" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Ἡ «μεγάλη ἐπανεκκίνησις» εἶναι «ξαναζεσταμένος» κομμουνισμός

 
φωτό

Ὅπως ἀκριβῶς οἱ παλαιοί κομμουνιστές τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως,ἔτσι καί οἱ σημερινοί παγκόσμιοι κομμουνστές σύντροφοί τους,ἐν ἔτει 2020,εἶναι τέλειοι στό ψέμα καί στό νά διεγείρουν τίς λαϊκές μάζες αἰτιολογοῦντες τά μέσα πού χρησιμοποιοῦν γι᾿αὐτό,ὡς δῆθεν ἐξυπηρετοῦντες ἕναν εὐγενή σκοπό ! 

« Οἱ παπποῦδες μου,ὅπως καί οἱ γονεῖς μου,δέν εἶχαν τίποτε,ζοῦσαν σέ πολύ μικρά διαμερίσματα ἤ στρατῶνες πού τούς παρεῖχε ἡ κομμουνιστική κυβέρνησις,τίς περισσότερες φορές μαζύ μέ ἐντελῶς ἀγνώστους διότι ἔτσι εἶχε ἀποφασίσει ἡ κυβέρνησις...»  

«Ὁ κομμουνισμός καί ὁ ὑπέρ-καπιταλισμόςεἶναι οἱ δύο ὅψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος.Ἐπεί δή,ἄν δέν ἔχετε τίποτε κάποιος θά ἔχει τά πάντα »

Ἀπό τόν Ἀλέξανδρο
(henrymakow.com)

Ὅταν ἤμουν 7 χρονῶν,τό νοσηρό,διεφθαρμένο καί προβληματικό κράτος τῆς ΕΣΣΔ  τελικῶς κατέρρευσε.Γιά ἐμᾶς,τούς πολίτες τῶν σοβιετικῶν σοσιαλδημοκρατιῶν ἦταν μία ἐποχή ἀβεβαιότητος,ἀναταραχῆς καί χάους.Ἀλλά ταυτοχρόνως ἦταν μία ἐποχή Μεγάλης Ἐλπίδας.Ἐλπίδα ὅτι ἡ ἄθλια,ψευδεπίγραφη κομμουνιστική ἀτζέντα τελικῶς ἐξαφανίστηκε ἀπό τήν παγκόσμια πολιτική σκηνή,γιά πάντα. Λίγα γνωρίζαμε τότε ὅτι 19 χρόνια μετά τό κομμουνιστικό τέρας θά ἔπαιρνε τήν ἐκδίκηση του χτυπῶντας σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,τίς χῶρες πού ἀγαποῦσαν περισσότερο τήν Ἐλευθερία,σέ πρῶτη φάσιν.Τίς χῶρες πού μᾶς ἐνέπνευσαν ν᾿ἀντισταθοῦμε στούς ἀλῆτες τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καί τήν παραφροσύνη τους.

 Ὅπως ἀκριβῶς οἱ παλαιοί κομμουνιστές τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως,ἔτσι καί οἱ σημερινοί παγκόσμιοι κομμουνστές σύντροφοί τους,ἐν ἔτει 2020,εἶναι τέλειοι στό ψέμα καί στό νά διεγείρουν τίς λαϊκές μάζες αἰτιολογοῦντες τά μέσα πού χρησιμοποιοῦν γι᾿αὐτό,ὡς δῆθεν ἐξυπηρετοῦντες ἕναν εὐγενή σκοπό ! 

«Ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα»,ὑπῆρξε τό κομμουνιστικό μότο ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Ἄν καί ἐμεῖς,οἱ πρώην πολίτες τῶν σοβιετικῶν σοσιαλδημοκρατιῶν,περισσότερο συνηθισμένοι σ᾿ἔνα τυραννικό,παράλογο,διεφθαρμένο χωρίς ὅρια ἀπολυταρχικό/ἰδιοκρατικό ( ἐξουσία ἀπό μία ὁμάδα ἡλιθίων) καθεστώς,παρ᾿ὅλα αὐτά,δέν μπορούσαμε νά φανταστοῦμε οὔτε στό χειρότερο ἐφιάλτη μας,πώς σέ χῶρες ὅπως οἱ ΗΠΑ,ὁ Καναδᾶς,τό Ἡνωμένο Βασίλειο οἱ πολίτες τους θά στεροῦνταν,μέ μιᾶς, τά συνταγματικά τους δικαιώματα,ἀπό μή ἐκλεγμένες ἱατρικές ἀρχές πού δίνουν ἀπ᾿εὐθείας ἀναφορά στόν ΠΟΥ καί τόν ΟΗΕ,χωρίς νά μποροῦν νά κάνουν,σχεδόν τίποτε, γι᾿αὐτό.

Μέ τά διεθνῆ ταξίδια σχεδόν ἀνύπαρκτα,ἑκατομμύρια ἐργαζομένων νά λιμοκτονοῦν,τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ν᾿ἀγωνίζονται σέ οἰκονομικό καί οἰκογενειακό ἐπίπεδο νά ἐπιβιώσουν,προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας,ἀνεβασμένα ὅρια καταχρήσεως οὐσιῶν,ἀσθενεῖς μέ ἀνίατα νοσήματα καί ἐγκεφαλικά ἐπεισόδια νά πεθαίνουν χωρίς ἱατρική βοήθεια,ἐνῷ ἡ μεγαλο-ἑταιρεία κερδίζει μερικές ντουζίνες δισεκατομμυρίων,τά πράγματα πηγαίνουν ἐπακριβῶς ὅπως θά ἔπρεπε,ΔΙΟΤΙ ἔχουμε,τοὐλάχιστον,ἕνα ...ἱό,μ᾿ἕνα γελοῖο 0,5% ποσοστό θνησιμότητος,κάτω ἀπό ἕναν ὑποτιθέμενο ἔλεγχο.

«Ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα»,τό θυμᾶστε; 

Ὁ Κομμουνισμός δέν ἦταν μία Ῥωσσική ὑπόθεσις,ἀρχικῶς,ἡ πολιτική θεωρία,ἐντέχνως «ξερασμένη»,ἀπό ψευδο-φιλοσόφους,μετά ἀπό ὑπερβολική οἰνοποσία καί περιδρόμιασμα στά ἐλβετικά καί αὐστριακά κάστρα,χρηματοδοτοῦνταν ἀπό τούς παγκόσμιους μεγαλοτραπεζίτες,σήμερα τά ἴδια κέντρα «ξαναταΐζουν» τούς ἀποκρουστικούς ἐπικεφαλής (τῶν κομμουνιστικῶν θεωριῶν).

Μόνον πού σήμερα ὁ κομμουνισμός δέν περιορίζεται σέ κανένα συγκεκριμένο πεδίο δοκιμῆς,οἱ ἰκανότητές του ἐνισχύονται ἀπό τήν ψηφιοποίησιν καί οἱ ὑπηρεσίες δημοσίων σχέσεων ἔχουν γίνη πολύ πιό ἐπιδέξιες μέ τόν νευρογλωσσικό προγραμματισμό τους.

Σήμερα λοιπόν,ἔχουμε τόν περίφημο δρ.Klaus Schwab,ὁ ὁποῖος μοιάζει τόσο πολύ μέ τόν Δρ. Evil  τῆς σειρᾶς Austin Powers καί δέν εἶναι καθόλου ἀστεῖο ὅταν μᾶς λέει : «Μέχρι τό 2030 δέν θά σᾶς ἀνήκει τίποτα καί θά εἶστε εὐτυχισμένοι»,διότι θά ζεῖτε στόν εὐλογημένο κόσμο τῆς «κυκλικῆς οἰκονομίας»

Συγγνώμη γιατρέ,ἤμουν ἐκεῖ,τό ἔκανα αὐτό.Ἔζησα σέ μία «κυκλική κοινωνία» πού ὀνομαζόταν Κομμουνιστική Ῥωσσία.

 Οἱ παπποῦδες μου,ὅπως καί οἱ γονεῖς μου,δέν εἶχαν τίποτε,ζοῦσαν σέ πολύ μικρά διαμερίσματα ἤ στρατῶνες πού τούς παρεῖχε ἡ κομμουνιστική κυβέρνησις,τίς περισσότερες φορές μαζύ μέ ἐντελῶς ἀγνώστους διότι ἔτσι εἶχε ἀποφασίσει ἡ κυβέρνησις...  

Ὁ μισθός τους δέν ἦταν ἀρκετός γιά ν᾿ἀγοράσουν ἔνα αὐτοκίνητο καί μετά ἀπό πολλά χρόνια δουλειᾶς,ἀκόμη κι᾿ἄν εἶχαν τά χρήματα θά ἔπρεπε νά περιμένουν δεκαετίες γιά νά τό ἀγοράσουν,ἐπεί δή ἡ κυβέρνησις ἀποφάσιζε πόσα αὐτοκίνητα θά κατασκευάζονταν.

Μάντεψε : Λιγώτερο διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος,λιγώτερη ῥύπανσις ! Δέν ὑπῆρχε κυκλοφοριακή συμφόρησις στήν Σοβιετική Ἕνωσι! Ὡραῖα δέν εἶναι ἔτσι;Οἱ ἄνθρωποι ἔπρεπε νά φοροῦν τά ἴδια ῥοῦχα,γιά δεκαετίες καί μετά τἀ ἔστελναν σέ συγγενεῖς τους πού τά εἶχαν ἀναγκη.

 Μπορεῖ νά γίνῃ ἀκόμη πιό κυκλικό; 

Πλήρης ἀνακύκλωσις,θά ἔλεγα.Ἔπαιρνα ἕνα γυάλινο βάζο στό μπακάλικο ὅπου ὁ γκρινιάρης πωλητής μοῦ ἔριχνε μέσα μία ξινισμένη κρέμα καί τό ἔφερνα σπίτι μέσα σέ μία πάνινη τσάντα. Τό βάζο πλαινόταν καί ἀποθηκευόταν προσεκτικά γιά τήν ἑπομένη χρήσιν.Ἡ πάνινη τσάντα διπλωμένη καί κρυμμένη γιατί ὑπῆρχε μόνον μία.Ὅσο πιό βιώσιμο γίνεται.Παρεμπιπτόντως,ὑπέροχο γιά τό περιβάλλον.

Θέλετε νά μάθετε περισσότερα γιά τήν ἀειφορία,τήν ἰσότητα,τήν κυκλική οἰκονομία καί τήν ἔνταξιν ;Ἁπλῶς διαβᾶστε ὅσες περισσότερες πληροφορίες,σχετικῶς μέ τήν Σοβιετική Ἕνωσιν.Ὡστόσο,εἴμασταν χαρούμενοι; Ἡ μηχανή προπαγάνδας καί,τό πιό σημαντικό,τό σωφρονιστικό σύστημα δέν λειτούργησε τόσο καλά τά τελευταῖα χρόνια τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος,ὁπότε ὑπῆρξε συνειδητοποίησις πώς τεράστιοι οἰκονομικοί πόροι εἶχαν συσσωρευτεῖ στά χέρια λίγων.

Καί μποροῦσαν νά κάνουν ὅ,τι τούς εὐχαριστοῦσε,μ᾿ὅλο αὐτό τόν πλοῦτο,ἐνῷ ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ κόσμου ἁπλῶς προσπαθοῦσε νά ἐπιβιώσῃ.Ἐπεί δή κομμουνισμός καί ὁ ὑπέρ-καπιταλισμός εἶναι οἱ δύο ὅψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος.Διότι,ἄν δέν ἔχετε τίποτε,κάποιος θά ἔχει τά πάντα.

Ὁ ὑπέρ-καταναλωτισμός εἶναι πολύ ἀκριβός γιά νά διατηρηθῇ.Πρέπει νά χρηματοδοτήσετε ὅλους αὐτούς τούς δημοκρατικούς θεσμούς,τίς ἀντι-μονοπωλιακές ἐπιτροπές,νά παρέχετε καποιες ἐλευθερίες...Τί πόνος !  Ἔϊ,γιατί ὄχι νά μήν δοκιμάσουμε τόν κομμουνισμό ξανά,ἀλλά σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ; 


Ἡ παγκόσμια τεχνοκρατική ἐκδοχή τοῦ κομμουνσμοῦ,γιά τό 2020,εἶναι πολύ πιό ἐπικίνδυνη ἀπό τό παλαιότερο μοντέλο,ἰδίως λόγῳ τῶν ποικίλων διαθεσίμων τεχνολογιῶν ἀνίχνευσης καί παρακολούθησης.

Τό 2020,ὁ ἀντίπαλός μας,καί ἐννοῶ τῆς ἀνθρωπότητος στό σύνολό της,μᾶς ἔδειξε μόνον ὁρισμένα ἀπό τά ἰσχυρά χαρτιά πού προόριζε γιά ἐμᾶς. Καί νά πάρῃ,αὐτά τά χαρτιά ἦταν πραγματικά καλά ! 

Τό σχέδιο ὅλου τοῦ φάσματος κυριαρχίας,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο,ἀποδείχθηκε ἀπολύτως ἀποτελεσματικό.

Οἱ ἐκλεγμένες ἀρχές ἀκυρώθηκαν,οἱ δημοκρατικές ἐλευθερίες καί τά δικαιώματα ἀνακλήθηκαν.ὅλες οἱ κυβερνήσεις λειτούργησαν ὡς μία δύναμις πού κατευθύνεται ἀπό ἕνα ἐπιτελεῖο.Ὅμως δέν πρέπει νά φοβόμαστε. Δέν πρέπει νά εἴμαστε ὑπάκουοι καί ἀδιάφοροι σ᾿αὐτή τήν παραφροσύνη ! 

Ἡ βούλησίς μας,ἡ πίστις μας στήν ἀτομική ἐλευθερία,ὄχι μόνον ἐκείνων πού κατέχουν τά πάντα,εἶναι ἕνας ἄσος κάτω ἀπό τό μανίκι μας,ὁ ὁποῖος θά νικήσῃ τήν φαινομενικῶς παντοδύναμο κομμουνιστική δύναμι πού ῥίχνει καί πάλι τό δηλητήριό της.

Πρέπει ν᾿ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόκλησι καί νά παίξουμε τά χαρτιά μας,τό 2021 ! Διαφορετικά δέν θά ἔχει κανένας μας τίποτε καί θά εἴμαστε εὐτυχεῖς,ὅπως,ξέρετε,οἱ ἀσθενεῖς σέ ἄσυλα,μέ σοβαρές ψυχικές διαταραχές...


12 σχόλια:

 1. μπλιαχχ ο κομμουνισμος ουτε φρεσκομαγειρεμενος δεν τρωγεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀκριβῶς ὅπως λέμε : Δέν καταπίνεται μέ τίποτα !

   Στό χέρι μας εἶναι ν᾿ἀντιδράσουμε.Γιά νά ᾿δοῦμε...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου,εὔχομαι τό Νέον Ἔτος καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά ἔρθουν καλλίτερες ἡμέρες,γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

   Σοῦ εὔχομαι ὑγεία,ἀγάπη,δύναμιν !

   Διαγραφή
 2. *«Δεν μας ικανοποιεί η παθητική υπακοή, ούτε καν η απόλυτη υποταγή. Όταν τελικά θα παραδοθείς σε εμάς, αυτό θα πρέπει να γίνει με τη δική σου ελεύθερη βούληση. Δεν καταστρέφουμε τους αντιρρησίες επειδή μας αντιστέκονται –όσο κάποιος μας αντιστέκεται δεν τον καταστρέφουμε. Τον μεταπείθουμε, ελέγχουμε τη σκέψη του, τον μετασχηματίζουμε. Καίμε κάθε κακό και κάθε ψευδαίσθηση που υπάρχει μέσα του, τον φέρνουμε στη δική μας πλευρά, όχι μόνο εμφανισιακά, αλλά γενικότερα –σωματικά και ψυχικά. Τον κάνουμε έναν από μας πριν τον σκοτώσουμε. Είναι ανυπόφορη για μας η ύπαρξη έστω και μιας λανθασμένης σκέψης, οπουδήποτε στον κόσμο, όσο μυστική και αδύναμeη αν είναι αυτή. Ακόμα και τη στιγμή του θανάτου δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την παραμικρή απόκλιση... κάνουμε το μυαλό να δουλεύει σωστά πριν το ανατινάξουμε».G.Orwell-1984

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἀγαπητέ μου Θαλῆ,πῶς τά βλέπεις νά ἐξελίσσονται τά πράγματα γιά τήν ἀνθρωπότητα; Πιστεύεις πώς ἔχουμε περιθώρια γιά ν᾿ἀποτρέψουμε αὐτό πού μᾶς ἔχουν ἑτοιμάση;Μποροῦμε καί πῶς;

  Πολύ θά ἤθελα τήν ἄποψίν σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ.ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ `` ΕΚΕΙΝΟΙ`` ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΕ Ο ΡΑΚΟΦΣΚΙ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.Η BELLA DODD, Η ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1930-40, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΩΣ ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ, ΠΟΥ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ( ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η ``ΣΥΝΤΑΓΗ`` ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο VINTEX, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ALTA VENDITA,ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΟΥ,NUBIUS, ΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ. `` ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ.ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΣ ``.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὁ κῦκλος κλείνει.Ἡ ἀποκάλυψις τῶν βδελυγμάτων εἶναι ἀναπόφευκτος.Ἡ Ἀφύπνισις τοῦ Ἀνθρώπου ἔρχεται.Ὁ Ἀγών καί ὁ πόλεμος κατά τοῦ Κακοῦ,εἶναι ἐμπρός μας.
   Καμμία ἀδράνεια,καμμία ὑποταγή.Ἄν εἶναι νά πέσουμε,ἄς πέσουμε πολεμώντας ὑπέρ τῶν μεγαλειωδῶν Ἀξιῶν καί Ἰδεῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος.Ὑπέρ τοῦ Ἀνθρώπου.

   Ἀγαπητέ μου Ἀννίκερι,εὔχομαι Ὑγεία,Ἀγάπη,Δύναμιν !

   Διαγραφή
 5. ο Ασπροπυργος μας διχνει τι πρεπει να κανουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή κι᾿εὐλογημένη Ἀγωνιστική Χρονιά.Ἡ ἀνθρωπότης δέν ἔχει ἄλλες εὐκαιρίες.Ὁ πόλεμος μέ τό Κακό εἶναι πρό τῶν πυλῶν.Νῦν,ὑπέρ Ἀνθρώπου,ὁ Ἀγών !

   Ὑγεία,Ἀγάπη καί Δύναμιν !

   Διαγραφή
 6. κομμουνισμος,κομμουνιστες, φονιαδες των λαων..συμβολαιο θανατου εκτελουν και στην Ελλαδα τα χειροτερα ανθρωπινα παρασιτα που γνωρισε ποτε η ανθρωποτητα....αλητες ρουφιανοι προδοτες, αριστεροι του κωλου με γεματες τσεπες πινουν το αιμα του κοσμακη.....δυστυχως ειναι σαν την λερναια υδρα...ενα κεφαλι να κοψεις δεκα θα ξεφυτρωνουν....μονον με αιμα θα απαλλαγουμε απο δαυτους....πελασγικη μου ,σου ευχομαι καλη και δημιουργικη χρονια παντα με υγεια,να μας ενημερωνεις με τ απιθανα πραγματικα πολυ ωφελημα γραπτα σου....πολλες αγκαλιες,να εισαι παντα καλα...Σουλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή μου Σοῦλα,ἡ ἀφύπνισις ἔρχεται,διότι δέν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ἀπολύτως,γιά νά κάνῃ ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀντίστασιν ἀπέναντι στά πιό σκοτεινά καί βρώμικα σχέδια πού τοῦ ἑτοιμάζουν.
   Καί εἴπαμε :«...μέ «ὅπλο» τίς μεγάλες Ἀξίες καί Ἰδέες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.Ποῦ μποροῦν ἄλλως τε νά στηριχθοῦν καί ἀπό τί ἄλλο νά παρακινηθοῦν» ; !

   Ὑγεία,Ἀγάπη καί Δύναμιν,ἀγαπητή μου Σοῦλα,νά μᾶς φέρῃ τό Νέον Ἔτος γιά νά συνεχίζουμε νά εὐχόμεθα, Χρόνια Πολλά καί Καλά,γιά ὅλη τήν Ἀνθρωπότητα !

   Διαγραφή
 7. Η μεγαλη και προιουσα γεωπολιτικη εικονα ειναι η ΚΙΝΑ(προς το παρον) !!! Η ΝΤΠ με τον σκιωδη οσο και εγκληματικο ακτιβισμο της και τον τερατωδη κομμουνισμο της ως πολιορκητικο κριο αλλα και ως τελικο επιτευμα , θα προσπαθησει να κρυφτει (κατα φυσει) στα σκοταδια. Θα κρυφτει πισω απο μια διευρυμενη ευρυτερα κιτρινη φυλη(Κινα,Κορεα ΚΑΙ δυστυχως και ΙΑΠΩΝΙΑ μαζι). Ευελπιστουσα οτι απο κει θα κινει τα βηματα της ανθρωπινης χειραγωγησης ευχερεστερα. Εξαπολυοντας ενα νεο τυπο Κομμουνισμου κατι ως συμμιξη των δυστοπιων του G.ORWELL και του A. HAXLEY!! Θα το κανει συν τοις αλλοις και γιατι οσμιζεται οτι δεν μπορει να διαχειριστει τον ολοενα και πιο αφυπνισμενο ανθρωπο ιδιως της Δυσης και επειδη η εξαγγελθεισα μεγαλη επανεκκινηση (το great reset) που επαναλαμβανουν τα φερεφωνα της ως παπαγαλοι, θα καταληξει διαισθανομαι σε μεγαλη αφυπνιση!!!! Η Αιωνια, Παγκοσμια και διαχρονικη ΕΛΛΑΣ ειναι το ξυπνητηρι και το alert και αυτο και μονο φοβουνται!!! Φοβουνται απεριοριστα αυτο που αντιπροσωπευει η παγκοσμια Ελλαδα που σημειωτεον ΑΡΧΕΙ ουσιαστικα ακομα στον πλανητη(αν και σε καθοδικη πορεια). ΑΡΧΕΙ χωρις κανενα διευθυνον κεντρο χωρις ηγετικη εκπροσωπηση γιατι απλα τα προταγματα της (Αξιοπρεπεια του Ανθρωπου, Δημοκρατια,Τυραννοκτονια, Ανθρωπισμος, Φιλοσοφια,Ηθικη, Φιλανθρωπη Επιστημη και τοσα αλλα) ειναι χαραγμενα με ανεξιτηλα γραμματα στις ψυχες και στο θυμικο των ανθρωπων!!Υποδορειως και ασυνειδητως, δεν αντιλεγω!!! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ οπως υπαρχει σχεδον παντου στον πλανητη ο Αρχαιοελληνικος Αρχιτεκτονικος ρυθμος στα κτιρια και στις κατασκευες κυρους!Οπως υπαρχουν τα Αρχαιοελληνικα ετυμα σε ολες τις δυτικες κυριως γλωσσες και ιδιως στην επιστημονικη ορολογια!!! !! Δεν ειναι υπερβολικο αυτο που λεω αν σκεφτουμε ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!Οι ανθρωποι θα ηταν κατι αναμεσα στους Ερουλους και στους Ταλιμπαν!!!! Το εχει ο καιρος γυρισματα ομως ειναι και μια αχαρτογραφητη και σκιωδης μεταβλητη της ανθρωπινης ιστοριας!!!Επειδη δεν ειμαι και ο Κ. Παλαμας και δεν ξερω πως να το πω, λεω αυτο!! ......" κυκλοῖ κυκλῶν, πορεύεται τὸ πνεῦμα,
  καὶ ἐπὶ κύκλους αὐτοῦ ἐπιστρέφει τὸ πνεῦμα.
  πάντες οἱ χείμαρροι, πορεύονται εἰς τὴν θάλασσαν,
  καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔσται ἐμπιμπλαμένη·
  εἰς τόπον, οὗ οἱ χείμαρροι πορεύονται,
  ἐκεῖ αὐτοὶ ἐπιστρέφουσιν" ........παραθετω ενα μεγαλειωδες οσο και γριφωδες νομιζω αποσπασμα απο τον Εκκλησιαστη!!!! Αν και αγνωστικιστης και οπαδος του αρχαιοελληνικου ΝΗΦΕ ΚΑΙ ΜΕΜΝΗΣΟ ΑΠΙΣΤΕΙΝ !!................ Δεν θα χαθει ο ανθρωπος επειδη καποιοι ανισορροποι την ειδαν Θεοι!!!! Οταν εξαναγκαστουν να βγουν στο προσκηνιο θα εξαερωθουν οπως τα ζομπι στις ταινιες!!!!! Η δυναμη τους ενεργοποιειται στο σκοτος!! Δεν μπορουν να δουλεψουν στο φως! Πρεπει οσοι Ελληνες να τους εξαναγκαζουμε να το κανουν!!! Η Ευρωπη, η Αμερικη και η Ρωσια νομοτελειακα θα συνασπιστουν(ασχετα αν ακουγεται κουφο) για να αντιμετωπισουν 2 με 3 δισ στρατευμενους και ρομποτοποιημενους ανθρωπους της Κιτρινης φυλης. Δειτε μονο πως ειναι σημερα το Πεκινο και η Σαγκαη και πως ηταν πριν μολις 25 χρονια!!!!! Καταληκτικα λεω οτι πρεπει οσοι βλεπουν το τι ερχεται να παρουν αναποδες στροφες!!! Βαδιζουμε σε κινουμενη αμμο!!! Αυτο που χθες ηταν καλο μπορει σημερα ναναι κακο και το αντιστροφο. ΚΑΚΟΝ ΚΑΓΑΘΟΝ, ΤΑΥΤΟΝ!!!! αλλωστε ελεγε ο Ηρακλειτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ἀγαπητέ μου Θαλῆ,πάνω-κάτω συμφωνῶ μαζύ σου καί ὅσον ἀφορᾷ ἐκείνους πού θά συνδράμουν στό βρωμερό γιά τήν ἀνθρωπότητα σχέδιο,ἀλλά καί γιά ἐκείνους πού θά βρεθοῦν ἀπέναντί τους μέ «ὅπλο» τίς μεγάλες Ἀξίες καί Ἰδέες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.Ποῦ μποροῦν ἄλλως τε νά στηριχθοῦν καί ἀπό τί ἄλλο νά παρακινηθοῦν ; !

  Οσο γιά τό ἀπόσπασμα τοῦ Ἐκκλησιαστή,θά ἔλεγα πώς τό βρίσκω περισσότερο νά κλίνῃ πρός καμπαλιστικό θεώρημα-«φιλοσόφημα»,παρά βασισμένο στήν Ἑλληνική,φιλοσοφική θεώρησιν.Γιατί;

  Διότι,ὁ φυσικός κῦκλος ( ἐξάτμισις ὕδατος-ἐπαναφορά ὡς ὑδρατμούς -αὐτό εἶναι τό ὅλα τά νερά καταλήγουν στήν θάλασσα πού δέν πλημμυρίζει καί ἐν τέλει ἐπιστρέφουν στήν πηγή τους πάλιν) μπορεῖ νά ἀντανακλᾶ τήν ἀνθρωπίνη φῦσιν ( γέννησις,πορεία,θάνατος,γέννησις) ὅμως δέν συνδέεται μέ τό ἐφήμερον τοῦ ἀνθρώπου (φυσικός κῦκλος) διότι ὑφίσταται μία εἰδοποιός διαφορά :τό Πνεῦμα ! Καί ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι ἡ διαφορά μέ τήν Ἑλληνική Σκέψιν.
  Συνεπῶς,ἡ ματαιότης πάντων,πού ἤθελε νά περάσῃ ὁ Ἐκκλησιαστής ἀντανακλᾶται σήμερα στούς ἐκφραστές τῶν βρωμερῶν σχεδίων γιά τήν ἀνθρωπότητα καί τό Ἀθάνατο Ἑλληνικό Πνεῦμα ἀποδεικνύει ἀκριβῶς τό ἀντίθετον :τήν Ἀξίαν τῆς ἐξυψώσεως τοῦ Πνευματικοῦ Ἀνθρώπου,ὡς ἔννοια Συμπαντική ἄρα καί ἀέναον !
  Νομίζω πώς τήν ἴδιαν ἀξία τήν βρίσκει κάποιος καί στόν Ἑλληνο-Χριστιανισμό,ἤτοι τήν Ὀρθοδοξία.

  Ἐν τέλει,εὔχομαι τό νέον ἔτος νά μᾶς ἀφυπνίσῃ,ὅλους,ὥστε νά μπορέσουμε νά διακρίνουμε πέραν τοῦ ἐφημέρου,πώς ὅ,τι ἀποφασίσουμε νά πράξουμε ὡς ἀγῶνα ἐνάντια στό κακό,θά εἶναι παρακαταθήκη γιά τό Μέλλον τοῦ Ἀνθρώπου !

  Ὑγεία,Ἀγάπη καί δύναμιν !

  ΑπάντησηΔιαγραφή