θερμές ευχαριστίες.
  Μία επισήμανση: Η φωτογραφία που δείχνει τόν Τζών Ντ.Ροκφέλλερ Τζούνιορ είναι λάθος καί στήν παρατιθέμενη πηγή, αφού ο εικονιζόμενος είναι ο διάσημος μεγαλοβιομήχανος αυτοκινήτων Χένρυ Φόρντ.
  Δές εδώ:
  https://www.thehenryford.org/images/default-source/explore/henry-ford.jpg?Status=Master&sfvrsn=2
  &
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CF%81%CF%85_%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84

  Εδώ γιά τόν Τζ.Ντ. Ροκφέλλερ :https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller_Jr.

  Καί εδώ:
  https://lh3.googleusercontent.com/proxy/J959mV6G8QtS6IYuli_paANKUSOt-rZQatXUNU1HuhtM8-6e-nFPZ_gGIX-I_i2E1yKOvsW4yqJKYnKTD5mLLrZZmjNxbbSsV-GASWvdDDYUoWw1hGjzZdR-mVfCSLEvXYBwU5TG5vJsOl5zKAbL8gdIaN8_IjHeINU0ApMiA7LBYG2PqD4hCyKLkhEXSUhzWz48lGZlwr2Bqr5K358

  Ευχαριστούμε καί πάλι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάτι δέν μοῦ πήγαινε καλά,ἀλλά μέ παρέσυρε τό βιογραφικό πού εἶχε καί τήν ἀναφορά στό Γουΐλλιαμσμπεργκ.Θά τό διορθώσω.

   Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ Ἰωάννη Καποδίστρια !

   Διαγραφή