" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Τό Καστελλόριζο εἶναι κοντά στήν Τουρκία ἤ τό ἀντίστροφο;


 Οἱ τοῦρκοι εἴτε μέσῳ σαλεμένων ἡγετῶν εἴτε μέσῳ ἀκραίων φανατικῶν ἀνιστόρητων βλαμμένων οἱ ὁποῖοι τυχαίνει νά βρίσκονται καί σέ ὑψηλές θέσεις,μᾶς ἔχουν συνηθίσει νά βγαίνουν καί νά πετοῦν τίς ἐθνικιστικές τους κορῶνες πρός ἐσωτερική κατανάλωσιν κυρίως καί μετά γιά τήν ὅποια ἐξωτερική σχέσιν θέλουν νά καλλυτερεύσουν. Ἔτσι καί μέ τό τελευταῖο «κατόρθωμα» μέσῳ τοῦ ὁποίου θέλησαν ν᾿ἀποδείξουν πόσο κοντά εἶναι τό Καστελλόριζο στήν Τουρκία. 

Ναί,εἶναι πολύ κοντά. Ὅμως ἄν αὐτό σημαίνει πώς θά μποροῦσε ν᾿ἀνήκῃ στήν Τουρκία τότε πολύ πιό λογικά καί κυρίως πολύ πιό φυσιολογικά καί ἱστορικά σημαίνει πώς οἱ τοῦρκοι ἔφτιαξαν τήν χώρα τους σέ Ἑλληνικά ἐδάφη πολλῶν χιλιετηρίδων ! 

Το Καστελλόριζο έχει μια μακρά, πλούσια ιστορία, που ξεκινά από τη νεολιθική εποχή. Οι πρώτοι κάτοικοί του ήταν οι Πελασγοί, όπως δείχνουν διάφορα ευρήματα και οι κατεστραμμένες οχυρώσεις. Μετά ήρθαν οι Δωριείς. Αρχικά ονομάστηκε Μεγίστη από τον άποικο Μεγιστέα. Αργότερα μετονομάστηκε σε Castellorizo ​​από το ιταλικό όνομα «Castello Rosso» που σημαίνει κόκκινο κάστρο, παίρνοντας αυτό το όνομα από το χρώμα των βράχων πάνω στους οποίους χτίστηκε το κάστρο του. ( Τούρκοι δόκιμοι κολυμπούν την απόσταση μέχρι το ελληνικό νησί Καστελλόριζο)


...Οἱ Πελασγοί ὁρίζονται, ὡς ἔθνος μέγα, μαρτυρούμενο στήν ἑλληνική ἱστορία καί ὀνομάζονται αὐτόχθονες καί γηγενεῖς στόν Ἡσίοδο καί στόν Διονύσιο τόν Ἁλικαρνασσέα καί συγχρόνως ὡς ἀρχαῖον γένος καταγόμενο ἀπό τήν Πελοπόννησο, τό ὁποῖο καί ἐπεξετάθη διά τῆς Πελοποννήσου, ἡ ὁποία ὠνομάζετο προηγουμένως Πελασγία, στήν Θεσσαλία (Πελασγιώτις χώρα), στήν Ἤπειρο καί στήν Μακεδονία, στήν χώρα τῶν Περραιβῶν, στήν Πίνδο, στήν Δωδώνη καί μέχρι καί τόν ποταμό Στρυμόνα, στίς νήσους Ἴμβρο καί Τένεδο, στήν Λέσβο, στίς Κυκλάδες, στήν Σαμοθράκη, στήν Κρήτη, στήν Τρωάδα, στόν Ἑλλήσποντο, στήν Κύπρο, στήν ἑλληνική Μητρόπολη καί στίς χῶρες τῆς πρωτοϊστορικῆς Πελασγικῆς διασπορᾶς. 
 Στήλη τῶν Καμινίων Διαπιστώνουν οἱ ἀρχαῖες γραπτές ἑλληνικές πηγές τήν καταγωγή τῶν Ἰώνων, ἀπό τούς Πελασγούς Αἰγιαλεῖς καί τοῦ ἀττικοῦ γένους ἀπό τό πελασγικό, τήν ταυτότητα τῆς ἑλληνικῆς καί τῆς πελασγικῆς καταγωγῆς...( ἐδῶ)

Ἐν τάξει,κάποιες φορές πέφτουμε στήν παγίδα νά προσπαθοῦμε ν᾿ἀποδείξουμε τά αὐτονόητα.Τά κοινῶς γνωστά σέ παγκόσμιο μάλιστα ἐπίπεδο. Ὅμως δέν πειράζει,καλό εἶναι νά τά ἐπαναλαμβάνουμε,καλόν εἶναι νά τούς θυμίζουμε πώς ἦρθαν ὡς κατακτητές σέ πατρογονικά μας ἐδάφη,τά ἀπολίτιστα στἰφη βαρβάρων τουρανομογγόλων καί δυστυχῶς στήν τύχη τῶν Ἑλληνικῶν ἐκείνων ἐδαφῶν δέν ἔμελλε νά ἐλευθερωθοῦν μέχρι σήμερα. 

Η απέραντη Μικρά Ασία ήταν γεμάτη ελληνικούς οικισμούς: πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά. Ο εποικισμός των Ελλήνων έγινε, εν μέρει, πριν από τον 11ο αιώνα π.χ. Ιστορικά στοιχεία έχουμε από τον 9ο αιώνα π.χ. και μετά. Η επικοινωνία με τη μητέρα πατρίδα και μεταξύ τους, ήταν συνεχής. Η συγκέντρωση πληθυσμών ήταν μεγαλύτερη στις ακτές: Αιγαίον Πέλαγος, νότιες ακτές (Ροδιακόν και Λυκιακόν Πέλαγος, Κιλίκιος Αυλών, Ισσικός Κόλπος), Εύξεινος Πόντος. Καταγράφηκαν 1200 ελληνικές πόλεις κωμοπόλεις και χωριά στη Μικρά Ασία ... (ἐδῶ)

Συνεπῶς ἐκεῖνοι εἶναι κοντά καί πάνω στά ἑλληνικά ἐδάφη κι᾿ἄν κάποιος θά μποροῦσε νά ἔχῃ λόγον ἀπελευθερώσεώς τους εἴμαστε ἐμεῖς πού ἐδῶ καί 600 περίπου χρόνια βλέπουμε τά ἑλληνικά χώματα νά καταπατοῦνται ἀπό τίς τουρανομογγολικές ὀρδές  πού κατέβηκαν ἀπό τ᾿Ἀλτάϊα ὄρη καί ἔρχονται σήμερα νά μᾶς ζητοῦν καί τά ρέστα ! 

Εἴδατε πῶς πέφτουμε στήν παγίδα κι᾿ἀσχολούμαστε μαζύ τους ; 

Καί μετά ἔχεις τόν Βαρθολομαῖο καί τόν Ἐλπιδοφόρο νά τούς κρατοῦν τά μπόσικα...

Μέτων ἔγραψε :

H Μεγίστη την δεκαετία του ΄50 είχε 5 χιλ. κατοίκους! Έφυγαν μετανάσται στην Αυστραλία και ολίγοι εγκαταστάθησαν εις την φερώνυμο πόλι της Αθηνάς Παλλάδος. Γνωστή η εκ Μεγίστης εμπορική οικογένεια των Μαύρων με το πολυκατάστημα στην γωνία Αιόλου κ Σοφοκλέους. Σ΄αυτή ανήκε και ο πολιτευόμενος Γεώργιος Μαύρος, όστις διετέλεσε μεταπολιτευτικώς πρόεδρος της Ενώσεως Κέντρου

Οι κάτοικοι της Μεγίστης δεν ήσαν μόνον αλιείς αλλά και γεωργοί, με κτήματα εις τα έναντι μικρασιατικά παράλια. 


Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. Ἀγαπητή Πελασγική,καλημέρα! Ὁ τίτλος καί μόνο τοῦ καταπληκτικοῦ ἄρθρου σας συμπυκνώνει τήν ἰστορική πραγματικότητα! Δεν ἔχω διαβάσει πιό πετυχημένη ἀνάλυση τοῦ ἀνοιχτοῦ λογαριασμοῦ πού ἔχουμε μέ τά βάρβαρα αὐτά στίφη μέσα σέ μία φράση...Θά ἔπρεπε νά γίνει δόγμα τῆς ἐξωτερικῆς ἤ ἀμυντικῆς μας πολιτικῆς(έφόσον γνήσιοι στήν ψυχή ἙΛΛΗΝΕΣ ἀναλάβουν τίς τύχες τῆς χῶρας μας). Βέβαια, ὄλο αὐτό ἀνακαλεῖ στό στοχασμό μιά πολύ εὔστοχη άνάρτηση τοῦ ἱστολογίου ἙΣΧΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ" σχετικά μέ τό ποιοί κουβάλησαν τούς τουρκαλάδες στά σαλόνια τοῦ Βυζαντίου καί τῆς Εὐρώπης ἀλλά ἀδυνατῶ νά θυμηθῶ τόν τίτλο. Ἀναφερόταν στόν Ἰωάννη ΣΤ΄Καντακουζηνό...Σᾶς εὐχαριστῶ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όταν ο Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός (1292 - 15 Ιουνίου 1383) συμμάχησε με τον Ορχάν μπιν Οσμάν (τού Οίκου των Οσμανιδών) για να κερδίση σε Ε Μ Φ Υ Λ Ι Ο ΠΟΛΕΜΟ την Άννα Παλαιολογίνα και... πάντρεψε την 13χρονη (!!!) κόρη του, μαζί του, το 1346. Ο Τούρκος, ήταν τότε 65 (!!!) ετών. Έτσι, η Θεοδώρα Καντακουζηνή, η ΠΕΜΠΤΗ σύζυγος τού πορνόγερου βρωμοτουρκαλά, έγινε η μητέρα τού Χαλίλ, τού... Ηγεμόνος Χαλίλ. Αυτοί είμαστε... Έτσι μπήκαν φίλε αναγνώστη οι μογγόλοι τουρκαλάδες στα Ευρωπαϊκά σαλόνια... Έτσι ακριβώς... Διηγώντας τα, να κλαις... Α! Ο Ορχάν μπιν Οσμάν, υπήρξε ο Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ τού τάγματος των ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ...

   (http://esxatianasxesi.blogspot.com/2019/07/1292-15-1383-15-1346-65.html)

   Καί :

   Το 1354, η ερημωμένη από καταστροφικό σεισμό Καλλίπολη εποικήθηκε από Τούρκους του Σουλεϊμάν, οι οποίοι (προσκεκλημένοι του ίδιου του Καντακουζηνού) διαπίστωσαν και μόνοι τους τον πλούτο και την ευφορία της Θράκης. Έτσι, πατούν για πρώτη φορά πόδι με αξιώσεις στην ίδια την ευρωπαïκή γη, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την ίδια τη Βασιλεύουσα.
   Καί τό χειρώτερο; Ἔδωσε τήν ἀνήλικη (13 χρονῶν) κόρη του Θεοδώρα στόν σουλτάνο Ὀχράν ὁ ὁποῖος ἦταν 65 χρονῶν καί εἶχε τέσσερις ἀκόμη συζύγους !
   ( https://sxolianews.blogspot.com/2019/07/blog-post_78.html)

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   Διαγραφή
 2. Κυρία Ευαγγελία καλημέρα και καλή χρονιά !

  Το θέμα ,η ταπεινή μου άποψις, είναι ότι δεν βλέπουμε την ιστορία θεολογικώς αλλά κάπως φιλοσοφικώς
  και όπως μαρτυρά και ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Μυτηληναίος, οι άνθρωποι του κόσμου δεν το αποδέχονται αυτό αλλά και το απορρίπτουν.

  Η θεολογική θεώρηση της ιστορίας όμως είναι που αποκαλύπτει την αλήθεια και οπωσδήποτε και τον τρόπο μη
  επανάληψης των συμφορών.
  Αλλά φευ , ο άνθρωπος του κόσμου , από ότι φαίνεται , δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει ότι:
  επειδή δεν μένει στον Λόγο του Θεού , έρχονται οι καταστροφές.

  Ας είναι όμως και για μας παρηγοριά - παρά την απόρριψη του κόσμου - ο λόγος των προφητών της ορθοδοξίας.

  ---------------------
  Αθανάσιος Μυτηληναίος , Η θεολογία της ιστορίας

  ...
  Γίνεται μια σφαγή ανθρώπων. Ας πούμε, μπήκαν οι Βαβυλώνιοι μέσα στην Παλαιστίνη,
  κατέσφαξαν, κατέκαψαν, αιχμαλώτισαν, έσυραν εις την Βαβυλώνα τους Εβραίους…
  Τι θα έλεγε εδώ η φιλοσοφία της Ιστορίας; Τι μπορεί να πει;
  Α! Θα μπορούσε να πει: «Στάθηκε πλεονέκτης ο Ναβουχοδονόσωρ, ήθελε να απλώσει τα σύνορά του…».
  Όχι! Λέει η θεολογία της Ιστορίας.
  Είναι για όλους αυτά που λέγω, προσέξατέ το. Όχι! Γιατί δεν έμειναν εις το θέλημα του Θεού.
  Αν το πείτε αυτό σε κοσμικούς ανθρώπους, αμέσως θα απορρίψουν αυτό που λέτε,
  κι εσάς τον ίδιο θα απορρίψουν.
  Γι΄αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Γιατί μας επετέθησαν, γιατί μπήκαμε στον
  Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο; Γιατί νικήσαμε, νικηθήκαμε, τούτο, κείνο…; Γιατί;
  Γιατί χάσαμε την Μικράν Ασίαν, για ποιο λόγο;
  ...

  https://oaskhths.blogspot.com/2022/01/blog-post.html  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρόνια Πολλά κι᾿εὐτυχές τό νέον ἔτος. Ὑγεία,Ἀγάπη,Εὐτυχία !

   Τίς πιό θερμές μου εὐχές ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. Ο ΡΩΜΑΙΟΣ ΠΛΙΝΙΟΣ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ''ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΟΞΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ, Η ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΞΙΕΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ,Η ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΞΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ''....ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΕΝΑ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΣΥΝΕΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ...ΑΝΑΠΝΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θεωρῶ πώς εἶναι λίγο ὑπερβολικό αὐτό πού γράφεις,ἀλλά ὅπως καί νά ἔχει σ᾿εὐχαριστῶ πολύ !

   Ὅσο γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος ; Ἐλπίζουμε,ὅλοι οἱ Ἕλληνες τό ἴδιο...

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου !

   Διαγραφή
 4. H Μεγίστη την δεκαετία του ΄50 είχε 5 χιλ. κατοίκους! Έφυγαν μετανάσται στην Αυστραλία και ολίγοι εγκαταστάθησαν εις την φερώνυμο πόλι της Αθηνάς Παλλάδος.
  Γνωστή η εκ Μεγίστης εμπορική οικογένεια των Μαύρων με το πολυκατάστημα στην γωνία Αιόλου κ Σοφοκλέους. Σ΄αυτή ανήκε και πολιτευόμενος Γεώργιος Μαύρος, όστις διετέλεσε μεταπολιτευτικώς πρόεδρος της Ενώσεως Κέντρου.
  Οι κάτοικοι της Μεγίστης δεν ήσαν μόνον αλιείς αλλά και γεωργοί, με κτήματα εις τα έναντι μικρασιατικά παράλια.

  Μέτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν εἶχα ψάξει ποτέ τόν Γεώργιο Μαῦρο.Κατά παράξενο τρόπο νόμιζα πώς ἀνῆκε στήν οἰκογένεια Μαύρου ( ἤ Σβάρτς) ἀπό τά Ἀμπελάκια Λαρίσης!

   Εὐχαριστοῦμε γιά τίς πληροφορίες ἀγαπητέ Μέτονα !

   Διαγραφή