" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

Κυριακή γιά μία βόλτα στήν Φύσιν ...

Φύσις μιλᾶ τήν καταπληκτική της γλῶσσα,καλλύτερα ἀπό κάθε λαό. Μία γλῶσσα πού δέν χρειάζεται μετάφρασι καί μπορεῖ νά τήν καταλάβει ὁ πᾶς εἷς. Ἄλλες φορές ἀστεῖα,ἄλλες σοβαρά ἀλλά πάντως σίγουρα μ ο ν α δ ι κ ά ! Διότι : 

Ἡ Φύσις εἶναι ἡ τέχνη τοῦ Θεοῦ !

 ( ἐδῶ

Οἱ σκίουροι τῆς χάρντ ῥόκ μουσικῆς ἐδῶ
Ὁ καλλιτέχνης καί ἡ τέχνη του ! Ἔχει κι᾿ἄλλα,ἐδῶ

Τί ῥάτσα γάτας εἶναι ; Μᾶς τό ἐξηγοῦν,ἐδῶἜχεις γάτες ; Τότε ξέρεις...Παρ᾿ὅλα αὐτά ῥίξε μία ματιά, ἐδῶἩ Πελασγική

4 σχόλια:

 1. Απαντήσεις
  1. Τί ὑπέροχες στιγμές τῶν ἀνθρώπων μέ τά ζῶα,τήν Φῦσιν !
   Ὁμολογῶ πώς ἔνοιωσα πάρα πολυ ὄμορφα !

   Κι᾿ἀπό τήν ἄλλη νά βλέπῃς ἀνθρώπους νά μήν ἔχουνν ἴχνος σεβασμοῦ ὄχι στήν Φῦσιν καί τούς συνανθρώπους τους,ἀλλά ἀπέναντι στόν Θεό. Τόν Δημιουργό τῶν Πάντων !

   Μεγαλεῖο λοιπόν ἡ σχέσις ἀνθρώπου -Φύσεως ! Εἴθε νά τήν νοιώσουν ὅλο καί περισσότεροι...

   Εὐχαριστοῦμε πολύ ἀγαπητέ Γρηγόριε !

   Καλημέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή