" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017

Ντόναλντ Τράμπ : «Ἡ ἑνωμένη Ἀμερική,εἶναι ἡ Ἀμερική πού δέν τήν σταματᾶ κανείς...»


« Ἐμεῖς,οἱ Ἀμερικανοί πολίτες,ἑνωνόμαστε τώρα,σέ μία μεγάλη,ἐθνική προσπάθεια νά ξαναχτίσουμε τήν χώρα μας καί νά ἀποκαταστήσουμε τίς ὑποσχέσεις γιά ὅλον τόν λαό... 


»Σήμερα,δέν θά μεταφέρουμε τήν ἐξουσία ἀπό μία κυβέρνησιν σέ ἄλλην,ἀπό ἕνα κόμμα σ' ἔνα ἄλλο. Μεταφέρουμε τήν ἐξουσία,ἀπό τήν Οὐάσινγκτον καί τήν δίνουμε πίσω σ' ἐσᾶς,τόν Λαό !...

»Ἡ ἑνωμένη Ἀμερική,εἶναι ἡ Ἀμερική πού δέν τήν σταματᾶ κανείς...»


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου