" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

Ἄκου «Μακεδονική Γλῶσσα» !!!

Δικαστικό Μέγαρον Φλωρίνης
Ἡ Εἰσαγγελέας Πρωτοδικῶν Ἀναστασία Καλαϊτζή ἄσκησε ἀνακοπή κατά τῆς ἀπόφασης ἀναγνώρισης τοῦ «Κέντρου Μακεδονικῆς Γλώσσας στήν Ἑλλάδα»

Ἡ εἰσαγγελέας Πρωτοδικῶν Ἀναστασία Καλαϊτζή διατυπώνει τήν ἄποψη πώς ἡ ἀπόφαση ἀναγνώρισης τοῦ σωματείου παραβιάζει εὐθέως τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἐνῶ ξεκάθαρα κάνει λόγο γιά προσπάθεια δημιουργίας μειονότητας ἀπό πλευρᾶς τῶν Σκοπίων.

Σύμφωνα μέ τό σκεπτικό της, τό καταστατικό τοῦ σωματείου θεωρεῖ δεδομένη τήν αὐθαίρετη θέση «ὄτι ὑφίσταται στά ὄρια της ἑλληνικής ἐπικράτειας ὡς ὀμιλούμενη μιά ξένη γλώσσα, ἡ "μακεδονική", ὀποία "ὀμιλείται ἰδίως στίς Περιφέρειες τῆς Δυτικής Μακεδονίας, τῆς Κεντρικής Μακεδονίας καί τῆς Ἀνατολικής Μακεδονίας"».

Ὅπως διευκρινίζει ἡ δικαστικός, ὡς «μακεδονική» ἀναγνωρίζεται ἡ γλώσσα μόνο των πολιτών τοῦ κράτους της Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας.

 «Ὁ προσδιορισμός της γλώσσας "μακεδονική", πού ἀναφέρεται στή συμφωνία των Πρεσπών, μόνο περιγραφική ὁμοιότητα ἐνέχει μέ τή γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας, πού ἀποτελεί ἐνιαίο καί ἀναπόσπαστο τμήμα της Ἑλληνικής Δημοκρατίας καί δέν συνδέεται μέ κανέναν τρόπο μέ αὐτήν, ὡς σλαβικό γλωσσικό ἰδίωμα, τό ὀποίο, κατά κάποιους, ὀμιλούνταν στά γεωγραφικά ὄρια της Μακεδονικής Περιφέρειας τῆς Ἑλληνικής Δημοκρατίας (...) Ἀφού στήν Ἐλλάδα δέν ὑπάρχουν "Μακεδόνες" πολίτες, πού ὀμιλούν αὐτή τή γλώσσα, ἀλλά Eλληνες πολίτες, πού ὀμιλούν τήν ἑλληνική γλώσσα, εἶναι πρόδηλο ὄτι οἱ ὡς ἄνω σκοποί του ἀναγνωρισθέντος σωματείου δέν εἶναι διόλου σαφείς, καθώς τό καταστατικό του εἴναι ἀντικειμενικά πρόσφορο νά δημιουργήσει παραπλανητική εἰκόνα καί τήν ἐντύπωση ὄτι τό ἀναγνωρισθέν σωματείο ἐνδεχομένως νά ἐπιδιώκει τήν προώθηση ἄλλου γλωσσικού ἰδιώματος ὑπό τόν τίτλο μακεδονική γλώσσα, μή ὑπαρκτού στήν Ἐλλάδα...».

Ἀκόμα, ἡ κά Καλαϊτζή ὑποστηρίζει πώς ἀπό τή σκοπούμενη συστηματική καλλιέργεια μιᾶς ξένης γλώσσας πού ἀναγνωρίζεται ἀπό τήν ἑλληνική πολιτεία ὡς γλῶσσα ἑνός ξένου κράτους πού συνορεύει μέ τήν ἑλληνική ἐπικράτεια, προκύπτει ἀντίθεση τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ σωματείου μέ τήν ἑλληνική τάξη καί ἀσφάλεια

Ἡ δικάσιμος ὁρίστηκε γιά τίς 2/2/2023...

( Διαβᾶστε ὁλὀκληρο τό θέμα : ἐδῶ


Ναί καί μετά τήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου,ὅπου ἐλπίζω πώς οἱ δικαστές δέν θά ἔχουν καμμία ἀντίθεσιν πρός τήν ἄποψιν τῆς Εἰσαγγελέως,νά πάρουν σειρά καί οἱ ὑπεύθυνοι πού ἀνεγνώρισαν τό Σωματεῖο. Γιά νά μήν ᾿πῶ νά πάρουν σειρά καί ὅλοι ὅσοι ἔδωσαν τό δικαίωμα στούς γυφτοσκοπιανούς,τῆς Βαρντάσκα,νά διεκδικοῦν τά ἀπίθανα !!! Καί ξέρετε ποιούς ἐννοῶ : 

Ὅλοι,μηδενός ἐξαιρουμένου, συμμετεῖχαν στήν ΠΡΟΔΟΣΙΑ !

Ἄν τε γιατί ἔμαθαν πώς μᾶς ...ἔχουν πάρει τόν ἀέρα καί πλάκωσαν κι᾿οἱ γύφτοι...
Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου