" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Μᾶς τά ἔλεγαν,μᾶς τά λένε,ἀλλά ἐμεῖς ἐκεῖ,στήν τύφλα μας !« Τό κοινό δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι σέ ὅλες τίς συγκρούσεις μέσα στά ἔθνη καί μεταξύ τῶν ἐθνῶν ὑπάρχουν ἐκτός ἀπό τούς φανερῶς ὑπευθύνους,κρυφοί ὑποκινητές οἱ ὁποῖοι μέ τά ἐγωϊστικά τους σχέδια κάνουν αὐτές τίς συγκρούσεις ἀναπόφευκτες.

Ὁτιδήποτε συνέβη στήν ἱστορία τῶν λαῶν προετοιμάστηκε μυστικά μέ σκοπό νά διασφαλίσῃ τήν κυριαρχία ὁρισμένων ἀνθρώπων. Εἶναι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι,γνωστοί καί ἄγνωστοι,πού πρέπει νά βροῦμε πίσω ἀπό κάθε γεγονός » ...Benjamin Disraeli 
( ἀπό τήν νουβέλα του "Sybil, or The Two Nations" ) 

Τό εἶδα ἐδῶ. Εὐχαριστῶ τόν Ὄθωνα ! 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου