" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Ἀναστασιάδη δέν κάνουν τέτοιες ἐρωτήσεις στόν Σῶῤῥα ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου