" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Γιατί εἴπαμε ἄναψαν τά κεριά τῆς Χανουκά,οἱ Κουΐκ καί Γαβρόγλου ; 


Γιά τήν ἑβραϊκή ἑορτή τοῦ Χανουκά, κλήθηκαν ἀπό τό ΚΙΣ (Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο) νά ἀνάψουν 2 ἀπό τά κεριά τῆς ἑννεάφωτης λυχνίας,ὁ Τέρενς Κουΐκ (Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό) καί ὁ Κ. Γαβρόγλου (ὑπουργός ἀ-Παιδείας). 
 
Μά τί ἀκριβῶς ὅμως ἑορτάζουν οἱ ἑβραῖοι μέ τήν ἑορτή αὐτήν ; Ἑορτάζουν τήν νίκην τους ἐπί τῶν Ἑλλήνων,τῶν ἐπιγόνων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ( Ἀντίοχος Δ΄,  ὁ Ἐπιφανής) καί τήν σφαγή πού ἐπέφεραν στούς Ἕλληνες πού κατοικοῦσαν στήν Παλαιστίνη. (συμβατή ἱστορία ἀπό τό wikipedia : Επανάσταση των Μακκαβαίων)

Διαβᾶστε ὅμως παρακάτω, τήν «κρυφή» πλευρά καί θά καταλάβετε :

Ἀντίοχος και Μακκαβαίοι


Η Μακεδονία αποτέλεσε τον πιο ισχυρό εχθρό του εβραϊσμού, γιατί τον απείλησε με τον ανεξέλεγκτο εξελ­ληνι­σμό των Εβραίων, που άφηνε τους ραβίνους χωρίς "ποίμνια". Αφαιρούσε από το σύστημά τους Εβραίους. "Αφυδάτωνε" από έμψυχο δυναμικό το εβραϊκό σύστημα. Τους έκανε Έλληνες. Εξαιτίας της Μακεδονίας οι Εβραίοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους πήγαιναν στα γυμνα­στήρια. Για πρώτη φορά πλένονταν. Για πρώτη φορά ερω­τεύονταν ελεύθερα. Για πρώτη φορά αμφισβητούσαν τους "αλάθητους" οδηγούς της ερήμου. Για πρώτη φορά αμφι­σβη­τούσαν την αξία της εβραϊκής τους καταγωγής. Ελληνικά μιλούσαν μεταξύ τους και στην ελληνική γραμ­ματεία αναζητούσαν απαντήσεις στα θεμελιώδη ζητήματα που τους αφορούσαν.

Ὁλόκληρο τό θέμα ἐδῶ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου