" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Τά Ἅγια θεοφάνεια τῆς Ῥωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ΜΟΣΧΑ

Γράφει ἡ Ἔλενα Τέσλοβα

Ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιορτάζει τήν Τετάρτη τήν Παραμονή τῶν Θεοφανείων, μιά θρησκευτική ἑορτή στή μνήμη τῆς βάπτισης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκτός ἀπό τίς παραδοσιακές ἑορταστικές ἐκκλησιαστικές λειτουργίες, οἱ Ρῶσοι ἔχουν ἐπίσης παράδοση στίς βουτιές τῶν Θεοφανείων, ὅταν οἱ ἄνθρωποι κόβουν τρῦπες σέ σχῆμα σταυροῦ σέ πάγους, οἱ ἱερεῖς εὐλογοῦν τό νερό καί τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων, ἀφοῦ πᾶνε
στήν ἐκκλησία, οἱ ἄνθρωποι βουτοῦν τρεῖς φορές στό παγωμένο νερό, σκάνοντας τόν σταυρό τους πρίν ἀπό κάθε βουτιά.


Τό ἴδιο τό τελετουργικό ἐπαναλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπον στήν τελετή τῆς βάπτισης, μιά μύηση στή χριστιανική θρησκεία, ἀλλά σύμφωνα μέ μιά λαϊκή πεποίθηση, καθώς ἐκτελεῖται ἀπό ἤδη βαφτισμένους, οἱ βουτιές τῶν Θεοφανείων ξεπλένουν τίς ἁμαρτίες ἀπό ἀνθρώπους πού μετανοοῦν εἰλικρινά.

Κανονικά, αὐτή ἡ ἐποχή τοῦ χρόνου στή Ρωσία ὁ καιρός εἶναι ἰδιαίτερα κρύος, εἶναι ἡ ἐποχή τῶν παγετῶν τῶν Θεοφανείων, ἡ περίοδος τῶν χαμηλότερων θερμοκρασιῶν τοῦ ἔτους, καί γι' αὐτό οἱ βουτιές τῶν Θεοφανείων θεωροῦνται ἐπίσης ὡς ἕνα εἶδος δοκιμῆς γιά τή δύναμη τῆς πίστης .

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσπαθεῖ νά ὀργανώσει τίς βουτιές τῶν Θεοφανείων μέ τάξη γιά νά ἀποφύγει ἀτυχήματα ὅπως κρυοπαγήματα ἤ ἀκόμα καί πνιγμό.

Γιά αὐτό, ζεστές σκηνές μέ ζεστά ροφήματα, κυρίως τσάϊ μέ λεμόνι, τοποθετοῦνται κοντά στίς τρῦπες τοῦ πάγου, ὅπου οἱ ἄνθρωποι μποροῦν ἐπίσης νά ἀλλάξουν τά ροῦχα τους καί νά βάλουν κάτι ζεστό μετά τό μπάνιο στό παγωμένο νερό.

Φέτος, 46 μέρη ἐπιπλέον περιλαμβάνονται στή ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα, 20 στή δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τῆς Ἁγίας Πετρούπολης καί ἑκατοντάδες σέ ὁλόκληρη τή Ρωσία, γιά παράδειγμα, μόνο στή Μόσχα ὑπάρχουν 225 ἐπίσημα μέρη γιά τις βουτιές τῶν Θεοφανείων.

Σέ ὁρισμένες περιοχές τῆς Ρωσίας οἱ ἄνθρωποι πραγματοποιοῦν τό τελετουργικό σέ ἀκραῖες θερμοκρασίες, ὅπως ὁ κυβερνήτης τῆς περιοχῆς Yakutia, Aysen Nikolayev, βούτηξε στόν ποταμό Λένα σέ θερμοκρασία -50 βαθμούς Κελσίου.

(Ἀπό :ἐδῶ


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στούς Ῥώσσους κι᾿ὅλους τούς πιστούς τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου. 


Ἡ Πελασγική

2 σχόλια: